Výběrové dotační řízení MK ČR pro rok 2012

Ministerstvo kultury ČR - samostatné oddělení literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2012
na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a zájmovým sdružením právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora
na nekomerční projekty z oblasti knihoven.
1) Program: Veřejné informační služby knihoven - VISK
(VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT,VISK 3 - Informační centra knihoven, VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - Informační zdroje a Jednotná informační brána, VISK 9 - CASLIN a Národní autority ČR)
2) Dotační řízení: Knihovna 21. století - K 21
(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, ochrana knihovního fondu před nepříz­nivými vlivy prostředí)
Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury ČR, samostatné oddělení literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana, http://www.mkcr.cz
VISK též na http://visk.nkp.cz/.
Bližší informace: Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2, 5, 6, 7, 8, 9)
Mgr. Michal Fojtík, tel.: 257 085 357 (VISK 3 a K 21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338
» Uzávěrka: 10. ledna 2012

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2