Naši sousedé a my: Zahraniční spolupráce knihoven v Libereckém kraji

BLANKA KONVALINKOVÁ > konvalinkova@kvkli.cz  
Liberecký kraj přímo sousedí s dvěma evropskými zeměmi, Polskem a Německem, hranice mezi třemi státy běží po řece Nise. Knihovny Libereckého kraje jsou tedy skoro předurčeny k tomu, aby na­vštěvovaly příhraniční knihovny v Polsku a Německu a aby tam čerpaly zkušenosti. Pěkným příkladem úzké spolupráce je setkávání knihoven v rámci pracovní skupiny EUREX, která vznikla v Euroregionu Nisa a zahrnuje v sobě knihovny a kulturní organizace tří zemí – české, polské a německé části ERN. Konkrétně se spolupráce týká Krajské vědecké knihovny v Liberci, městských knihoven v Jablonci nad Nisou, v České Lípě, v Rumburku a nově též Knihovny Antonína Marka v Turnově. Polsko zastupuje Krkonošská knihovna v Jelení Hoře, městské knihovny v Lubani a Bolesławci, na německé straně jsou to Christian-Weise-Bibliothek Zittau a knihovna v Görlitz, aktivní je ta­ké Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft v Löbau.
Pracovníci knihoven se pravidelně scházejí, vždy jednou za čtvrt roku v jedné ze tří zemí, tedy jednou v německé Žitavě, pak v Liberci, příště v Jelení Hoře v Polsku, a na pracovních schůzkách vytvářejí program pro svou společnou činnost. Spolupráce trvá již mnoho let a za tu dobu se pracovníci knihoven vystřídali. Pořád je tu ale chuť něco společně organizovat, vytvářet, poslední dobou je práce skupiny velmi intenzivní. Pravidelné pracovní schůzky podporuje Euroregion Nisa, který zajistí tlumočníky, aby vzájemná setkání probíhala hlad­ce.
Výsledkem spolupráce knihovníků tří zemí jsou sborníky z několika trilaterálních konferencí na růz­ná témata. V roce 2002 vyšel trojjazyčný Průvodce knihovnami Euroregionu Nisa, v roce 2005 zase Kalendář knihoven na rok 2006. Hezkým příkladem je konání již 6. ročníku výtvarné soutěže Krakonoš, které se účastní vždy velké množství českých, polských i německých dětí.
Úkoly, které si členové skupiny stanovují, vyžadují také finance. Bez nich nelze pořádat konferenci či workshop, ani vydat knihu. Proto skupina podává žádosti o příspěvek z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. Takto žádala česká strana v roce 2009 na Konferenci knihovníků ERN Nisa o menších obecních knihovnách – ta skutečně proběhla v Liberci v dubnu 2009 za účasti 60 českých, polských a německých knihovnic a knihovníků. Předávání zkušeností a společné zážitky jsou neocenitelné, stejně jako exkurze po knihovnách regionu.
Potěšilo nás, že tento společný česko-polský projekt byl oceněn 2. místem v soutěži Euroregionu Nisa v kategorii Kultura
V témže roce byla vyhlášena již zmíněná soutěž o nejkrásnější ztvárnění Krakonoše, postavy, která je společná všem zemím Euroregionu. Hodnocení prací a odměny pro vítěze opatřila polská strana. Ale protože mnoho vítězných dětí bylo z Česka a na vyhlášení do Polska se nemohlo dostavit, proběhlo v Krajské knihovně v Liberci v lednu 2010 ještě jedno předání cen, spojené s kulturním programem a výstavou nejlepších prací (na http://www.kvkli.cz/cz/akce-v-knihovne/vystava-krakonos-rubezahl-rzepior-854.html). Z. Stromková (MěK Č. Lípa) a I. Hývlová (sedící) při prezentaci Místní knihovny v Břevništi
Dlouho diskutovaným projektem je nápad německé strany na vydání dětské knížky ve čtyřech jazycích – v polštině, češtině, němčině a lužické srbštině na téma Lidové zvyky v Euroregionu Nisa. První část tohoto projektu proběhla v roce 2010, byl to workshop pro autory a etnografy tří zemí, kteří se sešli v Žitavě a jejich úkolem bylo napsat povídku na téma Vánoce, Masopust, Velikonoce (http://www.kvkli.cz/cz/projekty/_projekt.php?id=3).
Povídky jsou už na světě a letos zbývá realizovat druhou část projektu – vydání knížky pro děti. Tentokrát bude o finanční příspěvek žádat česká strana a zajistí překlady, korektury, ilustrace. Koncem roku by měla být kniha vydána a věnována knihovnám v celém Euroregionu. Držte nám palce!
Květen 2011 bude věnován další společné konferenci, tentokrát na téma Elektronické služby v knihovnách ERN. Uskuteční se v Jelení Hoře v Polsku a těšíme se, že opět přinese příjemné setkání, dojmy a zkušenosti všem účastníkům.
Spolupráce knihovnic a knihovníků tří zemí není vždy jednoduchá, přináší mnohé těžkosti, pro­blémy, ale to není podstatné. Důležitá je vzájemná sounáležitost, vůle něco uskutečnit společně, překonat hranice. Myslím, že se z nás během společné práce stali už dobří přátelé.
Projekt BOOKS 21
Tento projekt je dalším zajímavým příkladem spolupráce. Přímým aktérem je v něm sice Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Libereckou občanskou společností, ale šíří záběru se dotýká i jiných knihoven v našem kraji. Projektu v rámci evropského programu Grundtvig se účastní pět evropských zemí – Polsko, Německo, Španělsko, Řecko a Česká republika. Jde o setkávání a vzájemné předávání zkušeností mladých lidí, kteří zastupují neziskové společnosti a konkrétně jako participující subjekty také knihovny. Komunikačním jazykem v této mezinárodní společnosti je angličtina, účastníci každý den hodnotí nabyté zkušenosti a snaží se z nich čerpat pro další činnost.
Naše knihovna hostila v červnu 2010 návštěvu kolegů z těchto zemí v Liberci, připravili jsme pro ně bohatý program a kromě jiného jsme navštívili i městské knihovny v okolí, ve Smržovce a Tanvaldu. Obě knihovny se této mezinárodní návštěvy ujaly s velkou péčí a v horkých červnových dnech nás osvěžily jak na duši – dobře připraveným programem, tak fyzicky – studenými nápoji, teplota tehdy stoupala až ke 30 stupňům.
Vedoucí knihovny v Tanvaldu, Valentýna Ku­báč­ková o tom píše:
Ve čtvrtek 10. 6. 2010 navštívilo naši knihovnu 16 kolegů z Polska, Německa, Řecka a Španělska v rámci projektu Grundtvig, v čele s ředitelkou Krajské vědecké knihovny Liberec Mgr. B. Konvalinkovou. Vzácné hosty uvítal Petr Hampl jménem vedení města Tanvald.
Připravili jsme pro hosty ukázkovou hodinu s dětmi z družiny vedené Miluší Svárovskou ze Základní školy sportovní Tanvald. Se školáky jsme soutěžili, četli pohádku a nakonec si děti samy pohádku vymyslely a zahrály s pomocí prstových loutek. Po celou hodinu nebylo potřeba tlumočníka. Děti svou spontánností vtáhly každého do dění. Návštěvníkům se praktická část velmi líbila a odměnili ji potleskem.
Po ukončení dětské hodiny si naši kolegové prohlédli celou knihovnu a seznámili se s jejím chodem. Velký dojem na ně udělal rozsah knižního fondu a technické vybavení, které máme – díky podpoře Města Tanvald – na vysoké úrovni.
Projekt Grundtvig pokračuje dál, během roku 2010 navštívili pracovníci naší knihovny Polsko, Německo, v únoru 2011 jela kolegyně do Španělska, a poslední zemí, kterou účastníci projektu navštíví, bude Řecko. V březnu jsme si ještě zpestřili projekt tím, že jsme v Krajské knihovně v Liberci společně s Libereckou občanskou společností uspořádali tzv. Živou knihovnu. Jejím smyslem je odbourávání zažitých předsudků a bariér. Návš­těvníci knihovny měli možnost otevřít živé knihy – hovořit s lidmi o jejich skutečných životních příbězích.
Příklady samostatných aktivit knihoven v regionu
Vedení Městské knihovny v České Lípě navštívilo na základě pozvání Městskou knihovnu v Boleslawci, partnerském městě České Lípy. Byly prezentovány služby knihovny na obou stranách, diskutovány společné zájmy a především trendy v knihovnictví v jednotlivých městech i zemích. Následovala prohlídka knihovny a pozvání do Čes­ké Lípy.
Rovněž Knihovna Antonína Marka v Turnově se podílí na spolupořadatelství některých akcí přes­hraniční spolupráce s partnerským městem Turno­va, s polským Jaworem. Asi největším příspěvkem knihovny byla dosud organizace literárně-výtvar­né soutěže a účast polských dětí na Noci s Andersenem v Turnově.
Krajská vědecká knihovna v Liberci sama aktivně spolupracuje s Nadací Brücke-Most-Stiftung již čtvrtým rokem na Česko-německých kulturních dnech. V měsíci listopadu se uskutečňuje mnoho literárních čtení, přednášek, koncertů, workshopů a výstav představujících jak české, tak německé umělce. Několik z nich každoročně organizuje i na­še knihovna. Partnerství s organizacemi, jako jsou British Council, Goethe-institut, rakouské Spolko­vé ministerstvo zahraničních věcí (v rámci Rakouské knihovny) nebo Alliance Française, je již téměř samozřejmostí.
Foto archiv knihovny


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2