Půjčování filmů na DVD v českých knihovnách

ALEŠ BROŽEK > brozek@svkul.cz  
  
Až donedávna platilo, že zájemci, kteří se chtěli pobavit a půjčit si film na DVD, museli zajít do videopůjčoven. V našich knihovnách uspěli výjimečně, a to ještě jen v případě, když vyžadovali divácky náročný nebo umělecky mimořád­ně hodnotný film. Situace se výrazně změnila po semináři, který zorganizoval pro veřejné knihovny Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR v březnu 2007. Pozval na něj zástupce Bontonfilmu a ti přítomným knihovníkům vysvětlili, že audiovizuální díla nelze na rozdíl od zvukových děl půjčovat na základě kolektivní smlouvy. Upozornili, že knihovny musí uzavřít smlouvy s jednotlivými distributory filmů, kteří je pronajímají do videopůjčoven a mají i práva k prodeji filmů pro půjčování. Samotný Bontonfilm, jenž se na semináři označil za největšího distributora filmů na DVD s právy pro půjčování, nabídl knihovnám k prodeji téměř 150 filmů vyrobených československým státem do privatizace a uveřejněných po 1. lednu 1965.
Této nabídky využila řada knihoven. Když viděla, že přilákala do svých zařízení řadu nových čtenářů, postupně oslovila i další distributory filmů na DVD. V současné době je sice tuzemský trh zaplaven levnými DVD, které lze koupit v trafikách, a také se zvýšila nabídka filmů, které si mohou zájemci stáhnout nelegálně nebo za poměrně příznivou cenu z internetu, přesto mnohé knihovny v nákupu tohoto zajímavého druhu dokumentů pokračují.
Porovnáme-li počty titulů filmů v žebříčku uveřejněném v časopise Grandbiblio1 s že­bříč­­kem sestaveným podle on-line katalogů k 30. zá­ří 2011, vidíme, že např. nabídka Krajské knih­o­v­ny Vysočiny v Havlíčkově Brodě již překročila hranici 2000 titulů. Ta půjčování filmů na DVD zahájila v březnu 2008 a kromě smlou­­vy s Bontonfilmem (www.bontonfilm.cz) uzav­ře­la smlouvu i s Magic Boxem (www.magicbox.cz) a Filmexportem (www.filmexport.cz). Dalšími distributory filmů na DVD, s nimiž české knihovny uzavřely smlouvy, jsou např. Hollywood Clas-sic Entertainment (www.hce.cz), Popron (www.popron.cz) či Sony Music Entertainment (www.sonymusic.cz).
Oproti nákupu knih je akvizice DVD ztížena faktem, že je třeba nejprve uzavřít smlouvu, která respektuje podmínky, jimiž se veřejné knihovny liší od videopůjčoven. Distributor ve smlouvě musí potvrdit, že na dodávaná audio­vizuální díla nabyl exploatační práva k půjčování na území ČR od subjektů autorského prá­va nebo od oprávněného nositele těchto práv. Knihovnám dodává tato audiovizuální díla za cenu, jež jim umožňuje, aby je po dobu trvání licence mohly absenčně půjčovat. Je vhodné do smlouvy zakotvit, že po uplynutí doby, na kterou byla exploatační práva poskytnuta distributorovi, mohou knihovny filmy na DVD půjčovat prezenčně.
Knihovna se ve smlouvě musí zavázat, že nebude filmy kopírovat, šířit prostřednictvím internetu, ani je nebude uvádět v prostorách pro veřejnost. V případě porušení tohoto závazku se ve smlouvách stanovují až statisícové pokuty. Na druhou stranu se knihovnám v některých případech daří docílit toho, že mají nárok na výměnu poškozených nebo odcizených nosičů za nosiče bez vady, a to zdarma nebo jen za výrobní cenu.
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem půjčuje filmy na DVD od června 2008 a za více než tři roky uskutečnila téměř 7000 výpůjček. Mezi nejpůjčovanější tituly patří americké filmy. Porovnáme-li žebříček oblíbenosti filmů v ústecké knihovně do konce roku 2010 se současným žebříčkem, vidíme, že po­stupně jsou české filmy vytlačovány filmy americkými. Zatímco ve starším žebříčku1 bylo sedm českých filmů v první desítce, nyní už je jich jen pět.
Ústecká knihovna nakupuje filmy na DVD v jednom exempláři. Jen zcela výjimečně dvakrát. To je případ muzikálu Mamma Mia, jenž je nyní velice oblíben, a proto se během několika měsíců vyhoupl v žebříčku ústecké knihov­ny na první místo. V knihovně by se nyní „uživily“ i tři exempláře. V příštím roce však může být nejoblíbenějším zcela jiný titul a muzikál se přestane půjčovat. Odhadnout rozumný počet exemplářů DVD je tak stejně obtížné jako při nákupu knižních dokumentů.
1) Půjčování DVD s filmy v českých knihovnách. GRANDbiblio, 2011, č. 2, s. 6.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2