ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR
V Německu pracuje každá třetí osoba jako dobrovolník. Lidé se velmi angažují ve veřejném životě,což je důležité i pro činnost v menších saských knihovnách. Sdružení dobrovolníků, které čítá 60 čle­nů a stará se o provoz knihovny v Neugersdorfu, se jmenuje Gierschdurfer Bichereulen. Neugersdorf má kolem 6000 obyvatel, ale to, co dokáže těchto 60 dobrovolníků, si zaslouží respekt. Sdružení získává peníze na nákup knih, ale podílí se i na vybavení prostor knihovny. Ve sdružení Gierschdurfer Bichereulen se soustřeďuje komunita osob, která pro svoji knihovnu získává další sponzory. Skupina soustředěná kolem místní knihovny vykazuje také obdivuhodné úsilí a vynalézavost vůči velmi mladým čtenářům. Tato oblast Německa se vyznačuje vysokou kriminalitou mládeže, a také proto se sdružení Gierschdurfer Bichereulen soustřeďuje na pomoc mladým lidem. Knihovna v Neugersdorfu pro ně po-řá­dá pravidelně dny otevřených dveří, mohou si v knihovně stavět stany a nocovat zde a snaží se mladistvým prezentovat čtení jako velké dobrodružství. Knihovna nakupuje dětem hry, zve kouzelníky, organizuje prodejní trhy s různými výrobky. Na Světový den knihy pořádá bleší trh médií a festival čtení. Knihovna ve spolupráci se sdružením uspořádala literární soutěž pro mládež a porota byla velmi překvapena počtem i kvalitou příspěvků. Hlavní ce­nu této soutěže předal vítězi starosta města a knihov­na tuto soutěž bude pořádat pravidelně. Knihovna získává díky dobrovolníkům další čtenáře, stává se populární institucí v regionu a sdružení má zpětnou vazbu své činnosti od spokojených uživatelů.
(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen, Jg. 4, Nr. 3/ Sep­tember 2011, str. 158-160)
Před několika měsíci zorganizovala Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre ve spolupráci se Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou SPU v Nitre a dalšími partnery seminář NitLib 2011na téma - Je zdrojem informací pouze katalog? V současnosti se knihov­na, když už není uzavřeným modulem a neplní pou-ze svoje klasické poslání uchovávání a půjčování knih, ale reaguje na měnící se potřeby uživatelů, neustále vyvíjí a mění společně s narůstajícími potřebami uživatelů. Na semináři zazněl příspěvek Jany Šuchové - Sociální prvky zakomponované do katalogu, v němž se zaměřila na přístup k informacím hlavně prostřednictvím webu a interakce s nástroji vlastní on-line sociální sítě a přes Google a Facebook. Daniela Tóthová svoji prezentaci zacílila na získávání informací z elektronických informačních zdrojů Centra VTI SR v Bratislavě, jako jsou volně dostupné elektronické knihy, e-dokumenty a elektronické zdroje pro vědu a výzkum. Na semináři také vystoupil Martin Vojnar, který přítomné uvedl do pro­blematiky discovery systémů. Elektronické zdro­je dnes hýbou světem, přinášejí s sebou nové di­men­­­ze vnímání a zpřístupňování indexů elektronických zdrojů koncovému uživateli. V příspěvku s náz­vem Jednotné rozhraní: klíč k úspěchu vyhledávání no­vé generace M. Vojnar poukázal na možnosti elektronického vyhledávání a dodávání informací uži­-va­telům knihoven. Dále zde vystoupili se svými prezen­tacemi zástupci pořádajících knihoven, kteří své příspěvky zaměřili na novinky v poskytování informací a služeb ve svých knihovnách.
(ITlib - Informačné technológie a knižnice - 2/2011, s. 28)
Nově zrekonstruované Židovské muzeum ve Vídni hostí speciální výstavu filmových plakátů ze sbírek Rakouské národní knihovny. Až do 15. dubna letošního roku můžete navštívit dočasnou výstavu filmových plakátů k americkým vintage filmům. Výstava mapuje sto let filmové produkce Hollywoodu a ukazuje stopy v jednom z nejvíce vzrušujících globálních umění 20. století. Výstava upozorňuje na příchod německých a rakouských uprchlíků v roce 1930 do Hollywoodu a zaměřuje se na filmové protesty proti nacistické propagandě v tomto temném období světových dějin. K vidění jsou na výstavě i překvapivé exponáty jako židle z kavárny filmu Casablanca atd. Jsou zde i první filmové plakáty známé jako billboardy z let 1920-1940 ve velikosti 6 m. Tyto plakáty byly v Evropě raritou a jen málo jich přežilo do dnešních dnů. K dispozici jsou i kostýmy a architektonické návrhy prvního filmového trháku - Sever proti jihu apod.
(Newsletter Österreichische Nationalbibliothek - Nr. 4, November/ 2011, s. 10)
Připravil ROMAN GIEBISCH

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2