Městská knihovna Zruč nad Sázavou v nových prostorách

HANA VILIMOVSKÁ vilimovska@mesto-zruc.cz

Město Zruč nad Sázavou se nachází ve Středočeském kraji v okrese Kutná Hora. Žije zde cca 5000 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1328. Za vlády Kaleniců byla Zruč v roce 1561 povýšena na město. Jako městský znak byl pojat rodový erb Kaleniců – dva stříbrné buvolí rohy na červeném štítě (tím je dodnes).

Zručský zámekKalenicové přestavě­li v 16. století původní gotický hrad na renesanční zámek. Později byl opraven ve slohu barokním. V roce 1885 koupil zručské panství český inženýr a podnikatel železničních staveb Jan Šebek. Jeho syn Adolf Šebek byl povýšen do šlechtického stavu s titulem baron šlechtic ze Schebků. Ten nechal přestavět zámek v romantickém stylu. Rod Šebků vlastnil zámek až do roku 1948. Před několika lety uplatnili jeho potomci restituční nárok na zámek i přilehlý park, který byl uznán. V roce 2003 se stal zámek i s parkem majetkem města. Od roku 1951 je v něm sídlo radnice.

V roce 1939 se začala psát nová etapa vývoje města. Přišla sem firma Baťa ze Zlína a začala zde podnikat v obuvnické výrobě. Zruč nejvíce proslavila dětská obuv. S rozvojem výroby sem přicházeli noví lidé a začala i nová výstavba domů pro zaměstnance v typickém baťovském stylu. Původní baťovské domky slouží obyvatelům dodnes.

V posledních letech se ve Zruči hodně změnilo. Byl zrekonstruován zámek a jeho okolí, vybudována sportovní hala a několik venkovních sportovišť, dětské dopravní hřiště s kuličkovou dráhou a dětským hřištěm, byly vybu-dovány dva mosty, mnoho nových chodníků a parkovišť, nová cyklostezka podél řeky Sázavy. Výroba dětské obuvi byla ukončena v roce 1997. Do bývalého obuvnického areálu přišlo několik firem a nad městem má výrobní halu japonská firma. Byla zrekonstruována bývalá baťovská škola na Spolkový dům.

Budova Spolkového domu byla původně postavena a využívána jako základní škola. Její výstavba stejně jako všech ostatních budov té doby v nové Zruči souvisela se zdejším půso-bením firmy Baťa. Již 27. října 1939 byla odeslána žádost o povolení stavby 12třídní školy, 5. listopadu 1939 bylo vydáno povolení ke stavbě a 26. února 1941 byla stavba dokončena. Zručská škola byla v té době nejmodernější budovou svého druhu v kraji.

Knihovna v našem městě zahájila svoji profesionální dráhu v září 1972. Do té doby působila jako místní lidová knihovna s dobrovolným knihovníkem. Své sídlo měla na zámku. Jako profesionální knihovna se přesunula do severního traktu zámku s vlastním vstupem ze zámecké terasy. Po vybudování střediskového systému v okrese Kutná Hora působila jako středisková knihovna pro 12 knihoven v blízkém okolí. Nakupovala a zpracovávala knihy výměnného fondu, které v souborech rozvážela těmto knihovnám a metodicky pomáhala dobrovolným knihovníkům. Tento systém fungoval do konce roku 1994.

Původně měla knihovna dvě místnosti, které sloužily pro dospělé čtenáře i pro děti. Po uvolnění místnosti ve stejném patře bylo v roce 1986 vybudováno dětské oddělení se samostatným vchodem z nádvoří zámku. Po odstěhování ZUŠ z prostor zámku v roce 2003 získala knihovna ještě další dvě místnosti. O jednu bylo rozšířeno dětské oddělení a ve druhé byl zřízen sklad knih. Sídlili jsme tedy na celém patře, ale v pěti místnostech. Plocha obou oddělení činila 199 m2.

V letech 2006–2010 probíhala ve dvou etapách rekonstrukce zručského zámku i přilehlé­ho parku. Tyto opravy mnohdy omezovaly fungování knihovny. Rozhodně se to projevovalo na návštěvnosti. Mezitím byla zahájena rekonstrukce bývalé Baťovy školy ze 40. let 20. století. Původně to byla obecná škola a Baťova škola práce, později střední odborné učiliště obuvnické a poté střední integrovaná škola. Od roku 1999 byla tato budova bez využití a začínala chátrat. Díky dotacím ROP/EU byla v ro­ce 2010 zahájena rekonstrukce objektu na Spolkový dům. Zahájení stavby bylo v říjnu 2010, slavností otevření budovy se konalo v květnu 2012. Jednalo se o kompletní rekonstrukci, výměnu oken, elektrických rozvodů,  rozvodů vody, nové omítky i podlahy. Byl vybudován výtah. Budovu zdobí nová fasáda se zateplením, přičemž byl dodržen architektonický ráz původní budovy s obložením cihelnými páskami, a nezbytné baťovské hodiny nad vchodem. Návštěvníkům slouží přilehlé parkoviště, bu­do­va má bezbariérový přístup. Jediným omezením uživatelů budovy je původní konstrukce stropů a musí se dodržet maximální zatížení podle projektu.

Od května roku 2012 je naše knihovna přestěhovaná do prvního patra Spolkového domu. Vstup do knihovny tvoří šatna s uzamykatelnými skříňkami pro obě oddělení – pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti. Celková plocha nových prostor knihovny je 336 m2. Máme prosvětlené místnosti s velkými okny, zaměstnancům slouží nové sociální zázemí s kuchyňkou. Bezpečnost knihovny zajišťují web kamery a bezpečnostní zařízení.

Zručská knihovna sídlí v důstojném prostředí

Dne 21. června 2012 se konalo slavností otevření knihovny. Slavnostního odpoledne se zúčastnilo více než 70 lidí. Zhlédli vystoupení dětí ZŠ s recitací. Poté vystoupila Ph.D. Suzanna B. Simor, ředitelka jedné z newyorských knihoven, a seznámila přítomné se službami knihoven v USA. Děti z dramatického oboru ZUŠ si připravily vtipné scénky, které se týkaly právě čtení a knih. Závěr odpoledne patřil spisovatelce Ireně Fuchsové. Přečetla ukázky ze své nové tvorby a nadále diskutovala s přítomnými návštěvníky. Den se opravdu vydařil, obdiv patřil novému interiéru knihovny.

Po třech měsících provozu již můžeme trochu hodnotit. Pracuje se nám tady velice dobře. Návštěvníci si pochvalují novou knihovnu. Rozhodně je příjemné, že máme knižní fond pohromadě a ne rozstrkaný v několika místnostech. V oddělení pro dospělé čtenáře je deset pohodlných křesílek pro odpočinek a čtení, tři internetová místa (mimochodem o prázdninách snad nepřetržitě obsazená). Dospělí mají knihovnu otevřenou tři dny v týdnu a od září tohoto roku jsme začali půjčovat jedno sobotní dopoledne v měsíci. Chceme tím vyjít vstříc všem, kteří dojíždějí za prací a vracejí se ve večerních hodinách domů, a také studentům, kteří přijíždějí pouze na víkendy domů. Dětské oddělení je plné sluníčka. I tam mají děti své pohovky a křesílka pro pohodlí a hraní si. Nakoupili jsme nové společenské hry i hračky, což dětem zpříjemňuje pobyt v knihovně. Dětské oddělení má také tři internetová místa. Rovněž jsou hojně využívaná. Kolektivní práci se čtenářem bude sloužit nová interaktivní tabule. Dětská knihovna je otevřena dva dny v týdnu.

Začal nový školní rok a s tím jsou spojené i naše aktivity. V jeho průběhu se každý týden bude scházet v knihovně Literární kroužek KLUBKO. Program je zaměřen na práci s knihou – pro žáky 3. tříd. Každý týden také navštěvují knihovnu děti z mateřské školy na svoji pohádku. Děti z prvního stupně ZŠ, z mateřských škol a ze zvláštní školy se u nás v knihovně vystřídají na lekcích informatické výchovy. Týden knihoven patřil pasování druháčků na čtenáře knihovny. Pro dospělé jsme připravili besedu Reiki a mocná síla lidské mysli. Určitě budeme pokračovat v cestovatelských besedách, které se nám loni osvědčily.

Co dodat na závěr? Především velké poděkování vedení města, že se zasloužilo o to, aby tato budova vykvetla do té krásy, ve které se právě nachází. Zázemí tu našlo spousta spolků, které ve městě pracují. Je tu zasedací místnost pro veřejné schůze a různá setkání. Ve víceúčelovém sále se na začátku školního roku opět rozjel celotýdenní provoz. A knihovna tady našla důstojné umístění s úplně novým vybavením ke spokojenosti obyvatel města. O tom svědčí fotografie na 3. straně obálky. A také zájem veřejnosti. Za tři měsíce působení se nám přihlásilo přes 60 nových čtenářů.

Foto Radek Fiala
Diskuze ke článku "Městská knihovna Zruč nad Sázavou v nových prostorách"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2