Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Připravila EVA MACKOVÁ

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Dr. Jarmila Burgetová - personální bibliografie : [rešerše] / zpracoval Jindřich Pilař. Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2011. - 1 CD-ROM , 326 záznamů.
Krb 3/2011

Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen : Fachratgeber für die Bibliotheksleiter und Bibliothekare : Aktualisierungs- und Ergängslieferung Nr. 33, April 2011 / herausgegeben von Hans-Christoph Hobohm, Konrad Umlauf. /Úspěšné řízení knihoven a informačních institucí : Odborná příručka pro knihovníky a manažery knihoven. Aktualizovaný a doplněný svazek č. 33, duben 2011./ Hamburg : Dashöfer, 2011. - [180] s.
Kf 38.731

HINES, Samantha. Productivity for Librarians : how to get more done in less time. /Produktivita knihovníků : jak zastat více práce za méně času./ Oxford : Chandos, 2010. - xvii, 158 s. - (Chandos Information Professional Series)
Kfa 38.686

Jahrbuch der Öffentlichen Bibliotheken : Ausgabe 2010/11 / herausgegeben vom Berufsverband Information Bibliothek e.V. - BIB ; bearbeitet von Petra Hauke. /Ročenka veřejných knihoven 2010/11./ Bad Honnef : Bock + Herchen, 2010. - xix, 348 s.
Kc 38.755

LBI - Lexikon der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Bd. 1, Lfg. 5, Formalerschliessung bis HyTime / herausgegeben von Konrad Umlauf und Stefan Gradmann ; Red.: Peter Lohnert. / Slovník knihovnické a informační vědy. Sv. 1, č. 5./ Stuttgart : Hiersemann, 2011. - s. 321-400 : il.
Ka 38.728

Měření kvality a výkonu činnosti knihoven (benchmarking): [rešerše] / zpracoval Jindřich Pilař. Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2011. - 1 CD-ROM, 157 záznamů.
Kf 2/2011

Automatizace knihovnické a informační činnosti

DREŠER, Ju. N., CVETKOVA, V. A. Techničeskije sredstva upravlenija. /Technické prostředky řízení./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2010. - 352 s. : il. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; no. 122)
Aaab 9.203/B

ISSS - Internet ve státní správě a samosprávě [2011]. [Praha: Triada], 2011. - 234 s. : il.
Ife 38.768

PANDIAN, Paul M. RFID for Libraries : a practical guide. /RFID technologie pro knihovny : praktická příručka./ Oxford : Chandos, 2010. - xii, 174 s. : il. - (Chandos Information Professional Series)
Aaab 38.688

KNIHOVĚDA

CORNISH, G. P. Copyright : interpreting the law for libraries, archives and information services. - 5th ed. /Autorské právo : interpretace zákona pro knihovny, archivy a informační služby./ London : Facet, 2009. - xiv, 194 s.
Xd 38.332

Čtyři podoby jedné kultury : spojení rozptýleného obsahu středoevropského písemnictví / [Zdeněk Uhlíř … et al.]. Praha : Národní knihovna ČR, 2010. - 125 s. : barev. faksim. + 1 CD-ROM
Zb 38.574

KOHOUT, Štěpán. Kde voní pergamen : čtrnáctero návštěv rukopisné knihovny olomoucké kapituly. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. - 105 s. : il., faksim.
Xa 38.553

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. (21) 2011, Intelektuálové zamilovaní do knih / [zpracoval kolektiv autorů ; odpovědný redaktor Alena Richterová]. Praha : Národní knihovna ČR, 2011. - 110 s. : barev. il., faksim.
Xa 38.710

Studie o rukopisech. XXXIX, 2009. Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2010. 399 s. : il., faksim.
Xaa 38.657

INFORMATIKA

CVRČEK, František. Právní informatika. Praha : Aleš Čeněk, 2010. 371 s. : il., grafy, tabulky - (Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR)
Zc 38.578

CHU, Heting. Information Representation and Retrieval in the Digital Age. - 2nd ed. /Prezentace a vyhledávání informací v digitálním věku./ Medford : Information Today, 2010. - xiv, 306 s. - (ASIST Monograph Series)
Ie 38.399

Introductory Concepts in Information Science / ed. by Melanie J. Norton. - 2nd ed. /Klíčová témata v informační vědě./ Medford : Information Today, 2010. - xi, 210 s.
Id 38.398

LAUBER-REYMANN, Margit. Informationsressourcen : ein Handbuch für Bibliothekare und Informationsspezialisten. /Informační zdroje : příručka pro knihovníky a informační odborníky./ München : De Gruyter Saur, 2010. - 491 s. - (Bibliotheks- und Informationspraxis ; 42)
Il 38.647

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2