PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem 
MIROSLAV BÜNTER > bunter@svkul.cz
Básník Václav Hrabě napsal v básni Dnes je to rok, že „Čas není vlastně zlý. Je přísný spíš než krutý“. A totéž mě napadlo, když jsme v knihovně začali přemýšlet o změně loga, které mělo za sebou již asi dvacet let života. Nutno přiznat, že života často poničeného změnou velikosti, umístění na dopisním či jiném papíře, života odehrávajícího se jenom v černobílých dimenzích barevného spektra, s podtržítky i bez nich, v rámečku se slabou nebo silnější vahou… Za všechny tyto potíže logo neneslo pražádnou vinu, tyhle machinace s ním prováděli - vesměs s ušlechtilým úmyslem - pracovníci knihovny při různých příležitostech. Leč čas se ukázal být přísným soudcem a odsoudil dosavadní logo knihovny do me­nu Historie. Ani v případě logotypů není nic jednoduché, dosavadní život odcházejícího loga a život loga nastupujícího měl zajímavý vývoj: staré logo s kresbou rozevřené knihy a nákresem tehdejšího vstupu do knihovny v budově v ulici Velká Hradební 49 se začalo používat po roce 1990, a byť ústecká knihovna vydávala řadu publikací a prezentovala se na veřejnosti různými pozvánkami a plakáty, jednotnému vizuálnímu stylu nevěnovala příliš pozornost a logo tak v tomto smys-lu zůstávalo poněkud „osamocené“. Nicméně po zprovoznění druhé budovy knihovny v ulici W. Churchila v roce 1993 a dokončení přístavby nového vchodu do knihovny v ulici Velká Hradební v roce 1996 vedení knihovny požádalo v roce 2001 tehdejší Fakultu užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, aby její studenti jako seminární práci vypracovali návrh nového loga knihovny. Výsledky však vedení knihovny neuspokojily, a tak se dále používalo logo z 90. let minulého století. Na jaře 2011 se ovšem myšlenka zavedení nového loga obnovila a po konzultacích s vedoucím Ateliéru grafického designu 1 Univerzity Jana Evangelisty Purkyně doc. ak. mal. Karlem Míškem, Ph. D., se rozšířila na plán změnit nejen logo, ale vytvořit i jednotný vizuální styl knihovny. V soutěži pro studenty fakulty umění a designu UJEP bylo posléze podáno jedenáct návrhů. Zajímavé a sebejisté prezentace návrhů utvrdily všechny zainteresované, že si soutěžící se zadáním dali velkou práci a potvrdil se tak i trend opravdu kvalitní pedagogické práce na této fakultě. (Nutno podotknout, že členové hodnotící komise měli při posuzování návrhů velmi obtížnou úlohu, protože v návrzích nebylo výrazných slabin či viditelných nedostatků, které by návrh okamžitě znevýhodnily.) Ale protože může vyhrát jen jeden, jako vítězný vzešel návrh studentů Jiřího Tomana a Michala Kukačky.
Autoři vítězného návrhu (vlevo) s ředitelem SVK ing. A. Brožkem, radní Ústeckého kraje Bc. J. Ryšánkovou a rektorem UJEP prof. RNDr. René Wokounem, CSc. Očekává se, že při zavádění nového vizuálního stylu si pracovníci knihovny ještě „užijí“ své, ale cílem je jednoznačně vyjádřit otevřenost vůči uživatelům a přesvědčit je, že knihovna je moderní a živou institucí. Nový logotyp je velmi moderní, leč až neskutečně jednoduchou stylizací knihy (byť osobně jsem byl připraven podobné návrhy, které vycházejí ze stylizace knihy v logotypu, ze svého hodnocení nemilosrdně vyškrtnout). Grafický prvek (závorka, resp. její část) evokuje pozitivní hodnoty (úsměv) i literární oblast a díky kompozici s textovou částí (název knihovny, případně jeho zkratka) pak připomíná hřbet knihy. Celek pak vyznívá výrazně a lehce zapamatovatelně. Základní barvy jsou bílá a modrá, v zásobě jsou ale i další barevné varianty, jejichž použití je popsáno v grafickém manuálu.
P. S.: Myslím, že paradoxně hodně úspěšné bude použití formuláře Upozornění před koncem výpůjční doby (v elektronické podobě), kde bude nemilou povinnost uživatele vyvažovat zkratka loga (úsměvu), ovšem v obrácené poloze…


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2