ZE ZAHRANIČÍ: Do knihovny… aneb Na začátku byl sen

GABRIELA FUTOVÁ > gabriela.futova@gmail.com  
Jistě to znáte: dostanete nápad, šílený nápad, který je spíše snem a vyhlíží jako absolutně ne­realizovatelný. A pak potkáte člověka, který uvažuje o stejné věci a vás se najednou zmocní pocit, že ten nápad není úplně marný a že by se dal při troše dobré vůle provést.
O čem jsme to tedy snili? O velké billboardové reklamě na knihovny a čtení. O reklamním spotu, plakátu, sloganech, které by vyjadřovaly myšlenky knihoven, oslovovaly by mladé lidi a vzbuzovaly zájem. Že to byl divoký sen, víme. Přesto jsme se do jeho uskutečňování pustili. S Andreou Dohovičovou, metodičkou Knihovny P. O. Hviezdoslava v Prešově, jsme vypracovali projekt, jehož cílem bylo dosažení všech zmíněných představ. Ovšem jak upoutat zájem dětí a mladých tak, aby to mělo smysl?
Děti zbožňují soutěže, mladé by snad motivoval honorář, ale co knihovny? A tak jsme to vymysleli šalamounsky. Vypíšeme soutěže a knihovny bude­me motivovat možnou výhrou, stejně jako vítěze jednotlivých kategorií. Obtížnost kategorií nastavíme tak, aby byly zajímavé a proveditelné, protože nám šlo o nápady mládeže. Vždyť kdo jiný by ji měl přitáhnout do knihoven?
Tak vznikl projekt, který se skládal ze série soutěží určených dětem a mladým lidem do 25 let. Nejmenší (I. stupeň základní školy) se mohli zapojit do soutěže s názvem Máme doma KNIHY - Hledáme slovenskou čtenářskou rodinu. Úkolem dětí by­lo najít doma co nejvíce původních slovenských knih a sepsat jejich seznam. Reakce dětí, ale i rodi­čů, knihovnic i učitelek byly úžasné! Děti opravdu proslídily domácí knihovny a vítěz dostal odměnou knihy podle vlastního výběru. Spolu s ním samo­zřejmě i jeho oficiální veřejná knihovna.
Pro druhý stupeň jsme navrhli kreslení. Kdo chtěl, mohl poslat návrh reklamního plakátu s tematikou Knihovna je fajn. Chtěli jsme, aby mladí knihovnu propagovali svou optikou, aby vytvořili něco, co bychom v knihovnách nevymysleli. Návrhů přišlo bezpočet, a abychom zajistili odborný názor, přizvali jsme do poroty profesionální ilustrátory a grafiky. Ti hodnotili i druhou výtvarnou soutěž, určenou pro stejnou věkovou kategorii, která však byla náročnější. Účastníci měli vymyslet komiks na téma Čtení je IN, V knihovně je fajn a Knihovna - centrum informací. Úkol jsme ztížili podmínkou, že komiks může obsahovat nejvíce devět okének.
Soutěžící opravdu dřeli. Výsledkem byly oficiální plakáty a propagační materiály, které získaly knihovny díky vítězům. Tématem a hlavní hrdinkou nás zvláš­tě upoutal komiks.
Na řadu přišli středoškoláci. Tvorba hudebního textu a vymyšlení vtipného sloganu nebylo lehké, přesto byl zájem obrovský. Hudebním textem byla vlastně báseň na téma Čtení je IN. Stejným obsahem byl vymezen slogan kampaně, kam jsme však přidali ještě jedno: Do knihovny. Porotu opět tvořili lidé z oboru: profesionální knihovnice (proto, aby se nám ze sloganů nevytratily knihovny), básníci, reklamní textařka a muzikant, jehož úkolem bylo zhudebnění vítězného textu. Nejlepší slogan Kni­hy - vitaminy pro duši se dostal na propagační materiály vítězné knihovny, ale publikování si zasloužily i další.
Mnohem náročnější úkol měli všichni, kteří se pustili do vytváření animovaného spotu, jenž měl oslovit děti do deseti let. Pozoruhodné je, že ho vytvářeli lidé do 25 let! Úkolu rozhodčího se opět ujali grafici, kteří vybrali spot vyjadřující široký záběr toho, co čtení přináší: vzdělání, zábavu, také ochranu před nepřízní (naleznete ho na http://www.dokniznice.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=128:spot-pre-deti&catid=37:doleite).
Posledním úkolem pro soutěžící bylo vytvoření návrhu na billboard. Přesně takového, o němž jsme na začátku celého projektu snili. Přišly úžasné návrhy, porota vybrala jeden a ten… Ano, sen se podařilo uskutečnit, vítězný billboard se opravdu ocitl na vylepovacích plochách. Lidé spontánně reagovali, že je hezké vidět na billboardech jednou i něco zajímavého… A my jsme měli radost, protože byl opravdu nádherný.
Celá kampaň však soutěžemi neskončila. K propagaci jednotlivých soutěží jsme vytvořili webovou stránku i stránku na facebooku, jejichž prostřednictvím jsme zveřejňovali zajímavosti z jiných knihoven, vyslídili jsme obrázkové vtipy o čtení a knihovnách a doposud se snažíme, aby stránky žily aktivním a pestrým životem.
Kampaní získaly i knihovny. Nejen hezké propagační materiály, ale hlavně tipy na vlastní kreativ­ní soutěže. Například Hornozemplínská knihovna ve Vranově nad Topľou inspirovaná plakáty vyhlásila vlastní soutěž, jejímž cílem je získání návrhů na vlastní trvalé propagační materiály, Městskou knihovnu v Piešťanech oslovil billboard atd. Druhým bonusem je putovní výstava složená z finálních prací kampaně, která se přesouvá tam, kde o ni projeví zájem. Komiksy, plakáty, hudební texty a všechno ostatní tak mohou vidět uživatelé knihoven na vlastní oči.
Vtírá se jediná otázka: odkud na to vzít peníze? Je pravda, že ani nám se hned nedařilo. Podání prvního projektu dopadlo neúspěšně, proto jsme ho odložili do stolu v přesvědčení, že přijde jeho čas. A ten přišel. Nebudu konkrétní, jaký grant, jak a proč, zkrátka jde o to, že jestli máte nápad a vytrváte, jeho čas určitě nastane. Věci kolem se neustále mění, některé grantové projekty zanikají, jiné vznikají… Jisté je však to, že vůle, přesvědčení a nadšení překonají i nepřízeň. Ale to my knihovníci přeci dávno dobře víme.
(Autorka textu je zároveň spoluautorkou a spoluorganizátorkou kampaně Do knihovny, Slovenská národní knihovna v Ma­r­ti­ně. Kampaň byla podpořena MK SR, více o kampani na www.dokniznice.sk. Vítězné práce s komentáři poroty jsou na http://www.dokniznice.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=123:predstavujeme-vam-vitazov&catid=37:doleite).
Do češtiny přeložila OLGA VAŠKOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2