NEUŠLO NÁM

NEUŠLO NÁM
— Ministerstvo kultury ČR vydalo novelu Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozo­vanými obcemi a kraji na území České repub­liky, č. j.: MK 59158/2011. Metodický pokyn (standard VKIS) najdete ke stažení na http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/MetodVKIS_2011.htm a bude publikován v lednovém čísle Čtenáře k dalšímu využití. Stan­dard definuje „dobrou“ veřejnou knihovnu, je rozšířen o řadu nových indikátorů. Můžete si ověřit, zda je vaše knihovna splňuje, informovat o dokumentu své zřizovatele či provozovatele.
— Knihovnám jsou nyní k dispozici české překlady dvou významných dokumentů, a to Manifestu IFLA pro digitální knihovny na stránkách http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/Manifest_IFLA_pro_digitalni.htm a Doporučení Evropské komise o digitalizaci kultur­ního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů z října 2011 na
— Na webových stránkách Ministerstva kultury ČR (viz http://www.mkcr.cz/cz/zpravo­dajstvi/zpravy/podnety-a-navrhy-k-novelizaci-autorskeho-zakona-110877/tmplid-228) jsou publikovány výsledky veřejné diskuse k novele autorského zákona, která proběhla letos na jaře. Je zde uvedeno i několik stanovisek knihoven, včetně společného stanoviska Národní knihovny a SKIP ČR. Podle nového legislativního plánu vlády se předložení návrhu novely AZ vládě odkládá až na říjen 2012 a platnost novely na konec roku 2013.
— Na webu Knihovnického institutu Národní knihovny ČR v sekci věnované čtenářství http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/litSouteze.htm byl aktualizován přehled cca 150 literárních cen a soutěží, z nichž mnohé pořádají právě knihovny. Pokud zde vaše literární soutěž či cena chybí, nebo jsou na stránkách uvedeny neaktuální údaje, je možné kontaktovat Mgr. Romana Giebische, Ph.D., na e-mailové adrese roman.giebisch@nkp.cz.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2