KKK aneb Knihovna, kino, kavárna v Semilech

MIROSLAVA VRBENSKÁ > mk@mikroservis.cz  
Knihovnictví a informační služby pro veřejnost procházejí v posledních letech velkými proměnami a rychlým vývojem. Prostory veřejných knihoven začínají sloužit dalším potřebám. Je třeba zvyšovat počet internetových míst, knihovna se stává prostorem, kde se lidé scházejí k mnoha dalším aktivitám. To vše klade vyšší nároky na zajištění plochy. V Semilech jsme získali v roce 2000 budovu města v ulici Ke Stadionu, kam jsme se nadšeně stěhovali, aniž bychom si tehdy připustili, že nebude dlouho trvat a my začneme bojovat s místem. V té době uprostřed města chátral prázdný objekt kina Jitřenka, které sloužilo veřejnosti až do roku 2004, kdy bylo uzavřeno. Vzhledem k tomu, že velikost sálu byla pro současné potřeby města Semily předimenzovaná a s ohledem na skutečnost, že instalace byly ve velmi špatném technickém stavu, byla zpracována první studie jeho opravy. Pro řadu okolností však k rekonstrukci nedošlo. Až po nástupu nového starosty byla v roce 2007 zpracována nová variantní studie a padl i návrh, že by zde po velké rekonstrukci mohla být v přízemí kavárna a ve třech patrech knihovna, která by získala více než dvakrát takovou plochu, jakou měla. Nabídku jsme přijali s radostí. Samo­zřejmě ihned naskočila řada otázek, obávali jsme se nejistého. Nemalým problémem byl i odpor určité části bývalých zastupitelů, kterým bylo nové pojetí mladého starosty trnem v oku. Bylo třeba ale i některým konzervativnějším obyvatelům ne­ustále vysvětlovat, proč by se měla knihovna zase stěhovat, když vlastně „lidé přestávají číst, knížky už nebudou zapotřebí, knihovna bude jen skladištěm…
Město usilovalo o revitalizaci centra Semil s finanční podporou z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ve výši 63,3 mil. Kč. První snahy o dotaci dopadly neúspěšně, po dalších pokusech a opravách žádosti se ale nakonec podařilo uspět a začátkem roku 2009 byl projekt podpořen. Ihned byla zahájena výběrová řízení, v druhé polovině roku 2009 začaly demoliční práce a do roka byla stavba Jitřenky dokončena. Došlo ke zmenšení kinosálu, zrušení malého společenského sálu a částečné přístavbě. Naše knihovna tak získala přes 800 m2 (v ulici Ke Stadionu jsme měli plochu necelých 400 m2).
Na vstupní halu v přízemí Jitřenky navazují dostatečné prostory pro výkon regionálních služeb, kterými je semilská knihovna od roku 2003 pověřena (přes 200 m2). Mimo to se zde nachází ředitelna a sklad knihovny. V prvním poschodí je umístěn hlavní vstup do knihovny pro dospělé, u něhož mají čtenáři k dispozici množství šatních skříněk. U vstupu se nachází velký výpůjční pult s kopírkou a počítačem pro čtenáře k vyhledávání v on-line katalogu. Sama půjčovna je v tomto poschodí rozdělena do dvou úrovní. Ve vstupní části je umístěna beletrie a časopisy, maminky zde využívají kouzelný koutek pro děti. V druhé níže položené části s naučnou literaturou je vybudována galerie, na níž jsou umístěny stolky s počítači. V oddělení je toaleta pro imobilní občany a přebalovací pult pro miminka. Pro knihovníky je přízemí propojeno s prvním poschodím schodištěm a vnitřním vý­tahem. Plocha oddělení pro dospělé má víc než 460 m2. Na patře se také nachází poměrně velká světlá místnost čítárny, která slouží nejen čtenářům, mohou si tu posedět i lidé při kávě, která je k dispozici v přilehlé kavárně, je zde Wi-Fi připojení na internet, místnost využíváme k besedám s autory či k příležitostnému pronájmu. Ve druhém poschodí se nachází oddělení pro děti a mládež s plochou přes 150 m2, kde jsou i toalety a šatna. Přes drobné problémy se nakonec podařilo zhotovit v rohu půjčovny prostorné podium. To umož­ňuje posezení pro žáky při besedách a děti je rády využívají v půjčovních hodinách k poležení na veselých polštářcích. Těmi nás zdarma vybavily ženy z místního klubu patchworku. Na dětské oddělení navazuje i poměrně velká terasa k letnímu využití. Dětské oddělení a koutek pro děti v oddělení pro dospělé vyzdobila mladá semilská výtvarnice Petra Řezníčková. Celá knihovna je vybavena novým světlým nábytkem, přibylo i několik nových počítačů. Přístup do všech poschodí je bezbariérový.
Stěhování bylo sice náročné, ale vzhledem k to­mu, že jsme nemuseli převážet mnoho původního nábytku a při stěhování knih nám pomohli žáci střední integrované školy, nebyl to zas takový problém. (Ten nastal spíše s likvidací všeho nepotřebného zařízení – jistě každý zná, co se za čas nashromáždí věcí.) V nových prostorách není už bohužel umístěn antikvariát, který naše knihovna provozovala po celou řadu let, takže jsme museli vracet lidem i spousty knih z komise.
Knihovnu v ulici Ke Stadionu jsme pro veřejnost uzavřeli v srpnu. Před zářijovým stěhováním jsme museli ještě provést periodickou revizi fondu a kni­hy polepit bezpečnostními pásky. V nových prostorách oddělení pro dospělé máme totiž instalované bezpečnostní brány. Takže jsme lepili, revidovali, balili, vyřazovali a nakonec se stalo to, co jsme si ani ve snu nedokázali představit.
Provoz v nových prostorách byl zahájen právě začátkem Týdne knihoven. Byla to opravdu dů­stojná oslava knihovnictví. V den otevření proudily davy Semilanů všemi místnostmi knihovny. Stovky lidí obdivovaly světlé a milé prostředí dětského oddělení s polštářky, hrami a hračkami, prostorné oddělení pro dospělé čtenáře s galerií pro uživatele internetu a s veselým dětským koutkem. Výjimeč­ně se lidé mohli podívat i do zázemí regionálního oddělení, kde se zpracovává knižní fond urče­ný sedmdesáti základním knihovnám regionu, s moderními kompaktními regály šetřícími prostor. Celý týden pak přicházeli další lidé, aby se s knihovnou seznámili. Přivítali jsme děti z mateřských škol, žáky Integrované střední školy, důchodce z pen­zionu Sociálních služeb na vozíčcích a oprav­du všichni nešetřili slovy chvály. Za celý týden se do knihovny přihlásilo nově 146 dospělých čtenářů a 79 dětí. Čtenáři obou oddělení si vypůjčili v témže týdnu téměř 3000 dokumentů.
Po prvních zájemcích, kteří se přišli jen podívat, začali Jitřenku navštěvovat opravdoví uživatelé. Výhodou společného umístění knihovny a kina (kte­ré je premiérové a s možností projekce 3D) je možnost vzájemné spolupráce, společná organizace některých akcí. Premiér filmů se občas účast­ní jejich autoři a při této příležitosti můžeme s nimi v knihovně uspořádat besedu, popř. máme možnost zdarma využít k našim akcím kinosál. Některé filmy pro děti jsou vhodnou příležitostí, jak připravit dětským čtenářům různé soutěže, hry, zábavné odpoledne či večer a přitom jim přiblížit literární předlohu. Takto proběhla v Jitřence tzv. Potterománie, nyní chystáme Cesty s Gulliverem.
A jak pokračuje zájem čtenářů? Ke konci roku došlo k jejich nárůstu téměř o 20 %. Kladem je to, že především vzrostl počet nově zaregistrovaných dětí. Ty sice projevují veliký zájem hlavně o internet, počet výpůjček celkem vzrostl ale o více než 10 %. A to je asi ta nejlepší odpověď na hlasy některých pesimistů, že o knihovnu nebude zájem. Nové prostory a vhodné umístění v centru města lidé ocení.
Foto archiv knihovny


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2