ČTENÁŘ GRATULUJE

Ve středu 7. prosince 2011 ve 13.00 hod. převzal z rukou prvního náměstka Ministra kultury ČR JUDr. Františka Mikeše
Cenu Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury PhDr. Vít Richter (Knihovnický institut NK ČR, SKIP ČR, ÚKR), který nepochybně patří k nejvýznamnějším osobnostem současného českého knihovnictví.

Vít Richter přebírá zasloužené ocenění

Vít Richter je pracovitým člověkem s hlubokým smyslem pro spolupráci, který konsensuálně vnímá kolektivní a potlačuje osobní zájmy ve prospěch společného cíle, je vysoce profesionální, kolegiální a má výsostný smysl pro otevřenost, spolupráci a demokracii.
Profesně je celý jeho život spjat s Národní knihovnou ČR, kde pracuje od roku 1971.
V roce 1989 vydal spolu se Z. Blechovou mimořádně odvážnou stať Zpráva o stavu knihoven v Čechách (Technický magazín 9/1989). Zároveň se společně s dalšími kolegy účastnil zprvu ilegálních příprav a poté obnovení činnosti Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Po roce 1989 se stal ředitelem útvaru služeb NK, které začaly pod jeho vedením reflektovat moderní světové trendy a dosáhly úrovně moderní národní instituce. V polovině 90. let přijal riskantní a náročný úkol - první velkou stavební akci v oblasti českého knihovnictví po roce 1989, přesněji po 40 letech - přestavbu, resp. výstavbu centrálního depozitáře v Hostivaři, kterou úspěšně dokončil v roce 1995.
V roce 1998 se stal ředitelem odboru knihovnictví, kdy přešel ke koncepční a manažerské práci v zájmu oboru jako celku. Zabýval (a zabývá) se problematikou oborové legislativy (knihovní zákon, autorské právo, standard veřejných knihovnických a informačních služeb) s cílem prosazování zájmu a zlepšení služeb veřejnosti. Je spoluautorem všech strategických dokumentů týkajících se oblasti knihoven a knihovnictví, resp. oblasti kultury. Byl hlavním iniciátorem vzniku programů VISK a má mimořádné zásluhy o prosazení internetizace veřejných knihoven v České republice. Zasloužil se o „záchranu“ regionálních funkcí při reformě veřejné správy, organizoval pomoc i sbírky na podporu knihoven postižených povodní. Z jeho iniciativy vznikla databáze informací o stavbách a rekonstrukcích knihoven v ČR a je také zakladatelem a hlavním organizátorem tradiční konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě i soutěže Biblioweb, podpořil vznik ceny Knihovna roku.
Je předsedou Ústřední knihovnické rady, která slouží jako poradní orgán Ministerstva kultury ČR. Rozsáhlá je také jeho přednášková a publikační činnost, je členem redakční rady oborového periodika Čtenář a revue Knihovna.
V roce 1998 se Vít Richter stal předsedou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a je jím již čtvrté volební období, neboť je příslušníky profese respektován jako vůdčí osobnost oboru. Za jeho předsednictví byla vydána řada odborných publikací včetně Kodexu etiky českých knihovníků, realizovány stovky vzdělávacích, společenských i propagačních akcí, regionálních, národních i mezinárodních projektů a bohatě se rozrostl spolkový život. SKIP změnil v profesní organizaci s četnými zahraničními kontakty, účastí v mezinárodních projektech a orgánech, odborně uznávanou a respektovanou doma i v zahraničí.
(Z nominačního dopisu, Z. Houšková)
Foto MK ČR

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2