Václav Čtvrtek a Jičín

JANA BENEŠOVÁ > benesova@knihovna.jicin.cz  
Letos 4. dubna uplynulo 100 let od narození spisovatele Václava Čtvrtka. My v Jičíně jsme přesvědčeni, že je to náš spisovatel. Nejenže tady u dědečka strávil část svého dětství, ale právě u nás se zabydlely jeho pohádkové postavy. Stanislava Najmanová z Městské knihovny v Hořicích, vítězka přehlídky
Je tu skutečně náměstí, jež lemují domy s pod­loubím, uprostřed je kašna, v dolní části radni­ce, v horním rohu zámek, za nímž se rozprostírá zahrada, vedle je kostel sv. Jakuba a také Valdická brána, za ní na Žižkově náměstí býval hostinec U města Hamburku (dnes hotel Paříž), proti němu začíná ulice vedoucí do lipového stromořadí, vedle něhož stojí kasárna, za nimiž na poli sahajícímu až k Čeřovce a Zebínu býval ‚execírplac‘ … Od hotelu Hamburk rovně jezdíval forman Šejtroček k Šibeňáku. Od zámku šikmo přes náměstí vede ulice, kde ševcoval Kacmar a Kuba a kudy chodívala vdova Slaměná i Stázinka k rybníku Kníže a dále do Kbelnice.“1 Vybavují se vám příběhy z knížek Václava Čtvrt­ka?
V roce 1975 byl Václav Čtvrtek jmenován čestným občanem města Jičína a je zde připomínán na řadě míst. Například v zámku byla v roce 2000 otevřena galerie Radka Pilaře a Václava Čtvrtka, která se vloni přeměnila na interaktivní Rumcajsův svět. U Šibeňáku byl v roku 2001 vysázen les Řáholeček, kolem Ji­čí­na od té doby vede Rumcajsova stezka, o dva roky později vstoupili první návštěvníci do Rum­cajsovy ševcovny v ulici Pod Košto­fran­kem. Dílo Václava Čtvrtka je pravidelně připomínáno v programu festivalu Jičín - město pohádky, který je pořádán od roku 1991. Od roku 2006 má jméno slavného spisovatele ve svém názvu jičínská městská knihovna.
Pro všechny tyto skutečnosti, ale hlavně pro­to, že Čtvrtek je pro mnohé z nás „srdeční“ záležitost, jsme v Jičíně naplánovali dvě velké akce, z nichž ta první, celostátní knihovnická přehlídka, proběhla 7.-8. dubna 2011. Pořádali jsme ji společně s Klubem dětských kniho-ven SKIP ČR a s regionální organizací SKIP Východní Čechy. Šlo o nultý ročník soutěžní knihovnické přehlídky OKnA (O Knihovnických Aktivitách),která byla letos věnována Václavu Čtvrtkovi a má zahájit tradici kaž­doročních obdobných přehlídek věnovaných významným spisovatelům, literárním dílům, žánrům apod. Cílem je prezentovat a ocenit nejlepší programy/besedy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. Projekt byl realizován s finanční podporou MK ČR, SKIP ČR a Skanska.
Petra Braunová křtila novou knížku jako prvníPo dva dny předváděly knihovnice z dětských oddělení z knihoven v Hradci Králové, Plzně, Turnova, Nové Paky, Litoměřic, Hořic a Nové Včelnice svoje pořady pro děti. Před početným publikem musely předvést, jak s dětmi pracují. K tomu samozřejmě měly k dispozici děti v příslušném věku. Na vše bedlivě dohlížela porota v tomto obsazení: Iveta Novotná - předsedkyně východočeského Klubu dětských knihoven, Lenka Václavíková-Antošová - před­s­edkyně celostátního Klubu dětských knihoven, Gabriela Futová - slovenská spisovatelka a knihovnice, organizátorka podobných setká­ní u našich sousedů a MgA. Martin Hak - odborník v oblasti vyprávění.
Vítězky byly dvě: cenu diváků získala Lenka Macháčková z Městské knihovny v Nové Pace za pořad Kolotoč do Afriky aneb Putování za dobrodružstvím světem laskavé fantazie i realitou všedního dne. První cenu porota udělila Stanislavě Najmanové z Městské knihovny v Hořicích za Pohádkový svět Václava Čtvrtka. Obě knihovnice zároveň získaly pověření předvést svoje vystoupení na mezinárodní konferenci.
Součástí přehlídky a významnou událostí pro Jičín byl křest dosud nepublikovaných pohádek Václava Čtvrtka O Kačence a tlustém dědečkovi. Nakladatelství Albatros tuto knihu vydalo k autorovu výročí a na její křest přijeli zástupci Albatrosu - programový ředitel Ondřej Müller a šéfredaktorka Šárka Krejčová, dále ilustrátor Tomáš Řízek a spisovatelka Pet­ra Braunová. Největší radost jsme měli z ná­vště­­vy dcery Václava Čtvrtka paní Markéty Teng­bom, která přiletěla ze Švédska i s vnukem a pravnukem spisovatele. Markéta Tengbom (dcera V. Čtvrtka) se křtu zúčastnila s rodinou
Druhou událostí, kterou připravujeme s řadou spolupořadatelů, bude 20.-22. října mezinárodní konference o Václavu Čtvrtkovi a moderní pohádce. Kromě již zmíněných praktických ukázek knihovnické práce očekáváme teoreticky zaměřené referáty. Jednání konference bude doprovázet výstava v Regio­nálním muzeu a galerii v Jičíně, která představí místní kořeny spisovatelovy tvorby a výstava Památníku národního písemnictví na Lepařo­vě gymnáziu v Jičíně.
K dílu Václava Čtvrtka a způsobům, jakým dosud oslovilo a dále může oslovovat dětského recipienta, hodláme přistoupit v co nejširším záběru. Měla by být zdůrazněna mediální provázanost Čtvrtkovy tvorby, dnes nad jiné potřebná k výchově gramotného vnímatele. Příležitost bychom rádi dali i pamětníkům, kteří mohou výrazně dokreslit prostor a klima Čtvrt­kových umělecko-výchovných aktivit. Všechny příspěvky přednesené na konferenci budou publikovány.
Konference se bude zabývat těmito tematickými okruhy:
Tvůrčí typ Václava Čtvrtka ve vývoji české autorské pohádky (pohled teoretický, lite­rár­něhistorický, vývoj kritické reflexe Čtvrt­kovy tvorby, Čtvrtkovi pokračovatelé a epigo­ni v kontextu současné pohádkové tvorby);
Jazyková rovina tvorby Václava Čtvrtka (specifika autorova jazyka a stylu, jejich konstanty a proměnné);
Písňové texty Václava Čtvrtka;
Dramatická tvorba Václava Čtvrtka;
Václav Čtvrtek a Jičín;
Václav Čtvrtek a média (místo Václava Čtvrt­ka v časopisech pro děti; Čtvrtkovy pohádky ve zvukovém a filmovém zpracování; autorův přínos pro profilaci rozhlasových a televizních pořadů pro děti - Nedělní pohádka, Hajaja, Večerníček; specifika animace Čtvrtkových pohádek; Čtvrtkova tvorba a výtvarníci; hudební složka Čtvrtkových animovaných pohádek a její tvůrci; Čtvrtkův text a jeho osobitá interpretace - K. Höger, J. Bohdalová aj.; tvorba Václava Čtvrtka na zvukových nosičích);
Dílo Václava Čtvrtka a moderní knižní ilustrace pro děti;
Václav Čtvrtek a nakladatelská praxe (kni­hy Václava Čtvrtka jako stálice v nakladatelském podnikání; texty Václava Čtvrtka a redakční praxe, komerční úpravy aj.; Čtvrtkovo dílo v kontextech současné knižní kultury);
Václav Čtvrtek v zahraničí (překlady Čtvrt­kových děl a uvádění animovaných filmových cyklů v cizině a jejich čtenářský a kritický ohlas; Václav Čtvrtek a jeho překladatelé);
• Václav Čtvrtek a jeho čtenáři (Čtvrtkovy pohádky v knihovnách a práce knihovníka s dět­ským čtenářem; čtenářská reflexe díla V. Čtvrtka; Václav Čtvrtek v čítankách; didaktická potence Čtvrtkových textů);
Václav Čtvrtek ve vzpomínkách spolupracovníků a pamětníků.
Přihlášky na konferenci přijímá Knihovna Vác­lava Čtvrtka v Jičíně (podrobnosti na http://knihovna.jicin.cz).Těšíme se na všechny zajímavé příspěvky a na příjemné podzimní set­ká­ní, jehož součástí bude i odhalení pamětní desky na domě, ve kterém malý Václav pobýval během první světové války s maminkou a bra­trem Karlem u svého dědečka. Základní umělecká škola připravuje vystoupení dětí s písňovými texty V. Čtvrtka. Také Albatros chystá vydání jeho písňových textů. Jičínská knihovna spolu s Albatrosem připravuje druhé vydání knihy Z dětství i jinak.
Foto archiv knihovny


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2