JAK NA TO: Jak na editování Wikipedie

MICHAL KLAJBAN > michal.klajban@gmail.com  
Trocha teorie na úvod
Jestliže jste už někdy přemýšleli o tom, že byste na Wikipedii (cs.wikipedia.org) chtěli založit nějaký článek (např. o vaší knihovně), tento návod vás krok po kroku seznámí s tím, jak to jednoduše provést. Vřele doporučuji přečíst si nejdříve článek o Wikipedii v předchozím čísle Čtenáře, a udělat si tak představu o tom, na jakých principech tato encyklopedie funguje. Návod totiž předpokládá alespoň elementární znalosti o Wikipedii.
Nejdříve trocha nezbytné teorie… Texty na Wiki­pedii jsou dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci (CC-BY-SA). V pra­xi to znamená, že vámi vložený text může kdokoliv další upravovat a dále šířit. Do Wikipedie vkládejte proto pouze texty, které jste sami napsali, nebo u kterých máte jistotu, že jejich autor dal svolení k šíření pod licencí CC-BY-SA. Pokud vložíte do Wikipedie text, jehož nejste původním autorem a ani nemáte svolení od původního autora jej šířit, bude odstraněn. Pokud vkládáte vlastní text, který už ale byl uveřejněn jinde (např. na vašich webových stránkách), postupujte podle návodu OTRS (tento text napište do vyhledávače na Wikipedii).
Pokud byste chtěli ve Wikipedii založit článek o vaší knihovně, je třeba se nejdříve ujistit, že daná knihovna je dostatečně významná na to, aby na Wikipedii měla samostatný článek. Obecně pla­tí, že pro samostatný článek o čemkoliv je potřeba alespoň dvou nezávislých a netriviálních zdrojů, které o daném subjektu pojednávají. Zjednodušeně řečeno na příkladě: obecní knihovna s jedním zaměstnancem významná velmi pravděpodobně nebude, Knihovna Jiřího Mahena v Brně už zcela jistě ano. Zásada o významnosti úzce souvisí s tím, že Wikipedie není místem k propagaci čehokoliv; je to encyklopedie, která shromažďuje encyklopedické informace. Opět řečeno na příkladě: údaje o otevírací době nebo o poplatcích za prodlení nejsou encyklopedické informace. Klasickými encyklopedickými informacemi jsou např. historie knihovny, přehled knihovních fondů, cílová skupina čtenářů, počet knihovních jednotek apod.
Vytvoření účtu
Ještě než se pustíte do psaní, je vhodné vytvořit si ve Wikipedii účet. Při editaci Wikipedie to sice není potřeba, avšak vytvoření účtu je velice jednoduché a nezabere mnoho času; jeho vytvořením dostanete několik užitečných funkcí navíc, které však oceníte až později. Odkaz na vytvoření účtu je na každé stránce vpravo nahoře, stačí na něj kliknout a dále se řídit několika krátkými pokyny. Pamatujte na to, že pod jakým jménem se na Wikipedii zaregistrujete, pod takovým jménem se budou vaše příspěvky ukládat a pod takovým jménem budou v případě potřeby ostatní uživatelé citovat autora daného článku.
Hlavní práce na článku
Vycházejme tedy z potenciální situace, že hodláte založit článek o vaší knihovně (pokud se článek o dané knihovně na Wikipedii již nachází, můžete jej alespoň zkusit upravit, viz kapitola Vložení infoboxu a další editace). Pro srozumitelnost budu následující výklad demonstrovat na příkladě založení článku o Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana (dále jen KBBB) v Uherském Hradišti (tento článek se již na Wikipedii nachází, ale řekněme, že tam dosud není). Do vyhledávače na Wikipedii tedy vypíšete celý název knihovny v nominativu a necháte jej vyhledat. Vidíte, že článek nebyl nalezen, avšak Wikipedie prostřednictvím červeného linku sama nabízí jeho vytvoření. Kliknete tedy na červený link s názvem článku, a tím se dostanete do základního uživatelského rozhraní, ve kterém budete článek tvořit. Uprostřed stránky je bílá plocha, kam budete psát text. Nad ní se nachází panel nástrojů, který slouží pro formátování textu a je podobný klasickým panelům jako např. v programu Microsoft Word. Nad panelem nástrojů jsou odkazy na stránky s nápovědou. Pod bílou plochou určenou k psaní textu je tenké dlouhé políčko pro vyplňování Shrnutí editace (sem budete vypisovat změny, které jste v článku provedli, např. „Založil/a jsem nový článek“) a dále tlačítko Uložit změny a Ukázat náhled. Pomocí tlačítka Uložit změny ukládáte své editace, tzn. v tom okamžiku, kdy na něj kliknete, je text viditelný pro všechny a mohou jej upravovat i další wikipedisté. Tlačítko Ukázat náhled slouží k náhledu na článek, jak bude vypadat po uložení. Velmi doporučuji ukládat článek s rozvahou, nejlépe až úplně nakonec, až budete s celým textem hotovi.
Každý článek by měl začínat úvodní definicí. V případě KBBB může úvodní definice vypadat například takto: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana je veřejná knihovna s univerzálním fondem v Uherském Hradišti. Jelikož je na Wikipedii dobrým zvykem uvádět první slova tučně, označíme si první čtyři slova a v panelu nástrojů klikneme na levé tlačítko („Tučně“). Vidíte, že kolem označeného textu se z každé strany objevily tři apostrofy a text by měl nyní vypadat takto: '''Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana''' je veřejná […]. Text mezi třemi apostrofy se po uložení zobrazí tučně. Zkontrolovat si to můžete pomocí tlačítka Ukázat náhled. Nyní máte úvodní definici a můžete začít pracovat na jednotlivých kapitolách. Řekněme, že první kapitola se bude jmenovat Dějiny a popíšete v ní hlavní historické události, které knihovnu za dobu její existence provázely. V panelu nástrojů kliknete na odkaz Další a vyberete požadovanou úroveň nadpisu (vyberte úroveň 2) a poté vypište mezi dvojité rovnítka název kapitoly. Bude to vypadat takto: == Dějiny ==. Nyní se opět v náhledu přesvědčte, zda je text skutečně zobrazován jako nadpis. Kapitolu můžete vyplnit libovolným textem. Obdobným způsobem můžete tvořit i další kapitoly, obsah se vygeneruje automaticky poté, co článek obsahuje alespoň čtyři nadpisy.
Jedním z klíčových funkčních prvků Wikipedie jsou hypertextové odkazy na další články, které zajišťují propojenost všech článků mezi sebou. Tyto odkazy se tvoří jednoduše pomocí [[zdvojených hranatých závorek]] s tím, že v případě ne­shody názvu odkazovaného článku od textu, který na něj odkazuje, je potřeba tyto názvy oddělit|lomítkem. Příklad: '''Knihovna Bedřicha Beneše Bu­ch­lovana''' je veřejná [[knihovna]] s univerzálním [[knihovní fond|fondem]] v [[Uherské Hradiš­tě|Uher­ském Hradišti]]. Jednoduše je nutné v první části odkazu definovat, kam chcete odkazovat. Až bu­de­te mít všechny kapitoly napsány, nezapomeňte do závěrečné kapitoly uvést zdroje, ze kterých jste čerpali, a do sekce == Externí odkazy == odkaz na web vaší knihovny.
Kategorie
Wikipedie používá k dohledávání a uspořádání článků kategorizační systém. Kategorie se do článku umisťují pomocí [[Kategorie:Název kategorie]]. Např. pro naši knihovnu bude vhodná kategorie Uherské Hradiště a Knihovny v Česku. Články vždy umisťujte do nejnižších možných kategorií. Kategorie můžete procházet prostřednictvím odkazu na hlavní straně Wikipedie v sekci „Listování kategoriemi“, můžete je však i hledat za pomoci vyhledávače (dostanete se na něj po kliknutí na lupu v poli pro hledání), kde rozkliknete odkaz Rozšířené vyhledávání a zaškrtnete pouze hledání v kategoriích.
Vkládání fotografií
Wikipedie se už od svých počátků řídí pořekadlem, že jeden obrázek často vydá za tisíce slov. Pokud chcete váš článek obohatit i o obrazový materiál, je potřeba nějaké obrázky nahrát na Wikimedia Commons (commons.wikimedia.org), svobodné úložiště multimediálních souborů. S největší pravděpodobností budete nahrávat fotografii - pamatujte, že u autorského práva platí podobné pravidlo jako na Wikipedii: nahrávejte jen fotografie, jejichž jste autory, nebo takový materiál, u kterého již vypršela autorská práva. Nejčastěji volenou licencí pro vlastní fotografie bývá CC-BY-SA. Pokud na vás po velmi krátké registraci systém „nemluví“ česky a angličtina vám dělá problém, změňte si jazyk rozhraní na češtinu v základním nastavení, které je dostupné přes odkaz v nejvyšším menu. A jak nahrajete soubor? V levém menu klikněte na odkaz Načíst soubor, poté vyberte správnou možnost a vyplňte požadované informace, jako je název souboru, popis atd. Po nahrání fotografie ji vložte do článku pomocí [[Soubor:Název obráz­ku.přípona obrázku|thumb|Popis obrázku]] (např. [[Soubor:Knihovna KBBB v roce 2010.JPG|thumb| Západní pohled na knihovnu v roce 2010]]). Obrázek se obyčejně vkládá hned na úvod článku nebo do tzv. infoboxu (viz dále).
Vložení infoboxu a další editace
Infobox je v řeči wikipedistů přehledová tabulka obyčejně umisťovaná do úvodu článku, která shrnuje základní data článku. Tak např. pro článek o knihovně existuje Infobox knihovna. Naleznete jej tak, že do vyhledávače napíšete: Šablona:Infobox knihovna. Na načtené stránce naleznete základní informace o tomto infoboxu. Jednoduše pak zkopírujete kód infoboxu, vložíte na úplný začátek vámi tvořeného článku a vyplníte. Teď už byste měli mít článek kompletní a můžete ho uložit pomocí tlačítka Uložit změny. Od tohoto okamžiku bude ve Wikipedii uložen a mohou jej upravovat i další wikipedisté.
Pokud budete chtít na článku provádět další úpravy, jde to jednoduše pomocí tlačítka Editovat, které se nachází mezi záložkami na každé stránce. Pokud si chcete prohlédnout, kdo všechno článek editoval, nebo chcete zrušit případnou chybnou editaci, vedle záložky Editovat se nachází záložka Historie a přes ni se dostane do historie článku. Veškeré úpravy tam jsou zaznamenány a je možno si je prohlédnout, navigace v historii je jednoduchá a srozumitelná. Každý článek má vlastní diskusi, takže pokud máte s něčím problém, napište do diskuse k tomuto článku nebo se obraťte na místa k tomu určená (viz poslední kapitola).
Několik rad závěrem
Pamatujte, že tento návod je stručný a seznamuje s praktickou částí editačních základů. Pokud budete nějaký článek zakládat, nemusíte postupovat přesně podle tohoto návodu; alternativních cest je celá řada a spoustu věcí můžete udělat jinak. Pokud si osvojíte základní principy editování, budou pro vás další úpravy článků hračkou. Pokud budete mít s čímkoliv problém, k dispozici je rozsáhlá nápověda i speciální stránka Potřebuji pomoc, kam můžete napsat svůj dotaz či požádat zkušenější editory o pomoc. Odkazy na obé lze nalézt na hlavní straně.
Nemusíte být žádní spisovatelé nebo odborníci, abyste se mohli podílet na tvorbě největší encyklopedie světa. Důležité je nebát se editaci vyzkoušet - pokazit nemůžete zhola nic, při nejhorším bude vaše úprava zrušena během několika kliků myší. Jestliže vás editace nezaujme a nebude vás bavit, alespoň budete mít novou zkušenost a můžete říct, že jste si to vyzkoušeli. Editování Wikipedie je jednoduché a hlavně - je to zdarma.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2