ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR
Po ulicích německého města Zwickau se prohání nový bibliobus. Jeho původní šedou barvu nahradila zdejší knihovna fialovou variantou. Starý bibliobus ujel za 18 let své služby čtenářům přes 186 000 km. Jezdil v mrazivých zimních dnech i čtyřicetistupňových vedrech a jeho kritický stav si vyžádal radikální nápravu. Za 330 000 EUR byl koupen bibliobus nový a celá částka byla hrazena z prostředků samosprávného okresu Vogtland. Knihovníci v něm do nejodlehlejších míst regionu pět dní v týdnu rozvážejí asi 4000 knih, časopisů, CD, DVD, videohry, audioknihy. Nový bibliobus má zastávky na 48 místech a stanice navštěvuje v měsíčních intervalech. Tyto mobilní služby knihov­ny využívá přes 16 000 obyvatel. Bibliobus staví u všech škol, knihovnická činnost se zaměřuje na podporu výuky čtení u dětí a získání čtenářských návyků. V regionu je 15 základních škol a školek. Po roce 1989, kdy byla řada německých knihoven uzavřena, je právě tato mobilní forma nabídky knihovnických služeb velmi využívána. I přes znač­né počáteční investice do nákupu bibliobusu si zástupci knihovny i jejich zřizovatel pochvalují, že vzdělávací a kulturní činnost bude zajištěna v celém regionu. Bibliobus přestavěla firma Berger z Frankfurtu nad Mohanem na základech vozidla MAN. Pro výzdobu bibliobusu byli osloveni umělci a designéři místních uměleckých škol.
(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen - Jg. 3, Nr. 04/ 2010, s. 244-245).
I skandinávské knihovny řeší problémy s rychlými změnami v informační společnosti a zapojením knihoven, které musí mít jasné kompetence.Profesní rozvoj je ústředním tématem ve znalostní společnosti a skandinávský Výbor pro veřejné knihovny deklaroval své zaměření na toto téma. Je zjevné, že jediným cílem knihoven musí být uspokojení informačních potřeb uživatelů. V knihovnách se profesní rozvoj knihovníků musí orientovat na získání celé řady konkrétních potřebných kompetencí. Zpráva Výboru pro veřejné knihovny doporučuje znalosti z oblasti informačních technologií a digitalizace, zkušenosti z oblasti marketingu a zaměření knihoven na oblast celoživotního vzdělávání uživatelů. Výbor také doporučuje posílit schop­nost knihovníků transformovat teoretické poznatky a získané znalosti do praktických aktivit, které budou zjevné interně i externě pro uživatele knihovny. Management knihoven se musí více zaměřit na řízení lidských zdrojů a investovat do nich. Svůj knihovní systém by měla knihovna budovat v souladu s požadavky svých uživatelů a měla by vytvářet řadu institucionálních partnerství uvnitř organizace a mimo ni. Skandinávské knihovny spolu s dalšími vzdělávacími institucemi nabízejí certifikované vzdělávací kurzy speciálně navržené pro kulturní oblast. Kurzy jsou prováděny kvalifikovanými pedagogy (CLG - Centrum pro vedení a správu) a vedou studenty k získání dovedností v týmech a sítích, kde se snaží rozvíjet své jednotlivé organizace interakcí s velkým počtem zúčastněných stran.
(Scandinavian Public Library Quarterly - Volume 43, No. 4/2010, s. 23-25).
Kongresová knihovna ve Washingtonu otev­ře­la Centrum pro mladé čtenáře již v říjnu roku 2009. Dětem zde poskytuje druhým rokem informace ovšem pouze v doprovodu dospělých čtenářů.Bližší podrobnosti lze nalézt na webu tohoto centra (www.read.gov/vrc/). Mladí čtenáři se schází v Jeffersonově budově Kongresové knihovny od pondělí do pátku v době od 9.00-16.00 hodin. Již během prvního roku provozu byl zjištěn velký zájem o činnost dětského centra, které navštěvují děti od pěti let. Knihovníci své speciální programy museli dvakrát rozšířit a připravují další a zajímavější akce na podporu čtení u dětí. Druhým rokem provozu se rozhodlo vedení Kongresové knihovny otevřít dětské centrum i v sobotu od 10.00 do 15.00 hodin. Centrum pro knihy (www.loc.gov/cfbook/), které provozuje i Centrum pro mladé čtenáře, bylo založeno již roku 1977 a využívá zdroje a prestiž Kongresové knihovny na podporu knih, čtení a činnosti knihoven. Centrum pro knihy za dlouhá léta své činnosti vyvinulo celostátní síť partnerů ve všech amerických státech a dohlíží na čtenářskou gramotnost na webových stránkách www.Read.gov. Pořádá mnoho vzdělávacích programů a podporuje čtení prostřednictvím organizace Národního knižního festivalu.
(The Library of Congress Information Bulletin - Vol. 69, No. 9/September 2010, s. 148).
Připravil ROMAN GIEBISCH

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2