NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Připravila EVA MACKOVÁ

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

ISMN : International Standard Music Number : South America, Africa, Australia, Europe, North America, Asia / text, design and layout by Siobhán Cahalan, International ISMN Agency. [ISMN : Mezinárodní standardní číslo hudebnin : Jižní Ame­­rika, Afrika, Austrálie, Evropa, Severní Amerika, Asie.] Berlin: International ISMN Agency, 2012. 46 s. : il.

ISBN 978-92-990051-4-9

Kka 9.423/B

MITTROWANN, Andreas, Meinhard MOTZKO und Petra HAUKE. Bibliotheken strategisch steuern : Projekte, Konzepte, Perspektiven. [Strategické říze­ní knihoven. Projekty, koncepce, perspektivy.] Bad Honnef: Bock+Herchen, 2011. 167 s. : il., fot., tabulky.

ISBN 978-3-88347-281-2

Kf 39.164

PLEŠKEVIČ, Jevgenij Aleksandrovič. Evoljucija teoretičeskich predstavlenij o dokumente. [Evoluce teoretických představ o dokumentu.] Moskva: Paškov dom, 2011. 93 s.

ISBN 978-5-7510-0510-8

Kd 9.354/B

World guide to libraries 2012 / editors Marlies Janson, Helmut Opitz. 26th ed. [Světový adresář knihoven 2012.] Berlin: De Gruyter Saur, 2012.  2 sv. xx, vi, 1347 s.

ISBN 978-3-11-023548-7

Kc 39.016, Kc 39.017

Automatizace knihovnické a informační činnosti

COURTNEY, Nancy, ed. More technology for the rest of us : a second primer on computing for the non-it librarian. [Více technologie pro nás ostatní. Druhá počítačová čítanka pro knihovníky, kteří se nezabývají informačními technologiemi.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010. 172 s. : il.

ISBN 978-1-59158-939-6

Abd 38.705

HUGHES, Lorna M., ed. Evaluating and measuring the value, use and impact of digital collections. [Hodnocení a měření hodnoty, využívání a dopadu digitálních sbírek.] London: Facet, 2012. xvii, 181 s. : il., fot., grafy, tabulky.

ISBN 978-1-85604-720-3

Ts 39.151

Manuel de la numérisation / sous la direction de Thierry Claerr et Isabelle Westeel. [Příručka digitalizace.] Paris: Electre, 2011. 317 s. : il., fot., grafy, tabulky. Collection Bibliothèques.

ISBN 978-2-7654-0983-0

Ol 38.999

Architektura knihoven

BARCLAY, Donald A., Eric D. SCOTT. The library renovation, maintenance, and construction handbook. [Příručka pro rekonstrukci, údržbu a výstav­bu knihoven.] New York: Neal-Schuman, 2011. xix, 212 s. : il., fot., tabulky + 1 CD-ROM.

ISBN 978-1-55570-717-0

Aac 38.983

New library buildings in Europe : documentation 2012 / ed. by Mahulena Svobodová. [Nové budovy knihoven v Evropě. Dokumentace 2012.] Prague: National Technical Library, 2012. 213 s. : barev. il.

ISBN 978-80-86504-25-4

Aac 39.217

Organizace knihovních fondů

CULLINGFORD, Alison. The special collection handbook. [Příručka speciálních fondů.] London: Facet, 2011. xiv, 210 s. : il.

ISBN 978-1-85604-757-9

Scc 38.991

KUSÁKOVÁ, Lenka. Literární kultura a českojazyč­ný periodický tisk (1830–1850). Praha : Akademia, 2012. 567 s. Literární řada.

ISBN 978-80-200-2034-5

Oaab 39.162

MUGRIDGE, Rebecca L., ed. Cooperative cataloging : Shared effort for the benefit of all. [Kooperativní katalogizace : společné úsilí ve prospěch všech.] Abingdon: Routledge, 2012. v, 185 s. : tabul­ky.

ISBN 978-0-415-68973-1

Odc 39.153

Služby knihoven

GUPTA, Dinesh and Réjean Savard, eds. Marketing libraries in a Web 2.0 world. [Marketing knihoven ve světě Web 2.0.] Berlin: De Gruyter Saur, 2011. xiv, 161 s. : il., grafy. tabulky. IFLA publications, 145.

ISBN 978-3-11-026331-2

Se 38.834

HOLT, Leslie Edmonds. Public library services for the poor : doing all we can. [Veřejné knihovnické služby pro chudé. Uděláme vše, co lze.] Chicago: American Library Association, 2010. ix, 157 s.

ISBN 978-0-8389-1050-4

Sbd 38.840

CHOWDHURY, Gobinda G. and Sudatta Chowdhury. Information users and usability in the digital age. [Uživatelé informací a využitelnost v digitálním věku.] London: Facet, 2011. xvi, 208 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-1-85604-597-1

Sd 38.674

KŘIKAVOVÁ, Milena. Být, nebo nebýt čtenářem. Ilustrace Viktorie Zimmermannová. Rakovník: Městská knihovna Rakovník, 2011. 24 s. : barev.il. ISBN 978-80-260-0811-8

Tee 9.358/B


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2