Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm
KNIHOVNICTVÍ
Teorie. Řízení a organizace
Bibliotečnoje delo v Rossijskoj federacii : (aprel’ 1953-oktjabr’ 1964). Č. 1, Dokumenty i materia­ly / avtor-sostaviteľ A. L. Divnogorcev. /Knihovnictví v Ruské federaci (duben 1953-říjen 1964). Část 1. Dokumenty a materiály./ Moskva: Paškov dom, 2010. - 353 s. - (Otečestvennaja istorija bibliotečnogo dela)
Kdb 38.725
The Frugal Librarian : thriving in tough economic times / ed. by Carol Smallwood. /Skromný knihovník : prosperující v těžkých ekonomických časech./ Chicago: American Library Association, 2011. - xi, 277 s. : il.
Kr 38.786
Libraries for Innovation : changes in libraries and society : impact evaluation study report for 2010 / prepared and published by Martynas Mažvydas National Library of Lithuania. /Knihovny pro inovace : změny v knihovnách a ve společnosti. Studie hodnocení dopadu za rok 2010./ [Vilnius]: Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, 2011. - 38 s. : il., grafy
Kfe 9.238/B
Lobbyarbeit für Information Professionals : Grundlagen - Beispiele - Empfehlungen / Wolfgang Ratzek (Hrsg.). /Lobování pro informační pracovníky : základy, příklady, doporučení./ Bad Honnef: Bock +Herchen, 2010. - 288 s. : il. - (Bibliothek und Geselschaft)
Kf 38.754
Automatizace knihovnické a informační činnosti
COYLE, Karen. RDA Vocabularies for a Twenty-First-Century Data Environment. /Slovníky RDA pro datové prostředí 21. století./ Chicago: ALA TechSource, 2010. - 39 s., : il. - (Library Technology Reports ; vol. 46, no. 2)
Abdf 38.703
JACQUESSON, Alain. Google Livre et le futur des bibliothèques numèriques : historique du projet, techniques documentaires, alternatives et controverses. /Google Books a budoucnost digitálních knihoven. Historie, dokumentační postupy, alternativy a kontraverze./ Paris: Éd. du Cercle de la Librairie, 2010. - 223 s. : il. - (Collection bibliothèques)
Ol 38.723
Architektura knihoven
Bibliothèques d’architecture / sous la direction de Olga Medvedkova. /Architektura knihoven./ Paris: INHA, 2009. - 312 s. : il.
Aa 38.751
Die neue Stadtbücherei : von der Idee zur Realität / Herausgegeber: WBG ; Texte: Kurt Gribl …[et al.]. /Nová Městská knihovna : od úmyslu k rea­litě ./ Augsburg: WBG, [2010?]. - 12 s. : fot.
Aac 9.132
Sítě knihoven
COLLINS, Samuel Gerald. Library of Walls : the Library of Congress and the contradictions of information society. /Zděná knihovna : Kongreso­vá knihovna versus informační společnost./ Duluth: Litwin Books, 2009. -xi, 201 s.
Taa 38.740
Evaluation of Digital Libraries : an insight into useful applications and methods / ed. by Giannis Tsakonas and Christo Papatheodorou. /Hodnocení digitálních knihoven. Pohled na užitečné aplikace a metody./ Oxford: Chandos, 2009. - xxiv, 275 s. : il. - (Chandos Information Professional Series)
Ts 38.790
Veřejné knihovny ‘10. Havlíčkův Brod: Krajská knihovna Vysočiny, 2011. - 20, [7] s. příl. : barev. il., grafy, tabulky
Kq 9.225/B
Služby knihoven
Handicap et bibliothèque / dirigé par Marie-Noëlle Andissac. - 2e édition revue et augmentée. /Handicapovaní a knihovna./ Paris: ABF, 2009. - 175 s. : il. - (Colllection Médiathèmes ; 9)
Sbd T 218288
MARR, Ann Christine. Serious Games : für die Informations- und Wissensvermittlung : Bibliotheken auf neuen Wegen. /Seriózní hry : pro informační a znalostní vzdělávání. Knihovny na nových cestách./ Wiesbaden: Dinges & Frick, 2010. - 154 s. : il. - (B.I.T. online - Innovativ ; Band 28)
Sdg 38.336
KNIHOVĚDA
Gutenberg-Jahrbuch 2010. 85. Jahrgang / im Auftrag der Gutenberg-Gesellschaft herausgegeben von Stephan Füssel. /Gutenbergova ročenka 2010. Roč. 85./ Wiesbaden: Harrassowitz, 2010. - 274 s. : il.
X 38.573
HARRIS, Lesley Ellen. Licensing Digital Content : a practical guide for librarians. - 2nd ed. /Licencování digitálního obsahu. Praktická příručka pro knihovníky./ Chicago: American Library Association, 2009. - xiii, 161 s.
Xd 38.357
HUPTYCH, Miroslav - ŽÁČEK, Jiří. Milovníci knížek : aforismy, úvahy, verše českých a světových spisovatelů. Praha: Práh, 2010. - 221 s. : il.
Zda 38.683
Připravila EVA MACKOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2