Knihovnická ocenění letošního roku

Z různých koutů naší republiky zamířili 4. října knihovnice a knihovníci spolu se zástupci měst a obcí do pražského Klementina, kde se v působivých prostorách Zrcadlové kaple uskutečnilo slavnostní předávání knihovnických ocenění – Knihovna roku 2012 a Městská knihov­na 2012, a kde s napětím očekávali, jak dopadli v očích hodnotících komisí a jakou cenu si do svých knihoven odvezou.

Knihovna roku je ocenění, které od roku 2003 uděluje Ministerstvo kultury ČR „k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb“. Letošním nominovaným ceny předá­vala ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková (na foto první zprava).

Titulem Městská knihovna roku je už potřetí oceňována práce městských knihoven. Cílem soutěže, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků a společnost Skanska a. s., je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Do soutěže se letos přihlásilo 32 městských knihoven.

V následující části přinášíme stručný přehled oceněných v obou knihovnických soutěžích.

KNIHOVNA ROKU 2012 kategorie Základní knihovna

Hlavní cenu (70 000 Kč a diplom) získala Obecní knihovna Ratíškovice (Jihomoravský kraj, okres Hodonín), vedená knihovnicí Ing. Marii Škorpíkovou (s květinou uprostřed)

Od roku 2008 je Obecní knihovna Ratíškovice profesionální knihovnou, je bezbariérová a umístěna v centru obce, v budově, která prošla zdařilou rekonstrukcí interiéru. Knihovna se stala centrem celoživotního vzdělávání občanů všech generací a příjemným místem setkávání, je výsledkem nebývalé souhry vedení obce, knihovnice a vedení základní školy. Tato souhra je také zárukou systematické práce při vytváření nových služeb a aktivit z oblasti informační a literární výchovy. V loňském roce byla knihovna nominována na cenu Knihovna roku v kategorii informační počin. Maximálně je využíváno internetové centrum s pěti stanicemi, fungují zde prostory pro rodinu (Family Point), počítačové kurzy pro seniory, semináře o problematice v sociální oblasti, autorská čtení, cestovatelské besedy, zapůjčení tematických kufříků dětským čtenářům, a navíc i méně běžné služby, např. poskytnutí kávy při posezení v knihovně. Zajímavostí je budování výjimečného fondu naučné literatury u knihovny tohoto typu. Knihovna se stala nedílnou součástí společenského centra obce a potěšitelný je rostoucí počet nově registrovaných čtenářů.

Kontakt: http://www.ratiskovice.knihovna.cz; knihovna.ratiskovice@tiscali.cz

Zvláštní ocenění a diplom získaly:

Místní knihovna Ostravice

Knihovnice Martina Klimková (Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek)

Kontakt: http://naseknihovna.cz/ostravice; knihovnaostravice@seznam.cz

Obecní knihovna v Koštálově

Knihovnice Lenka Barochová (Liberecký kraj, okres Semily)

Kontakt: http://www.knihovnakostalov.webk.cz; knihovna@kostalov.cz

V kategorii Základní knihovna byly dále nominovány tyto knihovny:

Obecní knihovna Batňovice, knihovnice Markéta Tučková (Královéhradecký kraj, okres Trutnov)

Obecní knihovna Branice – Husmíl, knihovník Pavel Zeman (Jihočeský kraj, okres Písek)

Obecní knihovna Horní Ředice, knihovnice Miloslava Polednová (Pardubický kraj, okres Pardubice)

Místní lidová knihovna Jince, knihovnice Ing. Zuzana Belanská (Středočeský kraj, okres Příbram)

Obecní knihovna Milínov, knihovnice Václava Poláčková (Plzeňský kraj, okres Plzeň-Jih)

Obecní knihovna ve Slavkově pod Hostýnem, knihovnice Daniela Červenková (Zlínský kraj, okres Kroměříž)

Místní knihovna Strážov, knihovnice Jana Tremlová (Plzeňský kraj, okres Klatovy)

Místní knihovna Uhel­ná, knihovnice Jana Javorová (Olomoucký kraj, okres Jeseník)

Obecní knihovna Velká Hleďsebe, knihovník Petr Kreuz (Karlovarský kraj, okres Cheb)

Obecní knihovna Želetava, knihovnice Olga Nováková a Lenka Křivanová (Kraj Vysočina, okres Třebíč).

KNIHOVNA ROKU 2012 kategorie Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Hlavní cenu (70 000 Kč a diplom) získala KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

L. Nivnická přebírá ocenění od ministryně kulturyza systematickou práci s uživateli s různými druhy handicapů a inspirativní přínos pro další knihovny. Nejdelší tradici má v Knihovně Jiřího Mahena Knihovna pro nevidomé a slabozraké, která působí v Brně od roku 1976. Její fond slouží téměř 300 registrovaným uživatelům, jimž nabízí jak výpůjční, tak informační služby poskytované prostřednictvím internetu s hlasovým výstupem a specializovanými zobrazovacími programy a technologiemi, včetně služeb společensko-kulturních. Nadstandardní služby poskytuje KJM i sluchově postiženým čtenářům, též díky zaměstnanci speciálně školenému ve znakovém jazyce. Prostřednictvím projektu Ruku v ruce nabízí KJM pomoc dětem s různými typy postižení a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, a to formou vzdělávacích besed a společných integračních programů, s cílem snižování informačních bariér. Stěžejním výstupem projektu je unikátní metodický materiál pro práci s dětmi s různými druhy handicapů. KJM realizuje též odborné semináře k dalšímu vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti komunikace s handicapovanými uživateli.

Kontakt: www.kjm.cz; ředitelka Ing. Libuše Nivnická, nivnicka@kjm.cz

Zvláštní ocenění a diplom obdržela:

Bohdana Stoklasová (vlevo) převzala ocenění

PhDr. Bohdana Stoklasová za mimořádný přínos k rozvoji českého knihovnictví, zvláště v oblasti implementace mezinárodníchstandardů a digitalizace dokumentů.

Kontakt: http://cs-cz.facebook.com/bohdana.stoklasova

V kategorii byly dále nominovány tyto knihovny:

Městská knihovna Sedlčany

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. – knihovna

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Knihovna dr. Emanuela Bořického v Milíně

Národní knihovna ČR

Městská knihovna Havířov

Obecní knihovna Chrášťany

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. – knihovna

Městská knihovna Slavičín

Městská knihovna Český Těšín

JABOK – knihovna

Iveta Novotná (MěK Chrudim)

o. s. ČTE! – Knihovna Průhonice

Batelov – Obecní knihovna

Městská knihovna Třinec.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2012

Ministryně kultury blahopřeje R. Jančářovi (vlevo)Nositelkou titulu Městská knihovna roku 2012 se stala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště.

S diplomem obdržela i finanční odměnu 70 000 Kč, kterou věnovala společnost Skanska a. s.

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana je zřízena Městem Uherské Hradiště, jejím sídlem je objekt bývalé synagogy, která byla v roce 2004 citlivě rekonstruována pro potřeby moderní knihovny. Svým návštěvníkům nabízí široké spektrum knihovnických a informačních služeb v hlavní budově a v šesti dalších pobočkách. Má rozsáhlý knihovní fond (192 400 svazků), který je bohatě doplňován nejnovější literaturou. O knihovnu je mimořádný zájem – je v ní zaregistrována plná třetina všech obyvatel města (8594 čtenářů) a 63 procent všech dětí a mládeže, což je více než dvojnásobek celostátního průměru. Knihovna ani zdaleka nepůjčuje pouze knihy. Je pořadatelem celé řady kulturních i vzdělávacích akcí zaměřených na různé skupiny obyvatel. Zcela špičková je práce dětského oddělení. Ačkoliv město, ve kterém knihovna působí, není příliš velké (26 053 obyvatel), jsou aktivity knihovny hodně známé, a to nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Slovinsku, Rakousku, USA a v dalších zemích. V Uherském Hradišti se totiž v roce 2000 uskutečnila první Noc s Andersenem, která je dnes zřejmě mediálně nejznámější knihovnickou akcí.

Kontakt: http://www.knihovnabbb.cz/; ředitel knihovny Mgr. Radovan Jančář, reditel@knihonabbb.cz

Vyhodnocení soutěže Městská knihovna roku probíhá ve dvou kolech. V prvním jsou knihovny posuzovány metodou benchmarkingu. Celkem je hodnoceno šestnáct výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení se provádí v šesti velikostních kategoriích měst podle počtu obyvatel. Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily:

do 3000 obyv., Městská knihovna Nová Včelnice (Jihočeský kraj);

do 5000 obyv., Městská knihovna Horažďovice (Plzeňský kraj);

do 10 000 obyv., Městská knihovna Sedlčany (Středočeský kraj);

do 20 000 obyv., Městská knihovna Kyjov (Jihomoravský kraj);

do 40 000 obyv., Knihovna B. B. B. Uherské Hradiště (Zlínský kraj);

nad 40 000 obyv., Regionální knihovna Karviná (Moravskoslezský kraj).

Tyto knihovny navštívila a hodnotila odborná komise. Předmětem hodnocení na místě bylo především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny – exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Více informací o pravidlech a výsledky soutěže najdete na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/ knihovnicka-cena-souteze/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku-2012/.

Z tiskových materiálů vybrala a sestavila Olga Vašková

Foto Eva Hodíková


Diskuze ke článku "Knihovnická ocenění letošního roku"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2