Střípky z konference Knihovny současnosti 2011

Text a foto LENKA ŠIMKOVÁ > ctenar@svkkl.cz
Tradiční téma celostátní konference KNIHOV­NY SOUČASNOSTI zaměřené na vzdělávací a kulturní služby knihoven veřejnosti se každoročně přizpůsobuje aktuálnímu vývoji a novým trendům v oboru. Letošní program zdůrazňoval potřebu jednotného knihovního rozhraní ke vstupu do primárních či sekundárních, digitálních či digitalizovaných informačních zdro­jů a posun v organizaci služeb i technologiích užívaných při jejich realizaci. Vstupní bod do knihovny
Aktuální situaci se však přizpůsobilo také prostředí konání konference, která se ve svém 19. ročníku v termínu 13.-15. září 2011 konala v Českých Budějovicích. Nutno říci, že přesun z areálu v Seči u Chrudimi, kde se setkání konalo po mnoho let, byl vnímán většinou účastníků pozitivně. Areál Jihočeské univerzity po­skytl pro takto významnou akci reprezentativní zázemí s kapacitou pro 250 účastníků, která byla naplněna. Účastníci také v hojném počtu využili možnost exkurze do nové budovy Akademické knihovny.
První jednací den doprovázelo předání Medailí Z. V. Tobolky pěti osobám - ženám za rozvoj českého knihovnictví. O nových nositelkách medaile se můžete dočíst v medailoncích na následujících stránkách. Před zahájením odborného programu nechybělo rovněž přivítání ze strany organizátorů (za všechny Ing. Lea Prchalová - SDRUK ČR) a úvodní slovo MgA. Radka Zdráhala, náměstka ministra kultury. Poté již mohly následovat prezentace zahraničních hostů, kteří přijeli ze Skotska, Irska a Rakouska. Ti také na druhý den připravili pro zájemce workshopy. Celý první blok přednášek, jehož moderování se ujal Tomáš Řehák (Městská knihovna v Praze), nesl název Trendy rozvoje veřejných knihoven I. Prezentace jednotlivých přednášejících jsou vystaveny na stránkách http://www.svkos.cz/sdruk/konference-kni­hovny-soucasnosti/2011/clanek/trendy-rozvoje-verejnych-knihoven-i/ stejně jako referá­ty z následujících dní. Doporučuji je k prohlédnu­tí, neboť zahraniční inspirace při měře­ní úspěšnosti knihoven, v rozvojových plánech v knihovnictví či konkrétních programech a aktivitách není nikdy dost.
Blahopřání L. ZemánkovéSpolečenský večer, kterým byl zakončen prv­ní den, probíhal v příjemné atmosféře a byl ozvláštněn hromadnou gratulací Mgr. Ladislavě Zemánkové k významnému životnímu jubileu.
Druhý den nabídl účastníkům konference čtyři tematické bloky: Centralizované knihovní služby, Vzdělávání uživatelů knihoven, On-line služby knihoven a digitální svět a Komunity a sociální sítě: lidé, obsah, technologie a vášeň, rozvržené v dopoledních a odpoledních cyklech. S některými konkrétními tématy jste se již mohli na stránkách Čtenáře setkat, např. informační vzdělávání uživatelů, aktivity projektu NAKLIV, Univerzita volného času v Krajské knihovně Vysočiny, Kramerius 4 a další. Z tohoto důvodu letos nevěnujeme jednotlivým sek­cím tak podrobnou pozornost jako v loňském roce (Čtenář č. 11/2010). Dalším zajímavým příspěvkům, které na konferenci zazněly, dáme rovněž prostor v dalších číslech (projekt ANL +, nové standardy pro veřejné knihovny ad.). Kromě výše avizované webové adresy jsou některé příspěvky k dispozici též v tištěném sborníku.
Poslední den navázal koncepčně na den prv­ní. Garantem bloku Trendy rozvoje veřejných knihoven II. byl PhDr. Vít Richter a na závěr čekala posluchače série zajímavých témat od tendencí v meziknihovních výpůjčních službách přes chystanou novelu autorského zákona až po čtení v době digitální.
Letošní ročník konference tak opět nabídl mnoho zajímavých námětů, informoval o aktuál­ním dění v oboru a nastínil další možné cesty vývoje prostřednictvím jednotlivých projektů či ucelených koncepcí. Klíčová slova, která prostoupila jednotlivá témata, by se dala shrnout do zkratky 3K: „knihovny - kooperace - koordinace“.Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2