Rožmberkové v literatuře

IVO KAREŠ > kares@cbvk.cz  
Rok 2011 se nejen v jižních Čechách nesl ve znamení Rožmberků. Uplynulo 400 let od smrti Petra Voka, posledního mužského potomka jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů. Jihočeská vědecká knihovna přispěla k řadě akcí konaných v rámci Rožmberského roku uspořádáním výstavy Rožmberkové v literatuře.
Dějiny rodu Rožmberků a osudy jeho členů inspirovaly mnoho autorů k literárnímu zpracování jak v literatuře odborné, tak i v beletrii. Rozhodli jsme se představit „rožmberskou“ literaturu z obou těchto pohledů v co největší úplnosti, především s využitím vlastních fondů a sbírek.
Výstava byla rozdělena na dvě části, první byla věnována současné i starší odborné historické literatuře. Zde byli zastoupeni čeští historikové a archiváři, například Václav Bůžek, Anna Kubíková, Alois Míka, František Kafka, František Mareš, ale i němečtí autoři, např. Matthias Pangerl, Johann Matthäus Klimesch. Zvláštní pozornost byla věnována dílu historika Jaroslava Pánka, kromě řady publikací mohli návštěvníci vidět i rukopis jeho knihy Poslední Rožmberkové: velmoži české renesance.
Ve druhé části výstavy byla představena beletrie, opět počínaje autory staršími (mezi jinými Adalbert Stifter, Jiří Mařánek, Václav Beneš Třebízský, Břetislav Štorm) až do současnosti (Eda Kriseová, Ludmila Vaňková, Miroslav Hule, Václav Křístek).
Krátkodobě byly vystaveny i dva staré tisky z oddělení historických fondů, které kdysi byly součástí slavné rožmberské knihovny.
Výstava byla doplněna fotokopiemi historických dokumentů z fondů Státního oblastního archivu v Třeboni a Státního okresního archivu v Českých Budějovicích a reprodukcemi grafik z Ottovy vlastivědné edice Čechy, zobrazujícími místa spojená s životem a působením Rožm­ber­ků.
Vernisáž výstavy proběhla 13. května 2011, osob­ně ji uvedl prof. Jaroslav Pánek, součástí programu vernisáže bylo vystoupení hudebního souboru Dyškanti pod vedením Martina Horyny - zazněly madrigaly a moteta z hudebních sbírek, které jsou zachyceny v katalogu rožmberské knihovny.
Autorkami libreta výstavy byly Tamara Pršínová a Marie Koldová, její realizace byla podpořena dotací EU (Fond malých projektů). Výstava se setkala se značným zájmem veřejnosti, po dvojím prodloužení trvala do 6. října 2011.
Zajímavou doprovodnou akcí byla přednáška historika Aleše Stejskala Kde mnoho úředníkův jest, tu taky lecjaks bejvá na téma historických stereotypů a nových interpretací poznatků ze světa posledních Rožmberků.
Dalším počinem bylo vydání dvojjazyčné publikace Knížka rožmberská. Jedná se o výběr prací německy píšícíchautorů od 13. do počátku 20. století s rožmberskou tematikou. Kniha obsahuje ně­mec­ké originály textů s českými překlady Jana Ma­reše. Zájemci v ní najdou díla celkem jedenácti autorů (v abecedním pořadí A. F. Berger, F. Franz, Jans Enikel, R. Jordan, P. Pangerl, K. Pichlerová, F. I. Proschko, M. von Rostoczil, A. Sperl von Dofern, J. Strnadt a anonymní autor ze 17. století), zastoupeny jsou historické eseje a poezie. Kniha přináší pro českého čtenáře neznámý (díla česky nikdy nevyšla) a někdy i nezvyklý a provokativní pohled „z druhé strany“. Publikace není v prodejní síti, byla distribuována zdarma do knihoven a muzeí především v jižních Čechách a v městech historicky spojených s Rožmberky v ČR a Rakousku. V elektronické podobě jsou české překlady (v případě poezie i originály) začleněny do internetové knihy Kohoutí kříž (www.kohoutikriz.org).
Foto archiv knihovny

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2