Poznámky do diáře - Neušlo nám

POZNÁMKY DO DIÁŘE
Mezinárodní týden čtení dětem, jehož organizátory jsou Celé Česko čte dětem a Cała Polska Czyta Dzieciom, bude probíhat 1.-7. 6. 2011 ve městech a obcích v celé České republice a v Polské republice. Cílem Meziná­rod­ního týdne čtení dětem je zahájení trvalé mezinárodní spolupráce organizací, které svými činnostmi a aktivitami vychovávají k lásce k literatuře a prostřednictvím společného čtení budují pevné vazby v rodině. Mezinárodní týden čtení bude impulsem pro české školy, knihovny, literární ka­vár­ny a širokou veřejnost, aby každoročně vždy v tomto termínu pořádaly svátky literatury v celé republice. Další informace k projektu jsou na stránkách http://www.celeceskoctedetem.cz/.
— Masarykova univerzita Brno pořádá 18. mezinárodní seminář CASLIN 2011 - Cen­tra­lizované služby aneb Souborné katalogy po novu, který se uskuteční ve dnech 12.-15. 6. 2011 v prostředí Brněnské přehrady. Tématem semináře je podpora silných centralizovaných služeb (národních, federativních či konsorciálních), které umožní efektivním způsobem pokrýt informační potřeby širokého okruhu uživatelů. Program semináře je vystaven na http://knihovna.fss.muni.cz/caslin2011/.
NEUŠLO NÁM
— Studentský projekt Nástroje.knihovna.cz, který vznikl v rámci předmětu Aplikační seminář při Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně, spustil stejno­jmenný webový portál týkající se on-line i off-line nástrojů využitelných v oblasti knihovnické a pedagogické práce a při studiu.
— Ve středu 20. 4. 2011 proběhla v Národní knihovně ČR tisková konference zaměřená na strategii rozvoje Národní knihovny v le­tech 2011-2016. Generální ředitel Ing. Tomáš Böhm představil koncepci (http://www.nkp.cz/files/strategie_rozvoje_2011_2016.pdf), která obsahuje šest strategických priorit, jenž mají za cíl otevření NK ČR široké veřejnosti, uchování národního kulturního dědictví pro příští generace, zlepšení služeb pro odbornou veřejnost, zlepšení specializovaných služeb, rozšíření spolupráce s externími subjekty a v neposlední řadě zvýšení kvalifikace a motivace pracovníků.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2