Trénování paměti v knihovnách

DANA STEINOVÁ > dana_stein@volny.cz  
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (dále ČSTPMJ) má se spoluprací s knihovnami už několikaleté pozitivní zkušenosti. Z pozice předsedkyně ČSTPMJ hodnotím jako přelomový rok 2006. Do té doby se naše společnost orientovala téměř výhradně na školení trenérů paměti pro ústavní zařízení a chyběli vyškolení lektoři pro práci s veřejností, protože ti stávající byli na semináře vysláni obvykle svými zaměstnavateli, většinou ústavním zařízením, a kurzy vedli v rámci své pracovní doby.
Teprve kampaň z roku 2006 zaměřená přímo na knihovny všech druhů s přesvědčením, že právě knihov­ny, které byly historicky vždy nositelkami vzdělanosti a osvěty, by se mohly stát místem, kde se budou v budoucnu nabízet kurzy trénování paměti veřejnosti, přinesla své ovoce.
Štastná náhoda tomu chtěla, že právě charismatická Jana Vejsadová, která byla historicky první knihovnicí, jež absolvovala v roce 2002 seminář pro trenéry paměti, se poté, co opustila Krajskou knihovnu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, stala OSVČ s širokým akčním radiem a bohulibým posláním: infikovat knihovníky svým nadšením pro trénování paměti a přesvědčit je, že to mohou být právě oni, kteří dokáží propojit základní poslání knihoven - půjčovat knihy a propagovat čtenářství - s novými metodami práce, jejichž konečným cílem jsou zajímavé, moderní a občany žádané služby.
Knihovníci sdružení v ČSTPMJ vytvořili dokonce sekci knihovníků-trenérů paměti z iniciativy Zdenky Adlerové z Knihovny Karla Dvořáčka z Vyškova. A tím vznikla i platforma pro inspiraci dalších knihovníků. Trénování paměti v knihovnách získává náležitou vážnost, rozšiřuje profesní záběr knihovníků a do budoucna by se mohlo stát neoddělitelnou součástí knihovnické práce. Knihovny by prostřednictvím svých trenérů paměti nejen pokračovaly ve svém historickém poslání nositelek osvěty a vzdělanosti, ale navíc pomocí kurzů kognitivního tréninku ovlivňovaly budoucí zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské populace. A seniorská populace ani jinou šanci nemá, protože podle záko­-na č. 108/2006, o poskytování sociálních služeb se k těmto službám dostanou v budoucnu opravdu jen ti nejpotřebnější. Avšak kurzy trénování paměti pro veřejnost nejsou určeny pouze seniorům, ale i dalším skupinám obyvatel, jako jsou děti, matky na mateřské dovolené či nezaměstnaní v produktivním věku.
Základní informace o ČSTPMJ a seznam našich kurzů pro veřejnost, kde právě knihovny hrají důležitou roli, lze najít na www.trenovanipameti.cz, stejně tak jako přihlášku na příští kurz pro trenéry paměti, který se koná v únoru 2012. Věřím, že v něm nebudou knihovníci chybět.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2