Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Připravila EVA MACKOVÁ

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
KLUG, Anna Kathrin : Die Wissensbilanzierung in Bibliothek : Chancen und Probleme bei der Anwendung des Modells „Wissensbilanz - Made in Germany“. /Intelektuální kapitál v knihovně. Příležitosti a problémy související s uplatňováním modelu „Intelektuální kapitál - Made in Germa­ny“. /Wiesbaden : Dinges & Frick, 2010. - 137 s. - (B.I.T. online - Innovativ ; Bd. 25)
Kfe 38.338

Knihovny současnosti 2010 : sborník z 18. konference, konané ve dnech 14.-16. září 2010 v Seči u Chrudimi / sestavila Eva Svobodová. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2010. - 290 s. : il.
Kfd 38.659

Libraries and Information Services in the United Kingdom and the Republic of Ireland 2010-2011 / CILIP : the Chartered Institute of Library and Information Professionals. - 37th ed. /Knihovnické a informační služby ve Spojeném království a v Irsku 2010-2011. / London : Facet, 2011. - 451 s.
Kfe 38.605

Lounští Lounským : historie lounského knihovnictví / Bohumír Roedl, Věra Pokorná, Dagmar Bah­nerová. Louny : Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí, 2010. - 51 s. : il.
Kda 9.155/B

Automatizace knihovnické a informační činnosti
GOVERNOR, James - HINCHCLIFFE, Dion - NICKULL, Duane : Web 2.0 Architectures. /Architektura webu 2.0./ Sebastopol : O’Reilly, 2009. - xxi, 248 s. : il.
Abdg 38.595

MILLER, Joseph B. : Internet Technologies and Information Services./ Internetové technologie a informační služby./ Westport : Libraries Unlimited, 2009. - xx, 387 s. : il. - (Library and Information Science Text Series)
Ife 38.598

Organizace knihovních fondů
CUBR, Ladislav : Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. Praha : Národní knihovna ČR, 2010. - 154 s. : il.
Ol 38.615

Dezinfekce knihovních fondů : úvodní rešerše / zpracoval Jindřich Pilař. Praha : Národní knihov­na ČR - Knihovnický institut, 2010. - 1 CD-ROM, 17 záznamů.
Ola 2/2010

Dezinfekce knihovních fondů : úvodní rešerše - doplněná / zpracoval Jindřich Pilař. Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2010. - 1 CD-ROM, 38 záznamů.
Ola 4/2010

NOVOTNÝ, Lubomír - KORHOŇ, Miloš - TICHÁK, Milan : Digimon : digitalizace a mikrofilmování moravských novin. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2010. - 38 s. : il.
Ol 9.149/B

Sítě knihoven

Biblioteki tworzące systém biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego : adresy i lokalizacja. /Knihovny knihovnicko-informačního systému Varšavské univerzity. Adresy a lokalizace./ Warszawa : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2010. - 20 s. : mapy.
Tb 9.061/B

DOLEŽALOVÁ, Pavlína - SEDLÁČKOVÁ, Anna - STEHLÍKOVÁ, Stanislava : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tisku z let 1950 až 1990. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2010. - 80, xvi s. : il.
Ta 9.146/B

KORJAKOVCEVA, Nina Aleksandrovna : Biblio­te­ki vuza : korporativnyj aspekt : monografija. /Vysokoškolské knihovny : společné hledisko. Mo­nografie./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2010. - 188 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; no. 121)
Tb 9.160/B

Služby knihoven

CZARNECKI, Kelly Nicole : Gaming in Libraries. /Hry v knihovnách./ New York : Neal-Schuman, 2010. -viii, 127 s. : il. - (The Tech Set ; 9)
Oaag 38.608

KAŠKAROV, Andrej Petrovič : Detskoje čtenije : posobije dlja otcov. /Dětská četba. Příručka pro otce./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2010. - 95 s. : il. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; no. 123)
Sbc 9.158/B

PFEIFENBERGER, Regina : Pocket Library : Bibliothekarische Dienstleistungen für Smartphones. /Kapesní knihovna. Knihovnické služby pro chytré telefony./ Wiesbaden: Dinges & Frick, 2010. - 101 s. - (B.I.T. online - Innovativ ; Bd. 27)
Sdg 38.339

INFORMATIKA
Annual Review of Information Science and Technology. Vol. 44-2010/ ed. by Blaise Cronin. /Ročenka informační vědy a technologie. Roč. 44-2010./ Medford : Information Today, 2010. - xxv, 601 s.
Ia 38.397

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2