Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Připravila EVA MACKOVÁ

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
CONNAWAY, Lynn Silipigni - POWELL, Ronald R. Basic Research Methods for Librarians. - 5th ed. /Základní výzkumné metody pro knihovní­ky./ Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010. - xii, 370 s. : il. - (Library and Information Science Text Series)
Kl 38.789

CHARPIN, Dominique. Reading and Writing in Babylon. /Čtení a psaní v Babylonu./ Cambridge: Harvard University Press, 2010. - xiv, 315 s. : il.
Kdb 38.784

Libraries and Society : role, responsibility and future in an age of change / ed. by David Baker and Wendy Evans. /Knihovny a společnost : úloha, odpovědnost a budoucnost v době změn./ Oxford: Chandos, 2011. - 426 s. : il. - (Chandos Information Professional Series)
Kea 38.783

Sborník k 80. narozeninám PhDr. Jarmily Burgetové / [připravili nejbližší spolupracovníci; autor úvodu Ivana Laiblová Kadlecová]. Praha: Knihov­na AV ČR, 2011. - 78 s. : faksim.
Krb 9.264/B

Automatizace knihovnické a informační činnosti
LEHMAN, Tom - NIKKEL, Terry. Making Library Web Sites Usable : a LITA guide. /Tvorba použi­telných webových stránek knihovny. Příručka./ New York: Neal Schuman, 2008. - xv, 184 s. : il. - (LITA Guides ; no. 14)
Abdg 37.647

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2010 / zpracoval Odbor statistik rozvoje společnosti. Praha: Český statistický úřad, 2010. - 76 s. : převážně tabulky. - (Služby. Informační společnost)
Iea 9.281/B

Organizace knihovních fondů
E-Books in Libraries : a practical guide / ed. by Kate Price and Virginia Havergal. /Elektronické knihy v knihovnách. Praktická příručka./ London: Facet, 2011. - 327 s.
Abdf 38.694

KORNEGAY, Rebecca S. - MORGAN, Hildegard B. Magic Search : petting the best results from your katalog and blond. /Magické vyhledávání. Získání nejlepších výsledků z katalogu i mimo něj./ Chicago: American Library Association, 2009. - xii, 143 s.
Oeb 38.733

TODARO, Julie. Emergency Preparedness for Libraries. /Připravenost knihoven v případě havárií./ Lanham: Government Institutes, 2009. - viii, 197 s.
Ol 38.782

Sítě knihoven
Les bibliothèques d’ artistes (XX-XXI siecles) / Françoise Levaillant, Dario Gamboni et Jean-Roch Bouviller (dir.). /Knihovny umělců (20.-21. stol.). Paris: Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2010. - 538 s. : il. - (Art´hist)
Tp 38.752

BLACK, Alastair - PEPPER, Simon - BAGSHAW, Kaye. Books, Buildings and Social Engineering : early public libraries in Britain from past to present. / Knihy, budovy a sociální inženýrství. Veřejné knihovny v Británii z minulosti do současnosti./ Farnham: Ashgate, 2009. - xix, 465 s. : il.
Kdb 38.702

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 / [red. Jarmila Burgetová … et al. ; podklady Martin Duda … et al.]. Praha: Knihovna Akademie věd České republiky, 2011. - 63 s. : il., tabulky
Tc 9.266/B

Služby knihoven
Informacionnoje obsluživanije v bibliotekach : elektronnyje bibliografičeskije resursy : naučno-metodičeskoje posobije / naučnyj red. Je. D. Žab­ko. /Informační služby v knihovnách : elektronické bibliografické zdroje. Metodická příručka./ Sankt-Peterburg: Izd-vo Rossijskoj nacionaľnoj biblioteki, 2009. - 200 s. : il., grafy
Sd 38.215

Len čítať z pier nestačí [elektronický zdroj] : zborník príspevkov a prezentácií zo seminára v Lučenci, 15.-16. október 2008. Lučenec: Novohradská knižnica, 2009. - 1 CD-ROM.
Sbd 475/CD-ROM

NICHOLAS, David - HERMAN, Eti. Assessing Information Needs in the Age of the Digital Consumer. - 3rd ed. /Posuzování informačních potřeb v době digitálního uživatele./ London: Routled­ge, 2009. - vii, 179 s.
Sdg 38.626

KNIHOVĚDA
DARNTON, Robert. The Case for Books : past, present, and future. /Skříň na knihy : minulost, přítomnost a budoucnost./ New York: PublicAffairs, 2009. - xvi, 218 s.
Xa 38.600

HYBNER, Jan. Brožura : teorie knižní vazby pro studenty VŠUP. Praha: Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2010. - 91 s. : il. - (Knihařem snad­no a rychle)
Xa 9.211/B

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2