Několik dojmů z konference KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012

LENKA ŠIMKOVÁ ctenar@svkkl.cz

Letošní ročník již tradiční konference se odehrál v neméně tradičním podzimním termínu, tentokrát 11.–13. září. Od loňského roku se po několika letech knihovníci ze všech koutů České republiky, ale i zahraniční hosté nescházejí v Seči u Chrudimi, ale setkání se stává putovním. Letos tak zamířili do Pardubic, kde je uvítal areál Univerzity Pardubice. Příští rok se můžeme těšit na Moravu, a to do Olomouce.

Hlavní pořadatelé – Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR – nabídli opět program, který reflektoval trendy v oboru a žha­vá témata hýbající knihovnickým světem. Pestrost a aktuálnost okruhů je podmínkou k naplnění očekávání účastníků této celostátní akce a na základě vlastní účasti si troufám tvrdit, že po třech dnech mohli odjíždět spokojení a plní inspirace a námětů do svých knihoven. Jak se s nimi dále vypořádají, je jen na nich.

Zahajovací den patřil společné sekci Přístup k informačním zdrojům a služby knihoven. Právem jej zaplnila myšlenka prvního příspěvku jednotného rozhraní systému knihoven s centrálním portálem, ke které proběhla i závěrečná diskuse. Vyplynulo z ní, že fungování takového řešení je závislé zejména na spolupráci knihoven, i od toho se odvíjely prognózy jeho úspěšnosti vyslovené členy menšího diskusního pane­lu. Další přednášející se zaměřili na digitalizaci, on-line platby či koordinaci pořizování EIZ v knihovnách.

Druhý den volili posluchači podle osobních preferencí mezi bloky o e-knihách, o informačním vzdělávání, o designu služeb či o bez­-b­ariérovosti knihoven. Volba to nebyla jistě jednoduchá, neboť všechny aspekty a nabídky by mě­la „dobrá“ knihovna v sobě zahrnovat. Z jednotlivých přednášek, jejichž prezentace nalez­nete na webu SDRUK ČR (http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2012/clanek/knihovny-soucasnosti-2012-prezentace/), by se daly vyvodit následující závěry. Veškeré služby knihovny je potřeba plánovat jako projekt, s definovaným cílem, cílovou skupinou i metodami, jak jej naplnit. Informační vzdělávání se netýká zdaleka jen uživatelů, ale i samotných knihovníků. Na obou stranách je třeba do něj zahrnout kritické a kreativní myšlení, stejně jako nová témata, příležitosti a hroz­by 21. století. Uživatelů je stále třeba se ptát, co chtějí oni, a pokud to již máme, umět jim to nabídnout pomocí zvládnuté marketingové strategie. Bariéry jsou tu proto, aby se překonávaly, jen tak se nám povede vytvářet knihovny opravdu pro všechny. Kde nechybí technické předpoklady, je třeba zdokonalit spolupráci a bojovat za zájmy knihoven a jejich uživatelů.

Všechny tyto dílčí cíle rozpracovává Koncep­ce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015, které byl věnován poslední den konference. Pozornost byla dále zaměřena na knihovnickou profesi jako takovou, knihovny jako tradiční místa občanského vzdělávání či přístupy ke zjišťování hodnot služeb poskytovaných knihov­nami. Uzavření maratonu přednášek pohle-dem na autorský zákon z perspektivy knihoven, autorů a nakladatelů slibovalo udržení atraktivního programu až do samého konce. A tak by to mělo být.

Knihovny současnosti 2012 jsou za námi. Nechyběla ani příležitost ke společenskému vyžití v prostorách pardubického zámku. Absolvovala jsem konferenci popáté jako redaktorka, ale zároveň z toho podruhé i jako knihovnice malé obecní knihovny. Přináším si postřehy a nápady do obou pracovních oblastí. V minulých letech se objevila otázka, zda je přínos-né toto setkání pořádat každý rok. Co si o tom myslíte? Můžete se vyjádřit v diskusi níže.


Diskuze ke článku "Několik dojmů z konference KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2