Z neprofesionální knihovny se stala profesionální

JIŘINA NĚMEČKOVÁ > knihovna@obeclomnice.cz  
Rok 2006 byl pro naši malou Obecní knihovnu Lomnice, nacházející se v obci s 1200 obyvateli, přelomový. Přestěhovala se do nově postavené budovy obecního úřadu a z původních dvou hodin týdně byla pro veřejnost otevřena dvě hodiny denně. Nová knihovna přilákala nečekané množství nových čtenářů a návštěvníků, proto byly dvě hodiny denně pro veřejnost brzy nedostačující. Otevírací doba byla několikrát navyšována a prostory knihovny byly dokonce stavebními úpravami rozšířeny o další místnost. Nyní je knihovna otevřena pro veřejnost 25 hodin týdně a zaměstnává profesionální knihovnici na celý úvazek.
Nová moderní knihovna se nachází ve středu obce, poblíž zastávky MHD. Splňuje všechny požadavky moderní doby, jako je např. bezbariérový vstup do budovy (včetně bezbariérového WC). Knihovna je plně automatizovaná a má své internetové stránky. Uživatelé knihovny mají k dispo-zici čtyři internetové stanice, elektronický katalog knihovního fondu a čtenářské konto mohou prohlížet také on-line. V knihovně funguje meziknihovní výpůjční služba i rezervace knih, donášku knih hen­dikepovaným čtenářům do domu vítají hlav­ně senioři.
Služeb knihovny využívají všechny věkové skupi­ny, nejvíce však děti. Pro mnohé z nich se knihovna stala místem trávení volného času během školního roku, ale i v době prázdnin. Knihovna úzce spolupracuje s blízkou mateřskou i základní školou. Pořá­dá besedy, soutěže, divadelní představení, výtvarné dílny a programy pro děti - z mnoha zmíním každoroční účast na Hrách bez hranic aneb Knihovnice dětem pořádaných Klubem dětských knihoven při SKIP Karlovarského kraje.
V roce 2008 získala obec Lomnice ocenění Obec roku a zároveň bylo knihovně uděleno ocenění Knihovna roku Karlovarského kraje. Ocenění si vel­mi vážíme a chápeme jej jako výzvu do další prá-ce, ale nejvyšším oceněním je vysoká návštěvnost a neutuchající zájem občanů naší malé obce o knihovnu.Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2