Knihovnická ocenění za rok 2011

V zrekonstruovaných prostorách Zrcadlové kaple pražského Klementina se 4. října 2011 sešla široká knihovnická obec a přizvaní hosté na slavnostním předávání významných knihovnických ocenění. Ceny Knihovna roku udělované od roku 2003 Ministerstvem kultury ČR v kategoriích Základní knihovna a Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb a ceny Městská knihovna roku, kterou Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a. s. již podruhé vyznamenaly vítěze soutěže o nejlepší městskou knihovnu u nás.
Knihovna roku 2011 - kategorie Základní knihovna
Hlavní cenu (70 000 Kč a diplom) získala Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice (Jihomoravský kraj), vedená knihovnicí Olgou Hájkovou (druhá zleva).
Knihovna působí v obci Vavřinec tvořené čtyřmi místními částmi, z nichž tři mají vlastní knihovnu. V míst­ní části Veselice žije 272 obyvatel, z nichž více než 20 % jsou čtenáři knihovny. Přestože je knihovna vedena dobrovolnou knihovnicí, míra jejích aktivit vysoce převyšuje standard služeb poskytovaných knihovnami v tak malých obcích. Je umístěna v rekonstruované víceúčelové budově a její dispozice i vnitřní vybavení jsou mimořádně dobře architektonicky a designově řešeny. Knihovna se podílí na celém kulturním a společenském životě obce a spolupracuje při tom s občanskými sdruženími, vedením obce i jednotlivými občany; je v obci mimořádným integrujícím prvkem. Je skvě­lým příkladem významu knihovny pro život v malé obci.
Zvláštní ocenění a diplom převzaly:
Místní knihovna v Miletíně
Knihovnice Alena Erbanová (Královéhradecký kraj)
Obecní knihovna Jaroměřice
Knihovnice Helena Vykydalová (Pardubický kraj)
Na udělení ceny Knihovna roku 2011 v kategorii Základní knihovna byly dále nominovány:
Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou; vedená Milenou Kodýmovou (Jihočeský kraj, okres Jindři­chův Hradec)
Místní knihovna ve Vintířově; vedená Lýdií Krakovou (Karlovarský kraj, okres Sokolov)
Obecní knihovna v Nové Vsi nad Nisou; vedená Barborou Edwards (Liberecký kraj, okres Jablonec n. Nisou)
Místní knihovna v Bolaticích; vedená Bc. Janou Štěpaníkovou (Moravskoslezský kraj, okres Opava)
Místní knihovna v Libině; vedená Miroslavou Kunešovou (Olomoucký kraj, okres Šumperk)
Středisková knihovna Břasy-Stupno; vedená Jaroslavou Kiršovou (Plzeňský kraj, okres Rokycany)
Městská knihovna Nové Strašecí; vedená Jitkou Tomšů (Středočeský kraj, okres Rakovník)
Místní knihovna ve Vědomicích; vedená Ing. Ivou Fořtovou (Ústecký kraj, okres Litoměřice)
Místní knihovna ve Velké Losenici; vedená Emilií Kasalovou (Kraj Vysočina, okres Žďár n. Sázavou)
Místní knihovna ve Vlachové Lhotě; vedená Miroslavem Častulíkem (Zlínský kraj, okres Zlín)
Knihovna U Mokřinky; vedená Dagmar Honsnejmanovou (Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou).
Knihovna roku 2011 - kategorie Výzamný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb Cenu převzal Ing. Petr Žabička
Hlavní cenu (70 000 Kč a diplom) obdržela MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ
za on-line zpřístupnění Mollovy sbírky a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro prezentaci starých map, která má pro ČR význam i v mezinárodním kontextu. Sbírka map (12 000 kusů), shromážděná ve 40. a 50. letech 18. století německým diplomatem Bernardem Pavlem Mollem, se řadí mezi několik velkých historických mapových sbírek ve střední Evropě, které se dochovaly v téměř původním stavu až do současnosti. Samostatná webová prezentace sbírky podtrhuje její unikátní kompaktní charakter a odráží strukturu souboru navrženou přímo B. P. Mollem, která by v běžném on-line katalogu knihovny zcela zanikla. Díky digitalizaci celého souboru, včetně rukopisných katalogů, je umožněno propojení původních Mollových záznamů k mapám s jednotlivými díly.
• Kontakt: http://mzk.cz; ředitel Mgr. Tomáš Gec, tom.gec@gmail.com
Zvláštní ocenění a diplom získala:
Regionální knihovna Karviná za přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, jehož služby
přesahují klasické pojetí veřejné knihovny.
• Kontakt: http://www.rkka.cz; ředitelka PhDr. Halina Molinová, hmolin@rkka.cz
V této kategorii byly dále nominovány:
Městská knihovna Horažďovice
Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Městská knihovna v Kralovicích
Městská knihovna v Blovicích
Dagmar Honsnejmanová, vedoucí Knihovny U Mokřinky v obci Mokré
Městská knihovna Ostrov
Obec Ratíškovice - Obecní knihovna Ratíškovice.
D. Bahnerová děkuje za oceněníMĚSTSKÁ Knihovna roku 2011
Vítězkou této soutěže se stala MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY, která kromě diplomu obdržela i částku 70 000 Kč věnovanou společností Skanska a. s.
Městská knihovna Louny se v posledních letech proměnila v multifunkční knihovnické, informační, kulturní a vzdělávací centrum Loun. V roce 2010 se přestě­hovala do centra města do rekonstruovaného objek­tu bývalé radnice. Návštěvníci mají k di­spozici studovnu, oddělení beletrie, oddělení naučné literatury, hudební oddělení a oddělení pro děti a mládež, studijní místa s připojením na internet a on-line katalogy a pobočku v Domově pro seniory. Knihovna půjčuje českou i cizojazyčnou literaturu, periodika, CD, DVD, MC a LP. Knihovna má bohatý a aktuální fond čítající 145 729 knihovních jednotek (z toho 51 546 naučné literatury, 58 128 beletrie, 12 570 CD, 1693 DVD…), má 4128 registrovaných uživatelů (z toho 1345 dětí do 15 let). Knihovnu v roce 2010 navštívilo 90 319 návštěvníků.
• Kontakt: http://www.mkl.cz/knihovna; ředitelka knihovny Mgr. Dagmar Bahnerová, bahnerova@mkl.cz
Do soutěže se přihlásilo 36 městských knihoven. Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech - v prvním byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo hodnoceno šestnáct výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení proběhlo v šesti velikostních kategoriích měst podle počtu obyvatel.
Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily knihovny v městech:
• do 3000 obyv.: Městská knihovna Nová Včelnice (Jihočeský kraj);
• do 5000 obyv.: Městská knihovna ve Velešíně (Jihočeský kraj);
• do 10 000 obyv.: Městská knihovna Valašské Klobouky (Zlínský kraj);
• do 20 000 obyv.: Městská knihovna Louny (Ústecký kraj);
• do 40 000 obyv.:Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště (Zlínský kraj);
• nad 40 000 obyv.: Knihovna města Plzně (Plzeňský kraj).
Z tiskových materiálů sestavila -ova-
Foto Eva Hodíková


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2