ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR
— Knižní recenze na tištěné vědecké publikace trvaly často léta, ale elektronické prostředí nabí-zí dnešním recenzentům úplně jiné možnosti. V souvislosti s masovou digitalizací dokumentů se zrychlují komunikační kanály i pro knižní recenze, které jsou tak flexibilnější, interdisciplinární a mají mnohem větší mezinárodní dosah. Potřebné nástroje pro rychlé recenze nabízí WEB 2.0, ovšem jejich velké množství se stává matoucí a často chybí propojení na centrální vyhledávací nástroje. Bavorská státní knihovna, Německý historický institut v Paříži a Institut pro evropskou historii v Mohuči připravily recenzní portál pro evropskou historickou vědu - www.recensio.net. Projekt byl spuštěn v lednu 2011 s vícejazyčným přístupem pod vedením dr. Gudruna Gersmanna. Tato nová platforma chce kombinovat klasické tištěné recenze s recenzemi publikovanými v elektronických odborných časopisech. Recenze jsou zveřejněny ve formátu PDF a jsou vyhledatelné přes centrální vyhledávače. Stále více uživatelů oceňuje publikování celých textů a otevřený a ne­stran­ný přístup portálu. Pozitivní je propojení vydavatelů, autorů a jejich čtenářů na jednom místě, kde mohou o vědeckých publikacích diskutovat. Rychle publikované recenze jsou ve prospěch čtenářů. Portál má ve střednědobém horizontu velkou budoucnost jak z hlediska vědeckého, tak i obchod­ního. Odborníci chtějí dnes vidět nejen tradiční tištěné monografie, ale kompletní publikační činnost autora, a to často i v elektronických odborných časopisech, což jim usnadní jejich recenze z komplexního hlediska. I do budoucna lze očekávat velké změny v této oblasti díky překotnému rozvoji informačních a komunikačních technologií.
(Bibliotheks Magazin - č. 1/2011, s. 22-25).
— Mapová sbírka Rakouské národní knihovny získala další cennou vynikající reliéfní mapu Švýcarska. Za reliéfní mapu považujeme objektivní mapu ve skutečném měřítku, která je podložena zobrazením terénu. Je použito kombinace stínování se zvoleným typem hypsometrie a vznikají tak letní a zimní verze turistických map a map regionů. Rakouská mapová sbírka obsahuje asi 100 těchto exponátů. Reliéfní mapy jsou třídimenzionální a jsou zde zastoupeny modely známých hradů a měst, tyto mapy sloužily také pro vojenské účely, pro staveb­ní projekty a v minulosti také k demarkaci hranic. Demarkace státních hranic představuje přes­né vytýčení hranic v terénu, které zpravidla provádí dvoustranná (případně i vícestranná) demarkační komise států, o jejichž hranice se jedná. Reliéfní mapy se poprvé objevily právě ve Švýcarsku roku 1705. Vzhledem k tomu, že je Švýcarsko v podstatě hornatá země, jejíž průměrnou úroveň těžko překoná jiná země v Evropě, byla tato forma prezentace pomocí reliéfních map vhodná pro přesné zobrazení krajiny. Mapy jsou vyrobeny z plastu s trojrozměrným vyobrazením terénu a díky snazší čitelnosti byly často využívány ve školách všech stupňů pro obrovskou vzdělávací hodnotu. Do škol byly zavedeny v roce 1840 a staly se velmi populární. Mapy byly zarámované a byly upraveny k pověšení na zeď. Situace na mapách je zobrazena v určitém mapovém měřítku a reliéf terénu je modelován podle vrstevnicové předlohy ve zvětšeném výškovém měřítku. Již od roku 1850 se trh s těmito objekty velmi rozmohl a v posledních letech jsou nabízeny reliéfní mapy v aukcích za vysoké částky.
(Newsletter Österreichische Nationalbibliothek - Nr. 1, März /2011, s. 8).
— Kongresová knihovna připravila před nedávnem pro své uživatele veřejné čtení poezie k vydání nové knihy The Poets Laureate Anthology. Antologii básníků vydává knihovna již od roku 1978 a na slavnostním veřejném čtení představili lau­reáti uvedení v této nové antologii nejen svá díla, ale i básně svých oblíbených autorů. Kniha, která má 816 stran, obsahuje práce více než 43 amerických básníků. Mimo jiných sem byla zahrnuta díla Billy Collinse, Rity Dove, Daniela Hoffmana, Ma­xine Kumina, Kay Ryana, Charlese Simica a Marka Stran­­da. Mnoho básníků prezentovalo svoji tvorbu originálním způsobem, velmi potěšující byla báseň Rity Dove s názvem Life, která oslavuje nejen knihy, ale i knihovny.
(The Library of Congress Information Bulletin - Vol. 69, No. 10/October 2010, s. 122).
Připravil ROMAN GIEBISCH


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2