Sylva Šimsová odpovídá z Anglie

Dotaz: Čeho se týkaly únorové demonstrace čtenářů ve veřejných britských knihovnách?
Odpověď: Během první soboty letošního února byla pod jménem Save Our Libraries Day vyhlášena celonárodní demonstrace čtenářů veřejných knihoven jako reakce na úsporná opatření, která by se měla dotknout knihoven.
Čtenáři byli vyzváni, aby během toho dne navštívili knihovnu, vypůjčili si knihy a v knihovně chvíli četli. Také autoři navštívili knihovny a předčítali tam ze svých děl. Do malé pobočky v severním předměstí Londýna, kde bydlím, se dostavilo asi 70 čtenářů a dva autoři. Jeden z autorů o tom řekl: „Máme radost, že naše knihovna nebude zavřena, ale obáváme se, že bude méně peněz na knihy. Knihovna je místo plné magie, píši zde své knihy. Nacvičuje zde sbor, hrají si batolata, penzisté si povídají nad kávou, umělci vystavují svá díla, rodiče sem chodí s dětmi, setkávají se zde kluby a výtvarný kurz.“
V některých knihovnách byly zorganizovány zábavné happeningy. V hrabství Somersetu se v knihovně objevil maskovaný zloděj, který dětem a starcům vytrhl z rukou knihy a místo toho jim rozdal nápisy negramotnost, nevzdělanost, sociální izolace. V Sheffieldu proběhla přesně v jedenáct hodin dopoledne masová akce Šššš. Účastníci si dali prst na ústa, řekli Šššš, jako aby někoho umlčeli, a pak zvolali hlasitě three cheers for the library (třikrát zdar knihovně).
Vývoj událostí byl během dne popisován na webové stráce deníku Guardian.
Knihovnická asociace CILIP zároveň poslala ministrovi kultury Jeremymu Huntovi memorandum, v kterém ho žádala, aby dohlédl na úsporná opatření týkající se knihoven, a aby zaručil, že jsou v souhlasu s knihovním zákonem z roku 1964. Proslýchá se, že 500 knihoven by za dané situace mohlo být zavřeno a 4000-6000 knihovníků by přišlo o zaměstnání. Odhaduje se, že každý den navštíví knihovny asi tři čtvrtě milionu lidí a že to stojí daňové poplatníky méně než 40 pencí týdně. Knihovny přinášejí gramotnost, vzdělání, zdraví a ekonomickou regeneraci.
Zdá se, že demonstrace čtenářů měla účinek. Po měsíci řekl ministr pro knihovny Ed Vaizey, že knihovní zákon se nebude měnit. Znovu se však zmínil o dobrovolných pracovnících a o novém typu knihoven „community managed libraries“ (knihovny spravované komunitou).
Pro knihovníky je otázka knihovního zákona velice důležitá. Londýnský primátor Boris Johnson v jednom novinovém článku chybně poznamenal, že místní správa není zákonem povinna mít veřejnou knihovnu. Byl špatně informován, protože zákon z roku 1964 tuto povinnost místním správám ukládá. Knihovníci mu poslali otevřený dopis „Sorry Boris, but this is just plain wrong… “ (prostě se mýlíš). Za sebe mohu říct, že jsem jednou z jeho obdivovatelů - pro jeho rozcuchané vlasy, poctivost a přímost, ale tímto přeřeknutím mne zklamal. Měl si poslat svou sekretářku do knihovny, aby ověřila fakta.
Knihovníci, aby zajistili lepší informovanost, poslali všem poslancům dopis, v kterém jim doporučují, jaké otázky o knihovnách klást místním správám ve svých volebních okresech.

Nový koncept „community managed libraries“ dělá totiž knihovníkům starost, protože by se mohlo stát, že za služby knihoven vedených dobrovolníky by čtenáři museli platit. To by bylo rozhodně v rozporu s knihovním zákonem.
Mnoho se dnes mluví o vytvoření nové „velké“ společnosti - The Big Society. Veřejné knihovny by v takovém přerodu společnosti mohly sehrát klíčovou roli, ale zatím jim nebyla dána příležitost. Je nutné, aby knihovníci usilovali o lepší informovanost jak společnosti, tak vlády.
ODKAZY:

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2