Městská knihovna Jihlava

JARMILA DAŇKOVÁ > reditel@knihovna-ji.cz  

Oddělení pro dospěléMěstská knihovna Jihlava působí v krajském městě s téměř 50 000 obyvateli. V uplynulých letech se postupně transformovala do podoby moderní informační a vzdělávací instituce, která nabízí svým uživatelům bohaté knihovní fondy, pestré spekt­rum služeb a vhodné podmínky pro organizaci růz­ných komunitních aktivit.
Významným mezníkem bylo v roce 2003 přestěhování knihovny do zrekonstruovaných prostor jedné z nejstarších barokních staveb v Jihlavě. Neopakovatelná atmosféra starého domu s boha-tou a zajímavou historií tak tvoří rámec všem sou­časným činnostem, které jsou spjaty s provozem knihovny. Díky této změně došlo k výraznému rozvoji služeb, navýšení počtu návštěvníků a rozšíření možností pro spolupráci se zajímavými partnery.
Kromě poskytování tradičních knihovnických a informačních služeb připravuje knihovna řadu vzdělávacích a kulturních pořadů. Oblíbené jsou cestopisné a literární přednášky nebo hudební poslechové pořady s Jiřím Černým, které si získaly své stálé příznivce. Opakovaně se naplnily kurzy ajurvédy, internetu pro seniory, trénování paměti, kurzy znakové řeči, arteterapie a muzikoterapie. Své pravidelné návštěvníky mají podvečery s českou poezií Stříbrné listování. Tradicí se postupně staly rodinné tematické dny s bohatým programem pro všechny věkové a zájmové kategorie návštěvníků, které nabízejí knižní výstavky, mluvené bibliografie, prezentace audioknih, malová-ní mandal, aranžování sušin, výtvarné dílny nebo ochutnávky podle ajurvédských receptů. Zvuková knihovna
V práci s dětskými čtenáři se dlouhodobě daří realizace etapových vědomostních her, které jsou různě tematicky zaměřené a jsou vždy založené na kombinaci získávání informací v tištěné a elektronické podobě s praktickými dovednostmi a ověřováním nabytých poznatků přímo v terénu. Většina realizovaných aktivit se zaměřuje na podporu a rozvoj dětského čtenářství, ať už se jedná o společná čtení s herci Horáckého divadla, setkání maminek a dětí nad čtenářskými deníčky nebo každoroční pasování stovek jihlavských prvňáčků na čtenáře. S velmi příznivým ohlasem se v letošním školním roce setkala poslechová hodina určená žákům druhého stupně ZŠ s názvem Můj syn Gustav Mahlera vůbec poslední novinkou pro dětské čtenáře je půjčování tematických kufříků.
Knihovna je pověřena výkonem regionálních funk­cí na území okresu Jihlava a soubor těchto služeb pravidelně využívá 98 neprofesionálních knihoven. Od roku 2002, kdy mohla být tato činnost po nucené osmileté přestávce díky státní dotaci obnovena, je v celém regionu patrný jednoznačně pozitivní vývoj. Došlo k řadě změn v umí­stění a vybavení knihoven, v rozvoji jejich činnosti a nabídce služeb, kvalitě knihovních fondů a v komunikaci prostřednictvím moderních informačních technologií.
V Den evropského dědictví bývá budova knihov­ny pravidelně zařazena na seznam památek a ná­vštěvníci, kteří se přicházejí seznámit s její historií, rovněž oceňují současné smysluplné využití prostor otevřených široké veřejnosti.
Foto archiv knihovny


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2