ROZHOVOR s PhDr. Danou Kalinovou, ředitelkou společnosti Svět knihy

Svět knihy Praha 2011 - arabský svět a moderní technologie
Dana KalinováDo začátku 17. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2011 nezbývá moc času, proběhne od 12. do 15. květ­na 2011 na pražském Výstavišti v Holešovicích. Jeho čestným hostem bude Království Saúdské Arábie a hlavním tématem představení literatury arabského světa, který se v posledních týdnech „dal do pohybu“.
Nabízí se otázka, jestli se dramatické dění v oblasti Blízkého východu neodrazilo na poslední chvíli v programové prezentaci hlavního hosta veletrhu…
Jedná se jistě o nepředvídatelný souběh příprav veletrhu věnovaného literatuře arabského světa s událostmi, jež nastaly z touhy po lepším a svobodnějším životě. Literatura od svého počátku nabízí prostor k vyjádření přání a tužeb lidí, k reflexi společenských událostí. Domnívám se, že letošní veletrh, jehož programová příprava je z těchto důvodů produkčně komplikovanější, tím však získává unikátní příležitost představit arabskou literaturu a kulturu v celistvosti své historie i současnosti. V rámci doprovodného festivalu přivítáme hosty například z Egypta, Tuniska, Libanonu, kteří přijedou plni emocí z nedávných zážitků i s konkrétní představou o budoucnosti svých zemí.
Můžete prozradit, kteří arabští autoři se v Praze představí?
Ve spolupráci s naší partnerskou organizací Literature Across Frontiers a za velké odborné podpory pracovníků Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK, Společnosti česko-arabské a nakladatelství Dar-Ibn-Rushd se nám podařilo pozvat následující spisovatele a literární osobnosti: Abdelkader Benali (Maroko-Nizozemí), Hasan Balásim (Irák-Finsko), Mansúra’Izz ad-Dín (Egypt), Tahar Ben Jelloun (Maroko-Francie), Hassúna al-Musbáhí (Tunis­ko), Magdí aš-Šáfi’í (autor populárních komiksů, Egypt), Fátima Šaraf ad-Dín (Libanon-Belgie). Dále přijíž-dí delegace arabských nakladatelů a odborných návštěvníků, např. Šaríf Bakr (Al Arabi Publishers, Egypt), Neil Hewison (American University Cairo Press, Egypt), Nahla Hannú (portál arabských au­to­rek, Egypt), Ahmen Ibráhím (Spinx Agency, Egypt). Důležitou návštěvu pro českou literaturu a nakladatele představuje panChálid al-Biltagí, profesor českého jazyka na univerzitě Al Alsun v Káhiře.
Dalším tématem letošního knižního veletr­hu jsou nové trendy ve vydávání knih. Mů­že­­te přiblížit program této i dalších akcí ur­če­ných spíše odborné veřejnosti?
Od počátku vzniku elektronického publikování jsme se na veletrhu snažili představovat moderní trendy v této oblasti, zatím však bez příliš velkého zájmu návštěvníků. V loňském roce se začala média i čtenáři zajímat o elektronické knihy v mnohem větším měřítku, proto jsme se rozhodli připravit ve spolupráci s odborníky na tuto problematiku Pavilon Svět e-knih, v němž bude probíhat non-stop prezentace portálů s nabídkou elektronických knih a výrobců čtecích zařízení. Již na první den veletrhu připravil Google prezentaci projektu Google eBooks, v dalších dnech zde budou pro­bíhat debaty a diskuse včetně interaktivních dílen.
Program každého ročníku bývá velmi boha­tý, každý si v něm najde něco zajímavého. Na co byste chtěla návštěvníky zvlášť upozornit?
Domnívám se, že v letošním roce budou ná­vštěvníci ohromeni rozsahem prezentace Království Saúdské Arábie, jež připravuje i speciální stan před Průmyslovým palácem, v němž budou moci ochutnat i dobroty dovezené z této pro nás poněkud vzdálené a exotické země. Ale zpět ke knihám: účast nakladatelů z tuzemska i zahraničí je v letošním roce opět velmi dobrá a svědčí o zájmu prezentovat se na největší knižní akci České repub­liky. Návštěvníci zde proto naleznou knihy ze všech uměleckých i vědních oblastí. Většina nakladatelů připravila pro své čtenáře setkání se svými kmenovými spisovateli a křty knih, pořadů je vždy kolem čtyř set, a proto je pro mne těžké upozornit jen na několik z nich.
Novinkou letošního veletrhu bude předá­vá­ní Ceny Jiřího Theinera. Můžete ji blíže představit?
Cena Jiřího (George) Theinera, který se v 70. a 80. letech zasloužil o propagaci české literatury v zahraničí, překládal díla českých autorů a působil jako redaktor v časopise Index on Censorship v Lonýně, vznikla spontánně. V době po minulém ročníku veletrhu mne oslovil syn J. Theinera s nabídkou udílet cenu jménem svého otce na veletrhu s tím, že laureátovi každoročně věnuje 1000 liber. Uvažovala jsem v té době o založení ceny, jež by ocenila celoživotní práci „promótérů“ české literatury v zahraničí - žijících osob či institucí, literárních agentů, nakladatelů, překladatelů, knihovníků a dal­ších. Byla ustavena komise ve složení Ivan Biel, Jiří Gruntorád, Lenka Jungmannová, Martin C. Putna a Pavel Theiner a celosvětově vyhlášeny nominace, kterých se v závěru sešlo 27. Na tiskové konferenci u příležitosti konání mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2011 bude oznámen výsledek hlasování komise a vyhlášeno jméno laureáta.
Podpora čtení a čtenářství je jednou z prio­rit společnosti Svět knihy. Jaké akce, soutěže a pořady zaměřené na tuto problematiku připravujete?
Největší radost máme z příprav druhého ročníku soutěže Souboj čtenářů, jejíž know-how nám po­skytli kolegové z Walonska-Brusel. Ve srovnání s pilotním „soubojem“ v minulém roce, kdy se jej účast­nily pouze tři vybrané třídy pražských základních škol, máme letos přihlášených 17 tříd z celé republiky a pořádáme on-line soutěžní semifinále, z kterého pět vítězných kolektivů postoupí do finále, které proběhne na veletrhu. Jednotlivé třídy nakoupily pět titulů po pěti výtiscích na třídu, titu­ly byly vybrány ze seznamu knih, jež děti samy přihlásily jako své nejoblíbenější do ankety SUK - Čteme všichni. V rámci kampaně na podporu četby Rosteme s knihou byla vyhlášena i další literární soutěž s názvem Příběh tisíce a druhé noci, kdy mají děti napsat pohádku či příběh inspirovaný nejznámějším arabským literárním dílem.
V programovém sále Rosteme s knihou budou probíhat po celou dobu veletrhu pořady připravené našimi partnery spolupracujícími v rámci kampaně. Dílčí zajímavé pořady připravují i nakladatelé knih pro děti a mládež v rámci svých expozic.
Z odpovědí je patrné, že i program letošní­ho knižního veletrhu prostře milovníkům knih bohatou tabuli, ale připraví i nejednu těžkou chvilku. Jak si z té bohaté nabídky vybrat, o nic zajímavého nepřijít, a hlavně vše ve zdra­ví přežít…
Děkuji za rozhovor.
OLGA VAŠKOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2