Pestrý rok v Oddělení pro děti Městské knihovny Loket

KLÁRA ROZSYPALOVÁ > Klarucha.R@seznam.cz
Ačkoli bylo během letních prázdnin v oddělení pro děti nezvykle ticho a dětských čtenářů „poskrovnu“, my knihovnice jsme nezahálely a pil­ně se připravovaly na další školní rok, kdy se hned od září s dětmi pravidelně setkáváme nejen v rámci jejich návštěv na tematických besedách pro mateřské, základní a střední školy, ale také při mnoha dalších aktivitách, o kterých bych ráda napsala pár řádek.
Herní turnaj v knihovněLoketská knihovna plní funkci knihovny základní, je organizační složkou města. Pro 3500 obyvatel Lokte je důležitým a jediným kulturním centrem. Celoročně pořádá spoustu dopro­vodných akcí nejen pro děti, ale i pro dospělé čtenáře, což potvrzují i statistiky za uplynulý rok. Na 110 kulturních a vzdělávacích pořadů přišlo více než 1500 návštěvníků. Knihov­na od února 2009 rozšířila svou otevírací dobu o sobotu i neděli. Mimo pátku je tak otevřena veřejnosti každý den v týdnu. Nepřetržitý provoz je sice organizačně náročný, ale víkendové otevření se setkalo se zájmem uživatelů knihovny.
Velký důraz klademe na práci s dětskými čtenáři, rozvíjení jejich čtenářských dovedností a zprostředkování krásných knih. Kromě pořádání lekcí knihovnické informatiky a tematických literárních besed se pravidelně účastníme celonárodních projektů na podporu čtenářství a jsme v tomto směru velmi kreativní. Každoročně se naše knihovna zapojuje do regio-nálních i celorepublikových akcí pro děti (Noc s Andersenem, Kniha pro prvňáčka, Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem…). Jsme dlouholetými členy SKIP a regionálního „Klubíč­ka“ - sdružení dětských knihoven Karlovarského kraje. V rámci Týdne knihoven při­pravujeme zajímavé pořady pro děti, jako je například Knihohraní nebo veřejné čtení pohádky u Pohádkovníku Andersenova.Předávání cen Čtenář roku - Velká večerníčková slavnost 2006
V naší knihovně pracujeme s dětmi již od tří let. Setkáváme se s nimi pravidelně každý měsíc při tematických pořadech s názvem Čítárna pro děti a jejich rodiče, určených pro děti od tří do šesti let. Tento pořad máme ve své nabídce od roku 2003 a nutno říci, že je velmi oblíben nejen dětmi, ale také jejich rodiči. Každý měsíc se zaměřujeme na konkrétní téma (zvířátka, pravěk, příroda, cirkus, sportování…), ke kterému si připravíme nejen čtení, ale také si s dětmi hrajeme, společně malujeme a jinak výtvarně tvoříme. Nechybí ani soutěže. Velkou inspirací pro nás v minulých letech byl časopis Pojď si hrát, který v současnosti již bohužel nevychází. Spolupracujeme také se školní družinou, kdy malí žáčci chodí s paní vychovatelkou pravidelně jednou měsíčně na společné čtení a povídání o knížkách. Ani dospívající čtenáři se v naší knihovně nenudí. Každý týden mohou v době před odpoledním vyučováním zhlédnout film (nebo jeho část) na motivy knihy, kterou jim knihovnice krátce představí. Od roku 2009 funguje v knihovně Herní klub. Čtenáři knihovny mají možnost si prezenčně půjčit deskové, karetní a jiné společenské hry, vybírat mohou z poměrně rozsáhlé nabídky. Pro čtenáře i širokou veřejnost organizujeme několikrát do roka herní turnaje, spolupracujeme také s ostatními herními kluby v regionu. DíkBleší trhy 2011y výborné spolupráci s loketskou základní školou se v prostorách knihovny konají každoročně dvě významné školní soutěže - čtenářská pro žáky třetích tříd a školní kolo recitační soutěže. Učitelkám ZŠ pomáháme nejen s výběrem vhodné literatury pro čtenářskou soutěž, ale jsme také členkami poroty.
Jednou z našich pravidelných akcí je červnová Velká večerníčková slavnost aneb … čtou dětem na dobrou noc. Na místo „tří teček v názvu“ doplníme každý rok jinou „skupinku“ předčítačů. V roce 2004-2007 to byli radní města, další rok loketské kuchařky, v roce 2009 loketští hasiči, následovali loketští lesníci a letos opět četli dětem radní. Slavnost se koná v plenéru, na loketských hradbách nebo v přírodním amfiteátru. Vybereme vždy čtení z kni­hy, která se tematicky hodí k oslovené skupince předčítačů. Lesníci například četli pohádku O hajném Robátkovi. Jejich hlasité čtení pak my knihovnice společně s přáteli a dětskými čtenáři „živě ilustrujeme“. Součástí slavnosti je také udílení výročních cen Čtenář roku nejpilnějším dětským čtenářům a v posledních třech letech i slavnostní předávání knih prvňáč­kům z projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Závěrem slavnosti je lampionový průvod na loketský hrad, kde nás vítají hradní strašidla. S přípravou a realizací této časově i finančně náročné akce nám pomáhá spousta přátel knihovny a sponzorů. Na výrobě kulis pro divadelní představení ke čtené pohádce spolupracujeme s Mgr. Janou Lieblovou z loketské ZUŠ, díky sponzorům Letní Čítárna pro děti a jejich rodičemůžeme zakoupit knižní odměny pro Čtenáře roku. Večerníčková slavnost se každoročně těší velkému zájmu nejen dětských čtenářů, ale i dalších obyvatel Lokte a sezonních návštěvníků. Oblí­benou akcí knihovny jsou červnové Bleší trhy, kdy děti na loketském náměstí rozbalí své provizorní obchůdky s rozličným zbožím. Prodávají a směňují se hračky, knížky a různé „lapače prachu“. Svůj um zde představují i mladí umělci - hudebníci, kejklíři, malíři a pěvci, které za jejich představení kolemjdoucí odmění mincemi do klobouku. O letních prázdninách pak kromě pravidelných Herních dnů a Čítáren organizujeme pro děti i dospělé dva výlety na zajímavá místa našeho regionu. Předvánoční čas patří již tradičně milému setkání se čtenáři s názvem To ale bude v knihovně nadělení!, což je vánoční kabaret s písněmi, divadélkem a společným rozbalováním dárků od knihovnického Ježíška v podobě knižních novinek a přírůstků do herního klubu.
Závěrem bych ráda uvedla pro zájemce o bližší informace o našich akcích několik odkazů:
- webové stránky www.mkloket.cz,
- fotogalerie akcí http://klarucha.rajce.idnes.cz/.
Pozn.: Čísla o počtu akcí a návštěvníků akcí jsou použita ze statistického výkazu knihovny pro rok 2010.
Foto z archivu autorky a MK Loket

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2