Co najdete na webu Knihovny města Hradce Králové?

KATEŘINA HUBERTOVÁ > hubertova@knihovnahk.cz  
PETRA LANDSMANNOVÁ > landsmannova@knihovnahk.cz  
Moderní a funkční web je dnes základem dobře fungující instituce. Samozřejmostí musí být i pro knihov­ny. A jak je na tom Knihovna města Hradce Králové? Popravdě řečeno… nic moc. Web http://www.knihovnahk.cz/ slouží svému účelu už „nějaký pátek“ a byl vytvořený svépomocí „na koleně“. Víme, co je špat­ně, ale změna musí být v tomto případě radikální a od základu. Knihovna bude mít v září příštího roku novou budovu. A s novou „šumnou“ knihovnou od architekta Davida Vávry nastane čas pro nový web.
Ale i současné webové stránky nabízejí mnoho možností jak pro uživatele, tak pro knihovny. Není nutné připomínat, že na stránkách je katalog, dětský web, oddíl pro knihovny, odkaz na facebook či možnost využít službu Ptejte se knihovny. To vše lze dnes považovat za samozřejmost. Co ale můžeme pokládat za služby více či méně nadstandardní, jsou databáze a bibliografie.
Každý rok vydáváme výběrové personální bibliografie, které jsou věnovány významným literárním osobnostem a vycházejí při příležitosti jejich ku­latého životního výročí. Mezi nejnovějšími může-me jmenovat personální bibliografie K. H. Máchy a K. J. Erbena. K činnostem knihovny patří bezesporu i shromažďování informací o blízkém regionu, nás konkrétně zajímá město Hradec Králové a přilehlá oblast bývalého královéhradeckého okresu. Proto vydáváme i personální bibliografie významných regionálních osobností, jako je např. Rudolf Medek, František Ulrich, Viktor Fischl. Všechny bibliografie rozdáváme zdarma a jsou volně ke stažení na webových stránkách. Kromě bibliografií zde nalez­nete i různé materiály a letáky, z nichž většina vznikla na žádost našich kolegyň a kolegů, kteří je potřebovali při přípravě kulturních či vzdělávacích pořadů, ale také při doporučování knih čtenářům. Příkladem je soupis Bibliohelp aneb První pomoc příběhem (PPP). Pro snadnější vyhledávání je většina našich bibliografií doplněna rejstříky.
Velmi nadstandardní službou jsou pak databáze. Kromě toho, že využíváme osvědčené, licencované databáze (např. Anopress či ASPI), vytváříme vlast­ní. Ty vznikly díky dlouholetému shromažďování regionálních informací. Nejstarší je databáze Regio­nální osobnosti, kterou stále aktualizujeme a doplňujeme. Obsahuje základní faktografické informace o osobnostech, které se narodily, žily, tvořily či zemřely v Hradci Králové a blízkém okolí. Databáze Region Hradec Králové zahrnuje záznamy knih a člán­ků z regionálního tisku, které se tematicky vztahují k městu a okresu Hradec Králové. Doplňuje se též rozpisem regionálních sborníků a monografií. Další databáze poskytuje naše hudební knihovna, která vytváří vlastní databáze regionálních hudebních výročí a osobností. Také nabízí licencované databáze, které najdete jen v málokteré knihovně. Je to například databáze Oxford Music Online, jejíž hlavní součástí je Grove Music Online. Je základním zdrojem hudebně-historických a hudebně-teoretických infor­ma­cí. Databáze slouží všem, kteří potřebují získat informace především o hudebních osobnostech a dal­ších heslech z hudebního prostředí. Další databáze určená k poslechu klasické hudby se jmenuje Naxos Music Library. Obsahuje téměř 40 000 CD; měsíčně do ní přibývá kolem 500 CD současných i historických nahrávek. Mohou ji používat zájemci o klasickou hudbu, učitelé a studenti ve vzdělávacích institucích, jako jsou univerzity, konzervatoře a jiné hudební školy, včetně škol základních a středních. Pro rok 2012 připravujeme poslechovou databázi Contemporary World Music podávající přehled o současném reggae, worldbeatu, neo-tradiční hud­bě, světové fúzi, balkánském jazzu, africkém filmu, Bollywoodu, Arab swingu či jazzu a dalších žánrech. Licencované databáze mohou naši čtenáři využívat v prostorách knihovny, ale i z domova. Stačí, když se zaregistrují v knihovně a získají příslušná hesla. Databáze, které vytváří knihovna sama, mohou využívat všichni, stačí se podívat na naše webové strán­ky.
Naše informace berte jako inspiraci i výhodnou nabídku, budeme totiž upřímně rádi, pokud i vám bude náš web k užitku.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2