Slavnostní setkání knihoven Jihomoravského kraje se stává tradicí

MONIKA KRATOCHVÍLOVÁ krat@mzk.cz

Účastníci slavnostního setká́ní v konferenčním sá́le MZKVe středu 11. dubna 2012 se v Moravské zemské knihovně (dále MZK) konal již druhý ročník slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, na kterém byly oceněny nejlépe pracující neprofesionální knihovny. Setkání připravila MZK v Brně ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Akci podpořila firma Ceiba.

Uspořádání takového setkání bylo motivováno snahou poukázat na konkrétní přínosy dotace na regionální funkce, kterou od roku 2005 poskytuje ze svých prostředků Jihomoravský kraj. Dalším důvodem byla přijatá Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období let 2011–2014, kterou připravila MZK ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje a kterou přijala v březnu 2011 svým usnesením Kulturní komise Rady Jihomoravského kraje. Koncepce si klade za cíl zkvalitňování výkonu regionálních funkcí v kra­ji. A právě podpora neprofesionálních knihoven, zavádění automatizace, tvorba webových stránek, rozšiřování nabídky výměnných fondů a zvyšování zájmu obcí o nákup a zpracování knihovních fondů, by měla zajistit její naplňování.

Prvotní inspirací pro oceňování knihoven byla Malá knihovnická slavnost, kterou již více než deset let organizuje Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Samotný nápad uspořádat akci, jejímž výsledkem by bylo zviditelnění dobře pracujících knihoven a uznání podpory jejich zřizo­vatelům, bylo však zapotřebí přetvořit do konkrétní podoby. Ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje byla proto v loňském roce přijata Pravidla pro návrhy a schvalování ocenění pro vybrané knihovny obcí Jihomoravského kraje http://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/dokumenty/pravidla-pro-navrhy-schvalovani-oceneni-pro-vybrane-knihovny-obci, která ve čtyřech oddílech formulují zásady a konkrétní podmínky pro udělování cen:

„Cena se uděluje jako vyjádření uznání obecní knihovně za její činnost a zásluhy o kvalitativní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a o celkový rozvoj kulturního života obce. Mezi sledovaná kritéria patří velmi dobrá činnost knihovny, aktivita knihovníka při modernizaci a au­tomatizaci knihovny, úspěšná kulturně výchov­ná činnost, případně dlouholetá práce ­v knihovně.“

Návrhy na ocenění posílají v písemné podobě vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven, přičemž z každého regionu je možno navrhnout až dvě knihovny. Návrhy mají předepsanou strukturu a obsah, které jsou podmínkou jejich přijetí. Mezi požadované údaje patří například výběr statistických ukazatelů za poslední dva roky, aktivity knihovny, přínos knihovny pro obec, oblast činnosti, za kterou je knihovna nominována, a stanovisko navrhovatele. Každá oceněná knihovna obdrží k diplomu malou finanční a věcnou odměnu.

Za Jihomoravský kraj přijal v letošním roce pozvání hejtman JUDr. Michal Hašek, Ing. Pavel Balík, radní za oblast kultury a památkové péče a JUDr. Hana Holušová, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje. Knihovnický institut Národní knihovny ČR reprezen­tovala Mgr. Ladislava Zemánková. Setkání se zúčast­nili také starostové oceněných knihoven a zástupci pověřených knihoven kraje.

Oceněno bylo celkem dvanáct knihoven ze všech okresů Jihomoravského kraje. Součástí programu bylo hudební vystoupení dívčího tria Neřeš to ze Základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě vedeného paní učitelkou Ivanou Laštovičkovou.

REGION BLANSKO

Ředitel MZK Tomáš Gec gratuluje knihovnici S. Švrčinové z Obecní knihovny Ostrov u MacochyMístní knihovna Ostrov u Macochy

Knihovnice: Mgr. Soňa Švrčinová

http://www.ostrovumacochy.cz/obecni-knihovna/d-1268/p1=1279

REGION BOSKOVICE

Obecní knihovna Valchov

Knihovnice: Renata Kaliková

http://knihovnavalchov.webnode.cz/

OKRES BRNO-MĚSTO

Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Komín, Vavřinecká

Knihovnice: Mgr. Eva Šindlerová

http://www.kjm.cz/knihovna-provozy/komin

Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Starý Lískovec, Klobásova

Knihovnice: Iva Zichová

http://www.kjm.cz/provoz/stary-liskovec-kurska-1

Hejtman Michal Hašek gratuluje knihovnici A. Stejskalové a starostovi z obce LelekoviceOKRES BRNO-VENKOV

Obecní knihovna Lelekovice

Knihovnice: Alena Stejskalová

http://www.knihovnalelekovice.wz.cz

Obecní knihovna Říčany

Knihovnice: Jaroslava Cetkovská

http://www.knihovnaricany.wz.cz

OKRES BŘECLAV

Místní lidová knihovna Borkovany

Knihovnice: Vladimíra Nádeníčková

http://www.knihovnaborkovany.webk.cz

Místní knihovna Nový Přerov

Knihovnice: Alena Dufková

http://www.knihovnanovyprerov.webk.cz

OKRES HODONÍNGratulace knihovnici A. Havelkové z Místní knihovny Čejč

Místní knihovna Čejč

Knihovnice: Mgr. Andrea Havelková

http://www.knihovnanovyprerov.webk.cz

Místní knihovna Milotice

Knihovnice: Jitka Úradníková

http://www.knihovnamilotice.wz.cz/

OKRES VYŠKOV

Obecní knihovna Šaratice

Knihovnice: Bc. Lucie Kaloudová

http://www.saratice.cz/knihovna/

OKRES ZNOJMO

Obecní knihovna Branišovice

Knihovnice: Anna Csanádiová

http://www.knihovnabranisovice.webk.cz/

Vystoupení dívčího tria Neřeš toA jak v úvodním slově vyjádřil pan hejtman: „Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravské­ho kraje se pomalu stává tradicí. Dodejme, že tradicí, jejímž smyslem a cílem je vyjádřit nejen uznání knihovnám za jejich práci, ale také zřizovatelům knihoven, bez jejichž podpory by tyto knihov­ny nemohly poskytovat služby, které vysoce překračují běžný standard. Zejména z toho důvo­du byli mezi pozvanými také starostové obcí oceněných knihoven. Poděkování patří tedy ve vel­ké míře i jim – za jejich uznání, že význam knihoven je dán také přesahem poskytovaných aktivit mimo vlastní fyzické prostory, což ve svém důsledku umožňuje rozvoj kulturního a společenského živo­ta obce, šíření osvěty a budování dobrých společenských a mezilidských vztahů.

Uznání patří především poskytovateli dotace – Jihomoravskému kraji. Zásluhou podpory a po­cho­pení jeho představitelů je možný další rozvoj knihovnických a informačních služeb poskytovaných veřejnými knihovnami kraje.

I dobré zprávy se šíří rychle. Zájem o průběh slavnosti projevila v letošním roce i regionální mé­dia. Pozitivní ohlasy se ozývají také ze strany starostů. Věříme, že tato akce vyvolá zájem o budování a zviditelnění dalších knihoven a jejich rozvoj do podoby skutečných komunitních, informačních a vzdělávacích center měst a obcí nejen v našem kraji. Z prvních zpráv víme, že i v jiných krajích o podobných aktivitách uvažují.

Více informací o oceněných knihovnách najdou zájemci na webové stránce http://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/zapisy-z-porad/slavnostni-setkani-knihoven-obci-jihomoravskeho-kraje-dne-11-4.

Foto archiv knihovny
Diskuze ke článku "Slavnostní setkání knihoven Jihomoravského kraje se stává tradicí"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2