ROVNÝ PŘÍSTUP: Zvukové knihy v roce 2011

JITKA NĚMCOVÁ > jnemcova@knihovnatr.cz  
Cyklus seminářů pro pracovníky zvukových oddělení knihoven ČR se tradičně koná každý rok v měsíci dubnu. V letošním roce připadl na úterý pátého, kdy se v Městské knihovně v Třebíči sešlo 40 účastníků a letos poprvé přijala pozvání i slovenská kolegyně z Mestskej knižnice v Bratislave Mgr. Barbora Zahoranská.
Prvním příspěvkem byla prezentace ředitelky MěK v Třebíči Mgr. Marie Dočkalové, která se 30. září loňského roku zúčastnila celoslovenského odborného semináře Audioknihy v knižniciach. Seminář se konal u příležitosti 110. výročí založení Mestskej knižnice v Bratislave a byl věnován práci s audioknihami v knihovnách na Slovensku a okolních státech. Závěry ze semináře jsou k dispozici na www stránkách Slovenské národné knižnice a týkají se především možnosti půjčování zvukových dokumentů, zvukových knih a příslušné legislativy Slovenska (http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2011/61.pdf).
O výrobě, produkci, edičním plánu a možnostech půjčování filmů s audiopopisem přijel informovat zúčastněné místopředseda správní rady Občanského sdružení Apogeum Petr Mašek a Michal Szlávik, který má na starosti technické zázemí výroby filmů. Sdružení vyrábí nejen audiopopis, ale podílí se i na vytváření nových technologií a systémů, které umožňují zrakově postiženým sledování audiovizuálních děl. S tvorbou audiopopisu začali v roce 2002, a knihovny mají možnost tyto filmy nakupovat prostřednictvím KTN K. E. Maca­na v Praze. Tituly se prostřednictvím knihovny dostávají do distribuce s ročním zpožděním, pokud by chtěla některá z knihoven nakupovat aktuální tituly, musí se zaregistrovat jako uživatel na www stránkách sdružení http://www.apogeum.info. V sek­ci „Filmy“ je k dispozici i ediční plán na rok 2011 a registrovaní uživatelé si rovněž můžou stáhnout přehrávač.
Sdružení Apogeum se taktéž podílí na výrobě komerčních DVD, tzn. že klasický film je opatřený komentářem. I těchto filmů vyšla již celá řada, např. byly přílohou časopisu DiViDi - vybírám několik titulů: Co je vám doktore; Bony a klid; Vrať se do hrobu; Jára Cimrman ležící, spící; Knoflíkáři; Taková normální rodinka a mnoho dalších. Jako ukázku pro seminář nám Jan Říčař z časopisu DiViDi laskavě zapůjčil tituly Sanitka a Návštěvníci.
Z dalších titulů bych vybrala např. filmy Mazaný Filip nebo Zapomenuté světlo, které lze využít i pro klubová promítání. V takovém případě je třeba se obrátit na P. Maška (kontakt je masek.petr1@seznam.cz), který sdělil i další zajímavou informaci - od ledna letošního roku měla ČT vysílat pořady s audiopopisem, ale bohužel zatím tomu tak není. Ale snad bude v brzké době tato služba pro zrakově postižené přístupná.
Na semináři ani letos nechyběli ředitel Knihovny K. E. Macana v Praze Bohdan Roule a vedoucí knihovny Dagmar Turková. Jejich informace shrnu pro větší přehlednost do následujících bodů:
• k obnově fondu z magnetofonových nahrávek na formát mp3 zbývá celkem 1658 titulů a je plánována do konce roku 2013,
• většina knihoven i v případě formátu mp3 dává přednost nákupu zvukových knih na pevných nosičích, tj. na CD,
• z Digitální knihovny stahuje soubory z celkového počtu registrovaných jen asi 1/3 knihoven,
• i když knihovna nakoupí titul s nosičem, má možnost si nechat v Digitální knihovně otevřít odkaz na stažení příslušného souboru (je třeba kontaktovat Renátu Meyerovou z KTN),
• v Digitální knihovně se pracuje na možnosti vyhledávání titulu i podle načitatele,
• ne všechny dílové tituly se načítají nebo zpracovávají postupně, u některých dochází k přehození dílů, a tak jsou pak uvedeny i v nabídce - postupně budou vydány i starší díly.
Dále následoval příspěvek studentky Slezské univerzity v Opavě Bc. Petry Krainové, která v rám­ci bakalářské práce prováděla průzkum zvukových knihoven ČR a jeho výsledky zpracovala do pre­zen­tace. Průzkum byl prováděn začátkem roku 2010 prostřednictvím e-mailu a zúčastnily se ho zvuková oddělení knihoven, které jsou pobočkami KTN v Praze. Prezentace obsahuje porovnání, statistiky a je velmi podrobná a obsáhlá. Přednášející ji poskytla pro všechny zájemce na této adrese http://issuu.com/krainova/docs/prezentace.
Závěr semináře patřil studentkám Masarykovy univerzity v Brně Bc. Alžbětě Škytové a Bc. Kateřině Kapounové, které byly na semináři i v loňském roce s projektem Audioknihy.net. Na tomto projektu stále pracují, rozšiřují nabídku služeb a přijely předvést novinky své práce - spolupráci při vydání audioknihy Úvahy a projevy, jejímž autorem je Tomáš Baťa a načetli ji Alfréd Strejček a Josef Guruncz. Také spolupracují se společností Tympanum při popisu audioknih Braillovým písmem. Mnohem více informací najdete přímo na www stránkách http://www.audioknihy.net/.
Letošní program semináře byl časově velice náročný a k rozhovorům s kolegyněmi a kolegy o naší práci, předání osobních zkušeností, nápadů a rad nebyla téměř příležitost. Při loučení se někteří o tomto faktu zmínili, takže by možná bylo přínosem na semináři příští rok rezervovat více prostoru pro vzájemnou diskusi.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2