Městská knihovna v Kralovicích už má dostatek místa

MILENA VÁCLAVÍKOVÁ > vaclavikova.milena@kralovice.cz  
Městská knihovna v Kralovicích je od roku 2003 pověřena krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí pro 19 knihoven. S postupným nárůstem vlastních i výměnných knihovních fondů nastal velký problém s nedostatkem místa. Chyběly sklady, prostory na pořádání akcí pro školy i pro veřejnost. Půjčovna byla přeplněná regály a nebylo zde dost prostoru ani soukromí pro zájemce o veřejný internet. Proto byl vypracován projekt Revitalizace městského centra Kralovice - přístavba knihovny a úprava vnitrobloku, který všechny tyto problémy vyřešil komplexně.
Projekt a stavební program byly rozpracovány již koncem roku 2007. Na úpravách projektu se pracovalo až do podání žádosti o dotaci (do břez­na 2008), kterou zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.
Dotace z ROP NUTS II Jihozápad, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ve výši 15,4 mil. Kč byla přidělena v červ­nu 2008. Město na stavbu ještě získalo dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1,3 mil. Kč. Poté probíhala výběrová řízení na zhotovitele stavby, vybavení interiéru nábytkem a technikou a další přípravné práce.Interiér kralovické knihovny (foto Jiří Bebr)
Archeologický výzkum na místě budoucí stavby přinesl velmi zajímavé výsledky. Kromě úlomků předmětů z keramiky pocházejících z 15. a 16. sto­letí a zbytků středověké studny byl objeven také laténský kostrový hrob ženy ze 4. sto­letí př. n. l. Byla zde nalezena kromě několika zubů také velká keramická nádoba a bronzové ozdoby a šperky, jako je například nákrčník, nánožnice, náramky, jehlice, spony na oděv. Jedná se o velice významný archeologický nález, který dokazuje dřívější přítomnost keltského sídliště na tomto území.
Samotná výstavba knihovny probíhala od břez­na 2009 do června 2010. Z důvodu rekonstrukce původních prostor byla výpůjční činnost knihovny pro veřejnost v říjnu roku 2009 na téměř devět měsíců zastavena. Knihovna se na tu dobu přestěhovala s celým fondem do náhradních prostor, ostatní služby po celou dobu stavby stále poskytovala. V průběhu května 2010 proběhlo zpětné stěhování celého fondu knihovny do nových místností.
Městská knihovna v Kralovicích byla slavnostně znovuotevřena 22. června 2010. Běžný provoz pro veřejnost byl zahájen hned následující den. Do konce roku 2010 se stačilo zaregistrovat v nové knihovně a její pobočce Hradecko 870 čtenářů, zatím nejvíce v historii karlovické knihovny. V letošním roce počet čtenářů, výpůjček i zájem o ostatní služby stále narůstá.
Součástí stavby byla kromě knihovny také pří­stavba místností pro zaměstnance technických služeb, rekonstrukce stávajících prostor knihovny, úprava vnitrobloku - bezbariérový vstup do budovy a vytvoření několika parkovacích míst pro invalidy. Realizace celého projektu stála kolem 19,5 mil. Kč.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2