Z KNIHOVEN…

Knihovnické Olympijské hry se vydařily

MARIE VALENTOVÁ

„A máme to za sebou,“ tak si asi v duchu oddechli nejen pořadatelé, ale i soutěžící po skončení letošního šes­tého ročníku Her bez hranic aneb knihovnice dětem, který se konal poslední květnovou sobotu v překrásném sportovním areálu v Chodově. Povzdech to však byl šťastný, protože se hry opravdu vydařily.

Ale vraťme se na začátek. Pořadatelem letošního ročníku byla Městská knihovna v Chodově, jejíž pracovníci jako téma vybrali olympijské hry. „Napadlo nás to i vzhledem k tomu, že letošní rok je rokem olympijským a také se dá říct, že Chodov je nejen městem hornictví, ale i sportu. Díky tomu jsme měli na výběr mezi několika krásnými hřišti. Vybrali jsme si to nejnovější, které je navíc i kousek od knihovny,“ přiblížila zákulisí příprav ředitelka knihovny Hana Nemčičová.

Chodovské Olympijské hry byly vlastně takovou hodně malou kopií těch pravých. „Připravili jsme zahájení podle olympijského ceremoniálu. Děti nastupovaly za zvuku fanfár po družstvech, letos se jich sešlo čtrnáct. Každé si neslo originální ceduli s názvem města, které reprezentovalo. Lenka Šlaisová nám zazpívala hymnu, byl zapálen i olympijský oheň, který z ‚Řecka’– jak vtipně poznamenal moderátor celých her Alan Novotný – přinesly knihovnice. Ty si zapálenou olympijskou pochodeň za povzbuzování dětí předávaly při běhu okolo rybníčku, který se nachází v areálu hřiš­tě,“ popsala průběh slavnostního zahájení H. Nemčičová. Úspěch soutě­žícím dětem popřála také předsedkyně Klubu dětských knihoven SKIP Eva Novotná (ten hry každoročně pořádá) a starosta Chodova Ing. Josef Hora, který dětem na odpoledne slíbil překvapení. Jednotlivá družstva pak ještě předvedla své maskoty a vítězné pokřiky a poté se pustila do soutěžení.

Dá se říct, že soutěžní disciplíny byly velmi rozmanité a originální. Jako na správné letní olympiádě nechybělo plavání, i když u tohochodovského spíše než utonutí hrozilo upadnutí. Rozhodně zajímavou letní disciplínou byl běh na běžkách aneb posun vpřed. Gymnastika byla zastoupená tancem se stuhou, nechyběl vrh koulí, skok do dálky nebo třeba pozemní hokej. A protože disciplíny připravovaly knihovnice, došlo i na znalostní kvizy týkající se historie olympijských her nebo sportovců. Třešničkou na dortu pak byla překážková dráha, kterou děti absolvovaly s knihou na hlavě. Vrcholnou disciplínou byl běh, který dětem odstartoval Jan Kůrka, zlatý olympionik ve sportovní střelbě z Mexika. Účast pana Kůrky byla tím slíbeným překvapením pana starosty. Volný čas mezi jednotlivými disciplínami děti trávily beach volejbalem, chytáním ryb, minigolfem, prohlídkou knihovny a hraním na herních konzolích. Nechybělo ani občerstvení v podobě koblih a řízků. V odpoledních hodinách se konalo vyhlášení vítězů, před nímž si děti i dospělí mohli prohlédnout pravou olympijskou zlatou medaili, kterou přivezl Jan Kůrka.

A jak to vše dopadlo? Vítězem letošního ročníku Her bez hranic se stalo družstvo z Habartova, druhé místo získalo Královské Poříčí a na třetím místě skončilo družstvo z knihov­ny v Lomnici. Družstvo chodovské knihovny skončilo na krásném pátém místě. Ale myslíme si, že vítězi byli nakonec všichni. Vždyť každý ze sebe vydal to nejlepší. Ať už soutěžící děti či knihovnice a knihovníci, kteří družstva a jednotlivé disciplíny připravovali, nebo pořadatelé a dobrovolníci podílející se na hladkém průběhu celého dne. Spokojeni s  prožitým dnem byli nakonec všichni. Kromě dojmů si pak každý účastník našich „olympijských“ odnesl krásné ceny od sponzorů z Karlovarského kraje a od Ministerstva kultury. Nezapomněli jsme ani na organizátory – upomínkové předměty a medaile jako poděkování si odnesly i knihovnice a knihovníci. Hlavní organizátorky akce Hana Nemčičová a Eva Novotná navíc na závěr dostaly od starosty města Chodova květiny. Ing. Josef Hora poděkoval všem knihovníkům a knihovnicím nejen za Hry bez hranic, ale za všechno, co pro děti připravují a popřál jim mnoho zdaru v další práci.

Hry máme sice za sebou, ale naše práce nekončí. Po krásně stráveném dni se vracíme zpět mezi regály a dál budeme vymýšlet pro děti různé akce, u nichž se, co si budeme povídat, často vyřádíme i my. A málem bych zapomněla, za rok na shledanou na Hrách bez hranic v Ostrově nad Ohří.

Foto archiv knihovny

Výstava kronik v Městské knihovně Luhačovice

MILANA MIKULCOVÁ

Luhačovice slaví v letošním roce šestisté výročí od první písemné zmínky o tom­to malebném lázeňském městě. Jubileum doprovázejí různé tematické akce a také naše knihovna se připojila k oslavám. Ve dnech 4. 6. až 8. 6. 2012 jsme uspořádali výstavu historických městských a školních luhačovických kronik. Šestnáct kronik pocházejících z let 1892 až 2008 nám zapůjčil Státní okresní archiv Zlín – Klečůvka, kde jsou uschovány veškeré písemné dokumenty týkající se Zlínského kraje a okolí.

Samotné zorganizování výstavy nebylo jednoduché. Oslovili jsme ředitele archivu Mgr. Davida Valůška s prosbou, zda a za jakých podmínek je možné si historické dokumenty zapůjčit. Pan ředitel nám ochotně zaslal příslušné podmínky. Bylo nutné vyřídit schválení výstavy Městem Luhačovice, dále jsme museli zajistit celodenní hlídání kronik, aby nemohlo dojít k jejich odcizení či poškození. Vzhledem k tomu, že akce trvala týden, bylo třeba zaručit uložení knih přes noc v trezoru ve střežené budově.

Žádost o povolení výstavy jsme předložili Radě Města Luhačovice a po jejím schválení jsme se obrátili na vedoucího obvodního oddělení Policie ČR se žádostí o uskladnění kronik ve střežené budově. Npor. Mgr. Petr Kročil vyšel vstříc naší žádosti, a tak jsme každý den po ukončení výstavy kroniky vozili na oddělení Policie, kde byly na noc uschovány v trezoru.

Abychom dostáli všem podmínkám Státního archivu, zbývalo ještě zajistit hlídání během výstavy. V tomto bodě nám velmi vyšlo vstříc ředitelství míst­ní střední odborné školy a „zapůjčili“ nám na každý den dva studenty, kteří spolu s námi bedlivě kroniky střežili.

Po vyřízení všech formalit nezbývalo než začít výstavu řádně propagovat. Vytvořili jsme letáky, plakáty, poutače, uveřejnili jsme pozvánku na našich webových stránkách, na FB, prezentovali jsme výstavu v místním zpravodaji i infokanálu.

Slavnostní vernisáž proběhla za účas­ti představitelů města a různých městských organizací. K vytvoření slavnostní atmosféry napomohly hudebním vystoupením děti z místní ZUŠ. Pro vytvoření iluze let provázejících počátek dvacátého století nám posloužily vystavené dobové předmě­ty – vějíře, deštník, klobouky – zapůjčené z luhačovického okrašlovacího spolku Calma.

Výstava zaujala širokou veřejnost a nahlédnout do kronik chodili lidé všech generací. Zejména ti starší zavzpomínali na válečná léta, na své spolužáky i učitele a dávno zašlé události. Kroniky si bylo možné osobně prolistovat, nesměl se ale používat fotoaparát.

Potěšil nás i zájem médií – ozval se nám Český rozhlas Brno a Zlínské noviny. Nahlédnutí do historie našeho lázeňského města bylo velmi pěkným, milým a zároveň poučným zážitkem.

Foto archiv knihovny


Diskuze ke článku "Z KNIHOVEN…"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2