Místní knihovna v Holasovicích v novém

HELENA DEHNEROVÁ  knihovna@obecholasovice.cz

Budova knihovnyMístní knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích je svým jménem i umístěním (sídlí v mís­tě, kde stával rodný dům) spjata s jednou z významných osobností českých hudebních dějin, skladatelem a sbormistrem Pavlem Křížkovským (1820–1885).

Od roku 1967 má knihovna i regionální význam, neboť se stala knihovnou střediskovou a v současnosti se jako pověřená výkonem regio­nálních funkcí stará o 23 menších knihoven ve svém okolí. Narůstající knižní fond (téměř 20 000 svazků), který již nebylo možné důstoj­ně umístit ve dvou místnostech, se stal hlavním důvodem pro plánovanou rekonstrukci.

Autor projektu Ing. arch. Lubomír Dehner pojal přestavbu velkoryse – ke stávajícímu dom­ku, ve kterém se nacházela kancelář a v pat­ře půjčovna, připojil i stodolu, do té doby sloužící jako technické zázemí pro Obecní úřad v Holasovicích. Propojením obou budov vznikl nádherný členitý prostor, který beze zbytku naplnil naše knihovnická očekávání.

Největší chloubou je bezpochyby nová půjčovna s bezbariérovým přístupem, umístěná v prostorách původní stodoly. Vstupní hala s uzamykatelnými skříňkami a sociálním zařízením pro uživatele knihovny je prvním příjemným překvapením pro naše návštěvníky. Po vstupu do půjčovny nejvíce nadchne její velikost. Počet regálů se více než zdvojnásobil, což nám konečně umožnilo přehledně uspořádat knižní fond. Díky tomu přestalo být dohledávání konkrétních titulů prací detektivní a stalo se činností radostnou (knihovnice, které zažily podobnou situaci, jistě ví, o čem mluvím). Dětský fond se nyní nachází v přízemí, fond pro dospělé je umístěn na ochozech po obvodu půjčovny, kam můžete vystoupat po krásném dře­věném schodišti nebo se nechat vyvézt výtahem.

V původních stísněných prostorách knihov­ny nebylo možné pořádat kulturní akce. Po rekonstrukci nám k tomuto účelu slouží společenská a školicí místnost s kapacitou 15–20 lidí (bývalá půjčovna). Prostor má dobový vzhled – na čelní stěně jsou zachovány fresky malíře Valentina Držkovice (1888–1969), po obvodu místnosti jsou vystaveny exponáty vztahující se k životu a dílu Pavla Křížkovského a pěveckému sboru nesoucímu jeho jméno. Moderní nábytek byl navržen velmi citlivě, aby nenarušil atmosféru místnosti.

Oddělení pro děti

Do výčtu splněných knihovnických snů nám vždy chyběl depozitář. I toho jsme se s kolegyněmi dočkaly a dokonce hned dvakrát. Menší je umístěn za kanceláří (slouží tedy k uskladnění nových knih) a větší (pro uskladnění starších knih) našel své místo v prvním patře. Vešly se nám do něj také lístkové katalogy, které i v dneš­ní počítačové době mají svůj význam, neboť mnoho malých knihoven funguje stále bez počítačů.

Kancelář jako jediná zůstala na původním místě, je však kompletně vybavena novým nábytkem, včetně malého kuchyňského zázemí.

Samotná přestavba knihovny započala v úno­ru 2010 a ukončena byla v březnu 2012. Inte­riéry navrhl Ing. Josef Barták (firma FORM) ve spolupráci s Ing. arch. Lubomírem Dehnerem. Rekonstrukci budov v ceně 14 300 000 Kč provedla firma Fichna – Hudeczek, a. s., z Píště, nábytek v hodnotě 1 200 000 Kč pro nás vyrobila firma STAFI cz, s. r. o., z Krnova.

Jelikož se ani přes opakované snahy nepodařilo získat na přestavbu dotaci, celá rekonstrukce proběhla na náklady obce, která je zřizovatelem knihovny. Na tomto rozhodnutí mají největší podíl zastupitelé obce v čele s panem starostou Jindřichem Dobřeckým a následně nastupující zastupitelstvo vedené Ing. Václavem Volným. Všem za to patří velké poděkování.

Není pochyb o tom, že tato investice je smysluplným počinem, jehož hlavním cílem je zachovat do budoucna pevnou základnu čtenářů, a to i z řad generace těch nejmladších, kteří budou rádi pravidelně navštěvovat naši knihovnu jako zdroj vědění, zábavy a poučení. Je knihám na škodu, že v dnešní době je obecně preferován internet jako dostačující zdroj veškerých informací. Pravdou je, že knihu v jejím klasickém pojetí žádná z moderních technologií nedokáže nahradit.

Foto archiv knihovny


Diskuze ke článku "Místní knihovna v Holasovicích v novém"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2