Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Připravila EVA MACKOVÁ

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
ČSN EN ISO 3166-2 (97 1002) Kódy pro názvy ze­mí a jejich částí. Část 2, Kód částí zemí / zpracoval J. Tykač. Praha : Český normalizační institut, 2010. - 133 s.
Kk 38.649

KLJUČENKO, Tamara Ivanovna : Matematika v bib­liotečnoj profesii. /Matematika v knihovnické pro­fesi./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2009. - 159 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; no. 117)
Kq 9.197/B

LAWSON, Judy - KROLL, Joanna - KOWATCH, Kelly : The New Information Professional : your guide to careers in the digital age. /Informační pracovník nového typu. Tvůj průvodce kariérou v digitálním věku./ New York : Neal-Schuman, 2010. - xv, 240 s. : grafy.
Kr 38.529

LBI - Lexikon der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Bd. 1, Lfg. 4. / herausgegeben von Konrad Umlauf und Stefan Gradmann. /Slovník knihovnické a informační vědy. Sv. 1, č. 4./ Stuttgart : Hiersemann, 2010. - s. 241-320 : il.
Ka 38.650

LESENKOVÁ, Eva - HRUBEŠ, Jaromír : Statistické ukazatele knihoven a informačních středisek zdravotnických zařízení České republiky za rok 2009. Praha : Národní lékařská knihovna, 2010. - 30 s. : il.
Kq 9.148/B

Automatizace knihovnické a informační činnosti
Digital Inclusion : measuring the impact of information and community technology / ed. by Michael Crandall and Karen E. Fisher. /Digitální začleňování : měření dopadu informačních technologií na komunity. [Případová studie státu Washington.]./ Medford : Information Today, 2009. - ix, 185 s. : il. - (ASIST Monograph Series)
Iea 38.272

STEINEROVÁ, Jela - GREŠKOVÁ, Mirka - ILAV­SKÁ, Jana : Informačné stratégie v elektronickom prostredí. - 2. preprac. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 192 s. : il. + 1 CD-ROM
Ie 38.671

Organizace knihovních fondů
BÜLOW, Anna E. - AHMON, Jess : Preparing Collections for Digitization. /Příprava knihovních fondů pro digitalizaci./ London : Facet, 2011. - 184 s.
Ol 38.603

Kooperativní skladování knihovních fondů : [rešerše] / zpracoval Jindřich Pilař. Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2011. - 1 CD-ROM, 61 záznam.
Aaca 1/2011

Praha v knihovně : digitalizace v knihovně : Pragen­sia pro 21. století. Praha : Městská knihovna v Praze, 2009. - 1 DVD
Ol 460/DVD

Repozitáře šedé literatury / Marcus Vaska … [et al.] ; ed. Petra Pejšová. Zlín : VeRBuM, 2010. - 152 s. : il., faksim.
Oaad 38.642

Sítě knihoven
Biblioteka Miejska w Cieszynie : Městská knihovna Český Těšín / oprac. Izabela Kula, zpracování Ja­na Galášová. Cieszyn : Biblioteka Miejska w Cieszynie, 2010. - 25, 25 s. : il.
Teb 9.166/B

Pamětní list Města Loun : u příležitosti slavnostní­ho otevření nových prostor Městské knihovny Louny : Louny, červenec 2010. Louny, Městský úřad, 2010. - [1] list v papírových deskách .
Tee 9.137/B

The PLA Reader for Public Library Directors and Managers / ed. by Kathleen M. Hughes. /Čítanka Asociace veřejných knihoven pro ředitele a manažery veřejných knihoven./ New York : Neal-Schuman, 2009. - v, 369 s.
Teb 38.407

Poklady Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje / uspořádala Ivanka Horáková. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2010. - 60 s. : il., faksim.
Ta 38.663

Služby knihoven
Co četly v roce 2009 české děti : knihy oceněné v soutěžích : SUK - Čteme všichni, Magnesia Litera, Zlatá stuha ; Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka : 2. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti / zpracovala Ivana Hutařová. Praha : Ústav pro informace a vzdělávání, 2010. - 44 s. : il.
Sf 9.189/B

KERN, M. Kathleen : Virtual Reference Best Practices : tailoring services to your library. /Osvědčené postupy virtuálních referenčních služeb : šité na míru tvé knihovně./ Chicago : American Library Association, 2009. - viii, 148 s.
Sdg 37.951

MATHEWS, Brian : Marketing Today’s Academic Library : a bold new approach to communicating with students. /Marketing dnešní akademické knihovny. Smělý nový způsob komunikace se studenty./ Chicago : American Library Association, 2009. - xv, 171 s. : il.
Se 37.949

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2