ZE SVĚTA

Připravil ROMAN GIEBISCH

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Na situaci venkovských knihoven na výcho­dě Slovenska se jiným pohledem dívá maturantka Denisa Gdovinová. Řešit problematiku těchto knihoven považuje za důležité právě proto, že to podle jejího názoru nikdo za důležité nepovažuje. Na venkov se v rámci Slovenska zapomíná a o venkov-ské knihovny „nezakopne ani pes“ – nízké rozpočty, nízký zájem o kulturu a nedostatek kvalifikovaných osob. Venkovské knihovny se musí snažit nedostatek finančních prostředků nahradit atraktivnějšími akcemi, osobním přístupem ke každému uživateli, protože ho lépe znají a mají k němu bližší vztah. Venkovské knihovny mají zastaralý, ale poměrně kvalitní knihovní fond. Celkově je ovšem situace v malých obcích daleko složitější než ve městech a největší podíl na tom mají finance, které aktivity venkovských knihoven oklešťují. Změnila se i funkce knihovnic, nebo lépe řečeno, tato pozice na venko­vě a v malých městech úplně vymizela. Pracovnice obecních samospráv mají venkovské knihovny přiděleny jako nadúvazek, o který vlastně nemají zájem. Kvalifikované knihovnice odešly z venkova do městských knihoven, protože starostové obcí si „nemohou dovolit mít celý úvazek jen na knihovnu“. I v malých obcích na východním Slovensku se ovšem najdou výjimky – aktivní knihovnice, které se snaží s minimálním rozpočtem připravit zajímavé akce pro uživatele. Je důležité soustředit své aktivity především na dějiny své obce a regionu, kde lidé žijí. Podstatné je také propojit své akce s místní školou a zapojit do činnosti děti. Autorka končí svoji úvahu tím, že činnost knihoven i na venkově je důležitá primárně v podpoře čtenářské gramotnosti dětí a v nabídce volnočasových aktivit.

(Knižnica – Roč. 13, č. 8/2012, s. 44–45)

NOKIA – národní poklad Finska se potápí – z titanu do Titaniku! Elektronický gigant se v poslední době dopustil obrovských chyb a řítí se dolů volným pádem. NOKII řídili nesprávní lidé na nesprávných místech, kteří se špatně rozhodli a neodhadli vývoj trhu. Jaké poučení si z toho mohou vzít finské knihovny? Finsko se zotavuje z jedné z nejhlubších recesí v západním světě od druhé světové války a NOKIA, která byla od devadesátých let lídrem trhu, nedokázala reagovat na aktuální poptávku. Příběh NOKIA je také příběhem o finské informační společnosti. Finský vzdělávací systém byl upraven k masové produkci kvalifikovaných inženýrů, důraz byl kladen na matematiku a fyziku. Více technologií – lepší technologie, různé veřejné organizace dychtivě financovaly cokoli vztahujícího se k výrobě a malé projekty padaly pod stůl. NOKIA byla zaměřena na spojování lidí, ale zároveň nikdo nepřišel na to, co by tito propojení lidé měli vzájemně sdílet. Technologie byly široce oslavované jako předchůdci moderního světa a Manuel Castells, sociální teoretik, vybral Helsinky jako model sociálně udržitelného příkladu informační společnosti. Současně nikdo nevěnoval pozornost obsahu těchto nově vyrobených prostřed­ků. Finsko bylo stále přesvědčeno o nadřazenosti firmy NOKIA a nikdo se nevěnoval krachu gigan­tů typu Motorola či Ericsson. Nečekaně přišla firma Apple s prvním iPhonem a iPodem, které znamenaly revoluci na trhu s informačními technologiemi. Telefony na bázi Android získávají úspěch tím, že kombinují inteligentní technologii s nízkou cenou. Ovšem zásadní věcí není technologie. Apple a jeho zařízení jsou pouze prostředkem. Knihovny se mohou zaměřit jako NOKIA na zařízení a oslavu nových technologií, nebo na druhou stranu na jádro informačního „podnikání“. Moderní knihovna je uspořádání lidí kolem obsahu, které jim umožní přijímat nové myšlenky a sdílet je s přáteli.

(Scandinavian Public Library Quarterly – Vol. 46, No. 2/2012, s. 15–17)

Internetizace a automatizace zasahuje do všech oblastí našeho života a také do profesionální sféry metodického řízení knihoven. Na základě potřeb a pod neustálým tlakem požadavků knihovníků obec­ních knihoven na Slovensku vznikl portál www.obecna-kniznica.sk, který je internetovým metodickým centrem pro obecní knihovny. Jeho úlohou je shromažďovat odborné informace užitečné pro knihovníky obecních knihoven a předkládat je v co nejsrozumitelnější formě. Portál by měl přispět k tomu, aby se práce metodiků stala pružnější a efektivnější. Informace jsou soustředěné na jednom místě a spolupráce metodiků tak získává nové rozměry.

(Bulletin Slovenskej asociácie knižníc – roč. 20, č. 2, 2012, s. 16–19)


Diskuze ke článku "ZE SVĚTA"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2