NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Připravila EVA MACKOVÁ

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

AROT, Domonique et al. Horizont 2019 : biblio­thèques en prospective. [Horizont 2019 : perspektiva knihoven.] Villeurbanne: Presses de l’Enssib, 2011. 111 s. Papiers. Série Généalogies.

ISBN 978-2-910227-87-6

Kj 38.822

Bibliothek und Forschung : die Bedeutung von Sammlungen für die Wissenschaft / herausgegeben von Irmgard Siebert. [Knihovna a výzkum. Význam sbírek pro vědu.] Frankfurt am Main: Klostermann, 2011. 253 s. : il., fot., tabulky. Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderband 102.

ISBN 978-3-465-03685-2

Teb 38.994

Qualitative and quantitative methods in libraries : theory and application : proceedings of the International conference on QQML 2009, Chania, Crete, Greece, 26-29 May 2009 / eds. Anthi Katsirikou, Christos H. Skiades. [Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnách. Teorie a aplikace. Materiály z mezinárodní konference QQML 2009. Chania, Kréta, Řecko, 26.–29. května 2009.] Singapore: World Scientific Publishing, 2010. xiii, 503 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-981-4299-69-5

Kl 38.993

ZEREFA, Laurence V., Victor VELLA and Catherine VELLA, eds. A mosaic of library and archive practice in Malta : a collection of papers by MaLIA members and friends on the occasion of its 40th anniversary 1969–2009. [Mozaika knihovnické a archivní praxe na Maltě. Sborník pro členy a přátele MaLIA u příležitosti 40. výročí 1969–2009.] Msida: Malta Library and Information Association, 2009. xiii, 174 s. : il.

ISBN 978-99932-29-01-6

Kfe 38.716

Automatizace knihovnické a informační činnosti

PRESSLEY, Laure. Wikis for libraries. [Wiki pro knihovny.] New York: Neal-Schuman, 2010. xiii, 101 s. : il. The tech set, 5.

ISBN 978-1-55570-710-1

Ife  38.321

Technologies de l’information et intelligences collectives / sous la direction de Brigitte Juanals, Jean-Max Noyer. [Informační technologie a kolektivní inteligence.] Paris: Hermes science publications, 2010. 280 s. : il. Collection systemes d’information et organisations documentaires.

ISBN 978-2-7462-2361-5

Iea 38.750

WEIDEMAN, Melius: Website visibility : the theory and practice of improving rankings. [Viditelnější webové stránky. Teorie a praxe lepšího hodnocení.] Oxford: Chandos, 2009. xxi, 222 s. : il., grafy a tabulky. Chandos internet series.

ISBN 978-1-84334-473-5

Abdg 38.792

Architektura knihoven

HAUKE, Petra und Klaus Ulrich Werner. Secondhand – aber exzellent! : Bibliotheken bauen im Bestand. [Z bazaru – ale vynikající! Přebudování skladů na knihovny.] Bad Honnef: Bock + Herchen, 2011. 380 s. : barev. il.

ISBN 978-3-88347-276-8

Aac 38.801

Katalog pro knihovny 2012/2013 : materiály a pomůcky pro ochranu a opravy knih, regálové systé­my a nábytek, kompletní nabídka vybavení a doplňků pro knihovny. Praha: Ceiba, 2011. 114 s. : il. + 1 ceník (22 s.)

Ac 9.346/B

NERDINGER, Winfried et al. Die Weisheit baut sich ein Haus : Architektur und Geschichte von Bibliotheken. [Moudrost si staví dům. Architektura a dějiny knihoven.] München: Prestel, 2011. 415 s. : barev. il.

ISBN 978-3-7913-5167-4

Aa 38.996

Umschlag, Hülle, Inhalt : Erweiterung Deutsche Natio­nalbibliothek in Leipzig. [Obal, skořápka, obsah. Rozšíření Německé národní knihovny v Lipsku.] Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2011. 111 s. : il., barev. fot.

ISBN 978-3-7757-2763-1

Aac 38.806

WOODWARD, Jeannette. Countdown to a new library : managing the building project. 2nd ed. [Odpočítávání nové knihovny. Řízení stavebního projektu.] Chicago: American Library Association, 2010. vii, 272 s. : il.

ISBN 978-0-8389-1012-2

Aa 38.596

Organizace knihovních fondů

Sochrannosť i dostupnosť kuľturnych i istoričeskich pamjatnikov : sovremennyje podchody. Materialy VI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii 20-22 oktjabrja 2009 g. / sostaviteľ C. A. Dobrusi­na. [Ochrana a dostupnost kulturních a historických památek. Současné přístupy. Materiály 6. me­zi­­-ná­rodní vědecké a praktické konference konané 20.–22. 10. 2009.] Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, 2010. 376 s. : il.

ISBN 978-5-8192-0370-5

Ol 9.206/B

LANDRY, Patrice et al., ed. Subject access : preparing for the future. [Předmětový přístup. Příprava na budoucnost.] Berlin: De Gruyter Saur, 2011. 190 s. : il., tabulky. IFLA series on bibliographic kontrol, 42.

ISBN 978-3-11-023443-5

Odbb 39.013

Trends, Megatrends, Sackgassen : die Sondersammlungen im 21. Jahrhundert : Festkolloquium für Dr. Hans Zotter im Rahmen des 30. Österreichischen Bibliothekartags „The Ne(x)t Generation : das Angebot der Bibliotheken“ / herausgegeben von Norbert Schnetzer. [Trendy, megatrendy, slepé uličky. Speciální sbírky v 21. století. Slavnostní kolokvium na počest dr. Hanse Zottera, v rámci 30. rakouských knihovnických dnů „Příští generace : nabídka knihoven“.] Graz-Feldkirch: Wolfgang Neugebauer Verlag, 2010. 115 s.: il., fot., faksimile, grafy. Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB), Bd. 7.

ISBN 978-3-85376-288-2

Ol 39.010

Sítě knihoven

Masarykova univerzita. Knihovna univerzitního kam­pusu. Info / red. Zdeňka Dohnálková et al. Brno: Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, 2011. 15 s. : barev. il.

Tb 9.413/B

Muzea, autorský zákon a digitalizace : VI. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví : Brno, 2.–3. listopadu 2010 : sborník příspěvků. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2011. 90 s. : il.

ISBN 978-80-86611-42-6

Tde 39.117

WOODWARD, Jeremy. Creating the customer-driven academic library. [Vytváření vysokoškolské knihovny motivované uživateli.] Chicago: American Library Association, 2009. xi, 194 s.

ISBN 978-0-8389-0976-8

Tb 37.918

KNIHOVĚDA

BACHTIAROV, Anatolij Aleksandrovič. Istorija kni­gi na Rusi. [Dějiny knihy v Rusku.] Moskva: Gosudarstvennaja publičnaja istoričeskaja biblioteka Rossii, 2010. 303 s. : il., tabulky. Knižnoje delo.

ISBN 978-5-85209-245-8

Xa 39.005

BOLDAN, Kamil et al. Příběh Pražské bible. Praha: Městská knihovna v Praze, 2011. 119 s. : il., portréty, faksim.

ISBN 978-80-85041-23-1

Xba 38.835

HIRTLE, Peter, Emily HUDSON, Andrew T.  KENYON. Copyright and cultural institutions : guidelines for digitization for U. S. libraries, archives, and museums. [Autorské právo a kulturní instituce. Směrnice pro digitalizaci knihoven, archivů a muzeí v USA.] Ithaca, N. Y.: Cornell University Library, 2009. xi, 259 s. : il.

ISBN 978-0-935995-10-7

Xd 38.403

Kniha 2010 : zborník o problémoch a dejinách kniž­nej kultúry / zostavila a redigovala Miroslava Domová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2010. 288 s. : il. Teória a výskum. Vedecké zborníky.

ISBN 978-80-89301-60-7

Xa 38.828

KRÁL, Jindřich a Pavel KÁŇA. Umění vázat knihy. Praha: Knihař, 2011. 255, [46] s. Základní řada odborných publikací, sv. 12.

ISBN 978-80-86292-45-8

Xa 39.130

The Oxford companion to the book / ed. by Michael F. Suarez and H. R. Woudhuysen. [Oxfordský průvodce knihou.] Oxford: Oxford University Press, 2010. 2 sv. (1.327 s.).

ISBN 978-0-19- 860653-6

Xa 38.374, Xa 38.375

PETTEGREE, Andrew. The book in the renaissan­ce. [Kniha v renesanci.] New Haven: Yale University Press, 2010. xvi, 421 s. : il., mapa, faksim.

ISBN 978-0-300-11009-8

Xa T 219091

INFORMATIKA

BALLOD, Matthias. Informationen und Wissen im Griff : Effektiv informieren und effizient kommunizieren. [Informace a znalosti v ruce. Účinně informovat a efektivně komunikovat.] Bielefeld: Bertelsmann, 2011. 141 s. : il.

ISBN 978-3-7639-3697-7

If 38.803

BLAIR, Anna M. Too much to know : managing scholarly information before the modern age. [Příliš mnoho vědět. Řízení vědeckých informací před moderní dobou.] New Haven: Yale University Press, 2010. xv, 397 s. : il.

ISBN 978-0-300-11251-1

Ifb 38.779

MACKEY, Thomas P. and Trudi E. JACOBSON, eds. Teaching information literacy online. [Výuka informační gramotnosti on-line.] New York: Neal-Schuman, 2011. xxiii, 200 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-1-55570-735-4

Ie 38.839

TOMAN, Prokop. Informatika pro koncového uživatele. Praha: Professional Publishing, 2011. 172 s. : il.

ISBN 978-80-7431-057-7

Id 39.002


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2