ROZHOVOR s Ladislavou Whitcroft z Občanského sdružení Abeceda

Výstava školních časopisů a literárních sborníků objede knihovny ve všech krajích
TEREZA SRPOVÁ > srpova.tereza@abeceda-os.cz 
V březnu byla zahájena putovní Výstava školních časopisů a literárních sborníků, které vytvořili žáci mimopražských základních škol. Vyzpovídali jsme Ladislavu Whitcroft, organizátorku výstavy a odbornou garantku pro oblast čtenářství a čtenářské gramotnosti z občanského sdružení Abeceda, která nám přiblížila jak tuto výstavu, tak i projekt Čtenářská gramotnost a projektové vyučování (www.ctenarska-gramotnost.cz), jehož je tato akce součástí.
Jak vznikl nápad uspořádat výstavu školních časopisů a literárních sborníků?
Výstava je jedním z výstupů našeho projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování, který vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V rámci tohoto projektu jsme v minulém roce pořádali dvě soutěže, Náš časopis 2010 a Nadílka našich dílek 2010, tedy soutěž školních časopisů a soutěž literárních sborníků z mimopražských základních škol. Vítězné časopisy a sborníky jsou natolik kvalitní, že je stojí za to ukázat široké veřejnosti, zejména však žákům, kteří by v nich mohli nalézt motivaci a inspiraci pro psaní vlastního školního časopisu či sbor­ní­ku. Aby si vítězná dílka mohlo prohlédnout co nejvíce žáků z České republiky, rozhodli jsme se pro putovní výstavu, která postupně objede knihov­ny ve všech krajích.
Výstava školních časopisů a literárních sborníků v Olomouci Výstava začala v olomoucké knihovně. Kam cestuje dál a jak dlouho se v knihovnách ohře­je?
Výstava potrvá v každé z knihoven přibližně jeden měsíc. V dubnu výstava zavítala do Jihlavy, z ní se přestěhovala v květnu do Českého Krumlova a v červnu dále do Hradce Králové. Přes léto bude výstava přerušena, ale hned v září se na ni můžete přijet podívat do Krajské knihovny F. Ba­r­to­še ve Zlíně. O dalším putování výstavy se dozvíte na našich webových stránkách http://www.ctenarska-gramotnost.cz.
Co na výstavě uvidíme?
Na osmi výstavních panelech máte možnost zhlédnout ukázky vítězných časopisů a sborníků. Budete si moci pročíst skvělé rozhovory, reportáže, povídky, komiksy, fotopříběhy i ankety, které žáci vytvořili. Můžete se potěšit i pěknými obálkami, originálními obrázky a fotkami. Kromě toho jsme připravili tzv. desatero školního časopisu a dvanáctero literárního sborníku, v jejichž rámci se dozvíte, co by měly školní časopisy a literární sborníky obsahovat, aby mohly být považovány za kvalitní. Jeden z panelů navíc seznámí děti zábavnou formou se čtenářskými strategiemi, neboli postupy, které nám pomáhají porozumět čtenému textu. Snažili jsme se, aby výstava byla nejen o čtení a prohlížení, ale i o přemýšlení a psaní. Proto jsou součástí výstavy i pracovní listy, které si mohou dětští návštěvníci vyplnit přímo na místě, doma s rodiči nebo ve škole s učitelem a spolužáky.
Nabízí výstava i nějaký doprovodný program?Beseda s redaktorem Olomouckého deníku
Ano, součástí výstavy je beseda s místním novinářem nebo spisovatelem, který žákům přiblíží svou práci. Například 9. března 2011 diskutovali žáci olomoucké Fakultní základní školy dr. Milady Horákové s redaktory Olomouckého deníku o tom, jak se dělají noviny. Žáci si nejprve prohlédli celou výstavu. Poté jim redaktorka Petra Opletalová a šéfredaktor Josef König z Olomouckého deníku vyprávěli o tom, co vše patří k práci novináře. Následovala řada zajímavých dotazů, které přítomným novinářům kladli nejen žáci, ale také ředitelka knihovny Lenka Prucková, vedoucí oddělení pro děti a mládež Ivana Chorá a paní učitelka Věra Vysoudilová, která tvoří s dětmi školní časopis.
Chystáte na rok 2011 další soutěže, kterých by se žáci mohli zúčastnit?
Právě zahajujeme novou soutěž školních sborníků s názvem Nadílka našich dílek 2011. Rozdíl oproti loňské soutěži je v tom, že se nyní mohou hlásit veškeré školní sborníky, nejen ty literární. Na mnoha školách totiž žáci vydávají kvalitní sborníky zaměřené na určitou odbornou oblast, např. na ekologii. Tyto sborníky by neměly zůstat stranou, ba naopak, jsou důkazem toho, že i přírodovědné a společenskovědní předměty mohou ve škole rozvíjet čtenářskou gramotnost. Neměli bychom spoléhat jen na češtináře, kteří mají k podpoře čtení a psaní zdánlivě nejblíže.
Pro školní časopisy už soutěž neplánujete?
V tomto roce ne, ale školy se mohly ucházet o udělení prestižního certifikátu Kvalitní školní časopis. Tento certifikát bude mít grafickou podobu a školy si jím budou moci ozdobit obálky svých časopisů. Podmínkou pro jeho získání je zlepšení kvality časopisu. Hodnotit se bude pokrok, kterého časopisy dosáhly během školního roku 2010/2011.
Proč se při podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti zaměřujete právě na tvorbu školních časopisů a sborníků?
Pokud je tvorba časopisu na školách uskutečňována skutečně jako projekt, může se stát výborným nástrojem pro realizaci všech pilířů mediální výchovy a potažmo i rozvoje čtenářské gramotnosti. Pomáhá tříbit novinářský styl, rozpoznat prvky manipulace, nacházet hranice mezi virtuálním a reálným světem. Dává dostatečný prostor pro sebereflexi, pro zamýšlení se nad záměrem textu, pro rozvíjení dovednosti nalézt podstatné a pravdivé informace a pro schopnost s nimi dále účinně pracovat… U tvorby sborníku je to podob­né. Od touhy psát je totiž jen krůček k otázce „jak na to?“. A to už jsme u hlubšího přemýšlení o textech a pozornějšího čtení, což jsou dva konkrétní cíle výuky čtenářské gramotnosti z mnoha. Nicmé­ně podpora tvorby školních časopisů a sborníků není jediným bodem našeho projektu. Máme mno­ho dalších aktivit, kterými směřujeme k rozvoji čte­nářské gramotnosti.
Můžete nám je stručně představit?
Pro učitele základních škol jsme vytvořili webový portál http://www.ctenarska-gramotnost.cz, na němž publikujeme zkušenosti s rozvojem čtenářských dovedností v zahraničí, nabízíme kon­krét­ní tipy k výuce a umožňujeme publikovat kvalitní přípravy na hodiny ověřené v praxi. Web obsahuje velké množství článků na témata čtenářství, mediální výchova, tvůrčí psaní, projektová výuka a čtenářská gramotnost. V současné době ho navštěvuje zhruba 200 učitelů denně. Dále jsme vytvořili portál http://www.sotkoviny.cz, který je určen žákům základních škol. Žáci zde mohou publikovat svá vydařená dílka nebo si vzájemně doporučovat knížky, které je zaujaly. My jim zase v rubrice „Jak na časák“ poradíme, jak se vypořádat s reportáží a na co nezapomenout při přípravě na rozhovor. Žáky informujeme o zajímavých akcích, dáváme jim tipy pro tvořivé psaní, připravujeme pro ně hry… Součástí našich aktivit jsou také workshopy pro redakce vítězných časopisů a pro tvůrce sborníků. Jedním z výstupů našeho projektu budou i CD-ROMy s metodikami pro učitele a elektronickou učebnicí pro žáky k oblastem čtenářství, mediální výchova a tvůrčí psaní. Na závěr našeho tříletého projektu uspořádáme konferenci o čtenářské gramotnosti.
Foto Renáta Janíková


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2