Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v únoru 2011

PETRA MYŠKOVÁ > Petra.Myskova@ff.cuni.cz
VĚRA PILECKÁ > Vera.Pilecka@ff.cuni.cz
V únoru proběhly na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy další obhajoby diplomových prací a závěrečné zkoušky. Práce obhájené v tomto termínu najdete v následujícím seznamu.
Cílem zveřejňování přehledů diplomových prací ÚISK ve Čtenáři je přispět k většímu využití diplomových prací našich studentů a informovat knihovnickou veřejnost o nových trendech v oboru. Práce se týkají oblasti knihovědy, knihovnictví, informačních studií a studií nových médií. V případě, že vás téma některé z diplomových prací zaujme a budete mít zájem se o něm dočíst ve Čtenáři, obraťte se na nás nebo na redakci časopisu. Autorku či autora rádi oslovíme s nabídkou zveřejnění výtahu práce na stránkách časopisu.
V únoru 2011 složilo státní závěrečné zkoušky na ÚISK FF UK devět studentek a studentů (z toho pět na oboru Informační studia a knihovnictví a čtyři na oboru Studia nových médií) a bylo obhájeno jedenáct diplomových prací.
Informace o bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních pracích, které byly zadány, odevzdány a obhájeny na Ústavu informačních studií a knihovnictví, je možné vy­hledávat v rámci Studijního informačního systému UK na https://is.cuni.cz/studium/ v části „Témata prací“ (není potřeba přihlášení). V sy­stému zjistíte, kdo byl vedoucím a oponentem práce, překlad názvu práce do angličtiny a klíčová slova. Konkrétní práce je možné vyhledat v digitálním repozitáři UK na adrese http://digitool.is.cuni.cz/. Plný text prací, obhájených po roce 2006, je dostupný po registraci.
Původní systém ISDP (Informační systém diplomových prací, http://isdp.alstanet.cz/) pro­vozovaný ÚISK již není aktualizován, je ale možné v něm vyhledávat starší práce (zadané do roku 2009).
Výtisky všech obhájených diplomových pra­cí jsou uloženy v areálu FF UK v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice.
Seznam názvů a autorů obhájených diplomových prací
• Československá informační politika v 70. a 80. letech 20. století - projekt ÚTZ a vývoj jeho realizace (Bc. Iveta Císařová)
• Informační zdroje pro analýzu mezinárodních vztahů a Country intelligence (Bc. Pavel Kreuz)
• Elektronické knihy - současný stav, perspektivy a budoucnost čtení (Bc. Vít Krobot)
• Historie, současnost a perspektivy rozvoje Městské knihovny v Kutné Hoře (Bc. Pavla Kubošová)
• Urban interfaces & extensions: sensors, chips, and ad-hoc networks as tools for urban cultu­re (Bc. Radka Peterová)
• Webové sociální sítě a galerie jako podpora při budování kariéry jednotlivce v oblasti umělecké fotografie (Bc. Pavel Synek)
• Kdo jsme a kým se stáváme v online sociálních sítích? (Bc. Veronika Trachtová)
• Portál YouTube jako digitální informační zdroj, jeho fondy a služby (Bc. Ondřej Voců)
• Mobilní internet a nová generace mobilních aplikací (Bc. Mája Zálišová)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2