Z KNIHOVEN...

Slavnost čtení v České škole bez hranic
Text a foto ALŽBĚTA KOLUMPEKOVÁ
Jeden král měl velikou krásnou zahradu, v níž byla jedna jabloň, co v prostřed zahrady stála. Měla každý den jedno jablko, a to bylo zlaté...“ Tak začíná pohádka O ptáku Ohnivá­ku, která zazněla v úvodu Slavnosti čtení 22. ledna 2011 v České škole bez hranic v Paříži.
Slavnostní sobotní odpoledne by­lo naplněno vyprávěním příběhů, které žáci sami přečetli. Jednotlivé třídy představily svou školní četbu a po­dě­lily se tak s ostatními o své zážitky ze čtení.
Česká škola bez hranic (ČŠBH) klade ve výuce dětí, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí, důraz na rozvoj čtenářských kompetencí a na čtenářskou gramotnost obecně. Ta je rozvíjena v rámci literární výcho­vy, jež se zaměřuje na problematiku porozumění textu a jeho interpretaci. Technika čtení jako takového je dostatečně vyučována v cizojazyč­né škole, proto se důraz klade na čte­ní s porozuměním, a to metoda­mi aktivního učení.
Naše žáky se snažíme motivovat k četbě různorodých textů. Od nejnižších ročníků je paní učitelky vedou k tomu, aby si vybírali knihy samo­statně a hlavně podle svých zálib. Ve škole se snažíme o to, aby pro děti byla četba v českém jazyce převážně potěšením,“ říká Lucie Slavíková-Bou­cher, ředitelka ČŠBH Paříž.
Vyučující pro své žáky připravují řadu speciálních akcí a programů, kterými je motivují a vedou k zájmu o četbu. Knihy jsou dětem přibližovány zážitkovou formou, která se podle reakcí dětí osvědčuje. V loňském roce například žáci soutěžili o nejkrásnější čtenářský deník. Na konci školního roku jim přijela předčítat svou novou knihu O Golemovi spisovatelka Iva Pecháčková, která se do Paříže vrátila i před Vánocemi a pro změnu žákům četla vánoční příběhy ze svého speciálního „knížečkového“ adventního kalendáře.
Slavnost čtení byla pro žáky z ČŠBH novinkou jak napříč jednotlivými ročníky sdílet příběhy z knih. Starší motivovali mladší vyprávěním o knihách, které měli v jejich věku rádi. Pro většinu z nich to bylo navíc vůbec poprvé, kdy předstupovali před své vrstevníky se samostatným souvislým vyprávěním, a ačkoliv to všichni úspěšně zvládli, nebyl to pro mnohé úkol právě jednoduchý. Procvičovali tak nejen vystupování na veřejnosti, ale také mluvený projev, který může být pro bilingvní děti v jazyce, který pro ně není dominantní, náročný. Děti v ČŠBH se neučí pouze gramatiku českého jazyka, ale učí se aktivní používání češtiny, která je u nich omezenější, neboť většinovým jazykem je francouzština.
Takováto vystoupení, při kterých děti hovoří souvisle a srozumitelně česky, jsou pozitivní vazbou nejen pro vyučující ČŠBH, ale i pro rodiče, čímž se dobře naplňuje smysl školy.
Radost z vlastnoručně vytvořených knih
LENKA REMSOVÁ
V knihovně Moravské galerie v Brně byly od 26. ledna do 4. února 2011 představeny výsledky projektu Krá­s­né knihy, to se vidí!, který připravila a zrealizovala lektorka MgA. Anna Šimková k výstavě Nejkrásnější české knihy roku 2009 (kurátorka PhDr. Hana Karkanová). Během projektu se kolem pěti set účastníků seznámilo formou interaktivní prohlídky výstavy s fenoménem „krásné kni­hy“ a v autorských týmech násled­ně vzniklo celkem 24 obrázkových abeced - originálních ilustrovaných slovníčků pro děti a cizince. Celý projekt vycházel z alarmujících výzkumů České školní inspekce, které prokazují nedostatečnou úroveň základní čtenářské gramotnosti v ČR. Reagoval také na dlouhodobou pr­o­blematiku jazykové integrace cizin­ců v českém prostředí, především však přinášel účastníkům radost z knih, které sami vytvářeli.
Foto archiv knihovny


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2