Co venkovské knihovny umějí a mohou posedmé…

DANIELA WIMMEROVÁ > Wimmerova.D@seznam.cz  
Účastníci letošního setkáníKnihovníci obecních knihoven z celé České republiky měli opět po roce příležitost setkat se na Moravě. Hostitelkami sedmého ročníku akce Co venkovské knihovny umějí a mohou, která se uskutečnila ve dnech 22.-24. září 2011, byly letos ICT a Knihovna v Protivanově (Knihovna roku 2009) a Městská knihovna v Prostějově. Spolupořadatelem byl Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (Sekce veřejných knihoven). Finančně akci již tradičně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
První den se knihovníci sjeli do Prostějova a stali se svědky slavnostního (pro odbornou veřejnost) otevření městské knihovny po rekon­strukci. Měli tak hned v úvodu možnost poznat, kromě zástupců Města Prostějov (staros­ty Miroslava Pišťáka a místostarostky Mgr. Iva­ny Hemernové), ředitele prostějovské knihovny Mgr. Aleše Procházku, který byl příjemným průvodcem, a další čelné představitele mo­ravských knihoven (např. Ing. L. Nivnickou, PaedDr. V. Rašku, Ing. P. Cimbálníka a další profesionální knihovníky). Exkurze po nově zrekonstruovaných prostorách knihovny vzbudila oprávněné nadšení. Všichni přáli svým prostějovským kolegům a kolegyním, aby se jim zde dobře pracovalo.
Když se počátkem daného týdne změnilo počasí na deštivé a studené, naskočila organizátorům letošního setkání nejedna vráska. Vždyť pěkné počasí zaručuje 75 % úspěchu každé akce. „Mokrá varianta“, i když je sebelépe připravena, znamená přece jen jistý ústupek z původních plánů… Počasí ale začalo být účastníkům nakloněno, a tak plánovaná procházka Prostějovem byla velmi příjemným zážitkem. Mgr. Jana Slezáková poutavě a zasvěceně před­stavila nejhezčí části města. Návštěva secesního komplexu Národního domu byla umoc­něna krátkou hudební ukázkou ze zkoušky Jiřího Pavlici a Hradišťanu (bonus mimo program). Dalším neotřelým a zajímavým kulturním zážitkem byla návštěva Divadla Point. Zde se knihovníci opět setkali s Alešem Procházkou, tentokrát ovšem v roli principála. Herci studentského divadla předvedli svůj pohled na prostějovského rodáka, básníka Jiřího Wolkera. Představení Nahý Wolker bylo příjem­ným osvěžením a vzpomínkou na mládí všeobecně uznávaného básníka.
Následoval hromadný přesun do Protivanova. Na návsi před knihovnou čekalo na hosty překvapení - byli uvítáni panem starostou a představiteli obce chlebem a solí, slivovicí a veselou hudbou místní dechové kapely. Ve­černí program byl zaměřen na vzájemné poznávání. Nejdříve se knihovníci představili Protivanovským, potom starosta Karel Trneč­ka všechny virtuálně provedl obcí a na závěr knihovnice Kateřina Trundová popovídala o činnosti knihovny a také předvedla malou ukázku „libozvučné horáčtiny“. Malý slovníček horáčtiny, který lze získat v knihovně, posloužil k přeložení textu do běžné češtiny. Nechybělo ani DVD ze setkání v Pavlovicích u Přerova (rok 2010), které tradičně uvedl kolega Miroslav Bláha. Pamětní listy a DVD obdrželi všich­ni, kteří se tohoto setkání zúčastnili.
Druhý den byl zahájen exkurzí do protivanovské knihovny. Dopolední program probíhal v tělocvičně základní školy. Zájem byl veliký, sjeli se také knihovníci ze širokého okolí (cca 150 knihovníků a starostů). Zahájení patřilo protivanovským dětem - nejprve těm z mateřské školy a potom členům tanečního krouž­ku. Obě vystoupení byla zdařilá a příjemná. Následoval odborný program na téma Kni­hov­na a informační centrum obce. K menšímu pro­blé­mu došlo, když se nečekaně omluvila Mgr. Miroslava Střelcová, která měla ve svém vystoupení seznámit s danou problematikou a hlavně se získanými zkušenostmi ze spolupráce TIC a Měst­ské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Situace byla zachráněna předvedením starší prezentace ze semináře Knihovny a I. Omluvili se i zástupci Spolku pro obnovu venkova. Dále již probíhalo vše podle plánu. Ukázkou praktické činnosti knihovny byla pre­zentace Mgr. Mileny Kodýmové z Pravdovy knihovny v Jarošově nad Nežárkou. Při vystoupení Mgr. Ladislavy Zemánkové měli knihovníci možnost seznámit se s aktualizovanými standardy knihovnických služeb. Mgr. Roman Giebisch, výkonný tajemník SKIP, přiblížil aktuální otázky spolkového i knihovnického života. Závěr dopoledne patřil Ing. Janě Krejčí z Obecní knihovny v Petrůvkách (Knihovna roku 2010). Ve svém příspěvku ukázala „jak to dělají u nich v Petrůvkách“, a na závěr všechny pozvala na setkání v příštím roce, kdy budou knihovníky hostit. Na výzvědách v Protivanově ji doprovázel nejen místostarosta Ing. Jaroslav Novotný, ale také kolegyně z Městské knihov­ny v Třebíči (knihovna pověřená výkonem RF, která má ve své péči také knihovnu v Petrůvkách). Pečlivě monitorovali celý průběh akce…
Jak již bylo řečeno, počasí nám přálo, a tak byla odpolední vycházka po okolí příjemným zpestřením. Prvním cílem bylo keltské oppidum v Malém Hradisku. O zajímavé historii místa a archeologickém výzkumu, který zde před časem proběhl, velmi fundovaně a zajímavě pohovořila archeoložka Mgr. Blanka Veselá z Muzea Prostějovska v Prostějově. Další zastavení patřilo návštěvě Michala Patakiho, řezbáře z Malého Hradiska. Jeho dřevěný betlém obsahuje na 133 postaviček lidí a 80 zvířátek vyřezaných z lipového dřeva. Výprava za poznáním Protivanova a okolí skončila v místním kostele Narození Panny Marie, který prošel nedávno rekonstrukcí. Bylo příjemné chvíli usednout a popřemýšlet, zvláště, když na varhany hrál Zdeněk Pavlů (bratr naší hostitelky K. Trundové). Všechny účastníky také okouzlil mladý farář P. Zdeněk Fučík, a velmi ochotně si zakoupili „protivanovské oplatky“, čímž také malou částkou přispěli na probíhající rekonstrukci fary. Čas letěl jako splašený a byl tu společenský večer. Hudbou zpříjemnila toto posezení skupina Tamdem. Nikdo nezahálel, probíhala soutěž - kdo nejlépe vyzdobí plátěnou tašku (vyhrál pan starosta Trnečka), tančilo se, zpívalo a samozřejmě se ochutnávaly „krajové speciality“.
Poslední den byl věnován poznávání re­gionu. Na první zastávce v Čechách pod Kosířem čekal kolega Mgr. Tomáš Štefek, aby všechny zavedl do „podivného království starých kočárů“. Návštěva Muzea kočárů (Muzeum historických kočárů jako most, který propojuje minulost se současností a otevírá naše duše) a hlav­ně setkání s restaurátorem Václavem Obrem patřilo k nejsilnějším zážitkům. Potkat se s člověkem, jenž je plně oddán svému koníčku, který se časem proměnil v životní poslání - to je věc každému knihovníkovi blízká a známá. Jen ubíhající čas donutil účastníky pokračo-vat v cestě. Poslední zastávkou byla Knihovna města Olomouce. Vlídná péče olomouckých kolegyň byla tou definitivní, nádhernou tečkou za letošním setkáním…
Ani letos se nezapomnělo na ty, kteří s námi pravidelně jezdí a tentokrát přijet nemohli. Výše zmíněné pamětní listy a DVD jim budou zaslány. Těm, kteří bydlí na trase, je manželé Bláhovi zavezou již tradičně osobně.
Nakonec už zbývá jen poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu sedmého setkání Co venkovské knihovny umějí a mohou, a všem zájemcům doporučit, aby si v kalendáři zaškrtli datum 13.-15. 9. 2012, kdy se sejdeme v Petrůvkách a poznáme krásy Třebíčska. Vzhledem k stále vzrůstajícímu zájmu je třeba neváhat a přihlásit se včas!
Foto Miroslav Bláha

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2