Literární jaro ve Zlíně

RENÁTA SALÁTOVÁ > renata.salatova@nkp.cz

Festival Literární jaro navazuje na festivaly Literární květen a Literru, které pořádali studenti Univerzity Tomáše Bati v letech 2000-2008. Literární jaro, zdá se, zdárně vykvetlo v krajském městě Zlín (festival se pod nynějším názvem uskutečnil již podruhé). Symbolem festivalu je křehký ptáček poskládaný technikou origami.
Literární jaro se konalo od 27. dubna do 10. května 2011 a nabídlo autorské čtení, bese­dy o literatuře, představení nových knih. Mottem letošního ročníku byla Literatura napříč generacemi. Pozvání na festival přijaly zná­mé li­terární osobnosti zaujímající již své místo na literárním poli, ale také začínající autoři. Se­tkáváme se zde se zajímavými osobnostmi, ale také s výtvarnou dílnou a výstavou koláží.
Spisovatelky Petra Hůlová a Vesna Tvrtković s nakladatelem Markem Turňou v Loftu (Foto Petr Willert)Odborným garantem festivalu je Antonín Bajaja, nositel Státní ceny za literaturu a Ceny Magnesia Litera. Organizátory festivalu jsou nakladatelství KNIHA ZLIN (www.knihazlin.cz), INNIT ART, o. p. s., a Krajská knihovna F. Bartoše, příspěvková organizace (www.kfbz.cz).
Partnery festivalu, kde se konají konkrétní akce, jsou LOFT 577, Městské divadlo Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy a Nadace To­má­še Bati. Záštitu nad festivalem převzal primátor města Zlína a České centrum Mezinárodního PEN klubu. Mediálními partnery byly Český rozhlas Brno a Mladá fronta Dnes.
Festival byl zahájen čtením z knihy Milovníci knížek. Z této sbírky aforismů, citátů a úvah českých spisovatelů četli básník Miroslav Huptych (Jiří Žáček se bohužel ze zdravotních důvodů omluvil) a spisovatelé Josef Kejha a Antonín Bajaja,spolu s hercem Městského divadla Zlín Gustavem Řezníčkem. U příležitosti zahájení festivalu byla otevřena výstava fotokoláží Miroslava Huptycha, která v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně trvala až do 15. května 2011. Výtvarná dílna Baobabu v Krajské knihovně (Foto Iveta Štanclová)
Návštěvníci festivalu, kde mimochodem byl vstup na všechny akce zdarma, se mohli těšit ze společnosti Terezy Brdečkové, Jiřího Dědeč­ka, Petry Hůlové, Terezy Horváthové, Ha­ny Lundiakové, Hany Pachtové, Tomáše Zmeš­kala, ilus­­trá­torek Michaely Kukovičové a Evy Volfové a jiných.
Tyto a mnohé jiné osobnosti bylo možné po­tkat v Literární kavárně, při Večeru s Terezou Brdečkovou a Jiřím Dědečkem, při programech Kniha není jen text, Nevšední próza či Večer poezie a hudby.
V rámci festivalu se uskutečnila také Výtvar­ná dílnav oddělení pro děti Krajské knihovny Františka Bartoše (KFBZ), kterou vedly ilustrátorky nakladatelství Baobab. Další akcí byl Meander pro děti a rodičev hudebním oddělení krajské knihovny, kde spisovatelé Markéta Pilátová a Ivan Binar promluvili o svých dílech pro děti a mládež vydaných v nakladatelství Meander.
Slavnostní ukončení Literárního jara se usku­tečnilo 10. května ve vile Tomáše Bati, kde Antonín Bajaja uvedl večer s novinářkou a spisovatelkou Edou Kriseovou a spisovatelem i cestovatelem Miroslavem Zikmundem.
Všechny informace, včetně fotografií, nalez­nete na
Použité materiály jsou převzaty z http://www.literarnijaro.cz.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2