Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm
KNIHOVNICTVÍ
Teorie. Řízení a organizace
BIX 2011 : der Bibliotheksindex : ein Sonderheft von B.I.T. online. Herausgeber: Christoph-Hubert Schütte. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bibliotheksverband. [Ukazatele výkonnosti knihoven. Zvláštní číslo časopisu B.I.T. online 2011.] Wiesbaden: Dinges & Frick, 2011. 56 s.
Kfe 9.265/B
DRECHSLER, Ralf. Krisen-PR für Bibliotheken : Handlungsempfehlungen für die Krisenkommunikation Öffentlicher Bibliotheken in finanzieller Notlage. [Krizové PR (public relations) pro knihov­ny. Doporučení pro krizovou komunikaci veřejných knihoven ve finanční tísni.] Wiesbaden: Dinges & Frick, 2011. 132 s. B.I.T. online Innovativ, Bd. 32. ISBN 978-3-934997-35-6
Se 38.808
HEBER,Tanja. Die Bibliothek als Speichersystem des kulturellen Gedächtnisses. [Knihovna jako systém skladování kulturní paměti.] Marburg: Tectum Verlag, 2009. 234 s. ISBN 978-3-8288-2049-4
Kfe 38.802
KNEALE, Ruth. You don’t look like a librarian : shat­tering stereotypes and creating positive new images in the internet age. [Nevypadáte jako knihovník. Rozbíjení stereotypů a vytváření pozitivní no­vé image ve věku internetu.] Medford: Information Today, 2009. xviii, 198 s. ISBN 978-1-57387-366-6
Kr 38.698
Kultura České republiky v číslech : vybrané údaje ze statistických šetření. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011. 31 s.
Zb 9.314/B
Automatizace knihovnické a informační činnosti
KNOX, Karen C. Implementing technology solutions in libraries : techniques, tools, and tips from the trenches. [Implementace technologických řeše­ní v knihovnách. Techniky, nástroje a tipy z pra­xe.] Medford: Information Today, 2011. xvii, 173 s. ISBN 978-1-57387-403-8
Abc 38.785
MILLER, Steven J. Metadata for digital collections : how to do it manual. [Metadata pro digitální sbír­ky. Příručka.] London: Facet, 2011. xxiii, 343 s. How-to-do-it manuals. ISBN 978-1-85604-771-5
Ol 38.846
VÉGH, Norbert a kol. Redakčné systémy v knižniciach. Martin: Slovenská národná knižnica, 2009. 63 s. ISBN 978-80-89301-40-9
Abdg 38.829
Organizace knihovních fondů
GIARETTA, David. Advanced digital preservativ. [Moderní digitální ochrana.] New York: Springer, 2011. xxii, 510 s. ISBN 978-3-642-16808-6
Ol 38.769
ZENG, Marcia Lei, ed., Maja ŽUMER, ed. and Athena SALABA, ed. Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) : a conceptual model. [Funkční požadavky pro předmětové autority. Konceptuální model.] Berlin: De Gruyter Saur, 2011. vi, 74 s. IFLA Series on Bibliographic Control , vol. 43. ISBN 978-3-11-025323-8
Odb 38.833
Sítě knihoven
GRUNOVÁ, Eva. Knihovna Moravský Krumlov : sborník vydaný k 120. výročí veřejného knihovnictví ve městě . Břeclav: Petr Brázda, 2011. 108 s. ISBN 978-80-87387-03-0
Tee 9.331/B
Od padesátky k šedesátce. Lea Prchalová, red. Ostra­va: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2011. 35 l. ISBN 978-80-7054-126-5
Ta 9.333/B
Sächsische Landesbibliothek - Staats-und Universitätsbibliothek Dresden SLUB Geschäftsbericht 2010. [Saská zemská knihovna - Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech. Výroční zpráva za rok 2010.] Dresden: Sächsische Landesbibliothek - Staat- und Universitätsbibliothek Dresden, 2011. 62 s.
Taa 9.237/B
Služby knihoven
MILNE, Christine, ed. and Annamarie McKIE, ed. Displays and exhibitions in art libraries. [Prezentace a výstavy v uměnovědních knihovnách.] Broms­grove: Arlis/UK & Ireland, [2009?]. 82 s. ISBN 978-0-9562763-0-8
Th 38.715
TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Brno: Host ; Praha: Národní knihovna ČR, 2011. 191 s. ISBN 978-80-7294-515-3 (Host, Brno). ISBN 978-80-7050-599-1 (Národní knihovna ČR, Praha)
Sf 38.830
KNIHOVĚDA
Aľmanach bibliofila. Vyp. 34. [Almanach bibliofila.] Moskva: Meždunarodnyj sojuz obščestvennych ob´jediněnij knigoljubov, 2010. 222 s. ISBN 978-5-93863-023-6
Xbc 38.814
Připravila EVA MACKOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2