Deset pohledů na novou děčínskou knihovnu

Nová, zajímavá, krásná… děčínská knihovna

Text a foto LENKA ŠIMKOVÁ ctenar@svkkl.cz

JEDNA knihovna

Co knihovna, to příběh, dalo by se parafrázovat jedno známé pořekadlo, na které ještě dojde. Příběh děčínské knihovny se začal odvíjet v ro­ce 1931, kdy byla v sousedních Podmoklech postavena nová knihovní budova. Za druhé světové války byly Podmokly spojeny s městem Děčín a jsou tedy od té doby jeho místní částí. Když se zeptáte, kde dříve knihovna sídlila, dozvíte se, že na druhé straně, totiž na levém bře­hu Labe přes Tyršův most. Podmokelská knihov­na byla spolu s Městskou knihovnou v Praze jednou z mála účelových staveb v Čechách určených pro knihovnu. Vypracováním projektu byl tehdy pověřen vídeňský architekt Rudolf Perthen – podmokelský rodák. Stavbu provedla stavební firma Wenzel Lang a spol. V průběhu let knihovna několikrát změnila název a dočkala se i několika stavebních úprav.

DVA názory

Není výjimkou, že plánovaná stavba nové knihovny a zejména její architektonické řešení vzbudí u veřejnosti zájem a vyvolá odlišné reakce, kladné i záporné. Nejinak tomu bylo také v Děčíně. O nové knihovně se zde začalo uvažovat v roce 2007 a přes veškeré nesnáze finančního, politického i názorového spektra byla knihovna letos otevřena. Pět let, kterých uplynulo od myšlenky k dokončení celého projektu, je jednoznačně úspěchem. A tak na místě zchátralého Atlantiku (stavba ze začátku 60. let minulého století, kde sídlilo kulturní zařízení ČSPL a výletní restaurace) vyrostla budova, která vzhledem připomíná regál s knihami. Po jejím vnějším obvodě jsou umístěny barevné proužky – „hřbety“ knih, které poutají pozornost na dál­ku.

TŘI patra

Knihovna stojí na dvou širokých soklech, doplněných několika betonovými sloupy. V přízemí, v levé části od vstupu knihovny je umístěno velmi příjemné informační centrum s mož­ností občerstvení. Hlavní půjčovna s čítárnou

a studovna v prvním patře nabízejí tradiční knihovnicko-informační služby. Pro děti je určeno vesele a barevně vyzdobené druhé patro. V budově nechybějí také dva sklady s rozsáhlou kapacitou. Zazněl i názor, že mohou být na úkor místa pro čtenáře. Jeho správnost pravděpodobně potvrdí, nebo vyvrátí až čas. Poslední patro je určeno pro vzdělávací účely, nacházejí se zde zejména prostory pro konání rozličných kurzů. Je odtud možné vyjít na ochoz, který nabídne nádherný pohled na přilehlé okolí. Těsná blízkost řeky se nedá pominout, knihovna je proti povodním chráněná speciálními vraty, a předpokládá se, že i v případě velké vody by samotné knihovní prostory zasaženy nebyly. Nejvyšší hladinu vody v minulosti zde připomíná vrchol ramene kotvy umístěné nedaleko knihovny.

ČTYŘI učebny nestačí

Atraktivní budova děčínské knihovny nabízí ve svých prostorách neméně atraktivní činnost. Svědčí o tom čtyři učebny a přednáškový sál pro konání vzdělávacích a kulturních akcí ve zmíněném třetím patře a ještě další učebna v patře prvním. Ve všech je opravdu rušno. Časový harmonogram výuky v jednotlivých místnostech je nabitý a obsahuje širokou škálu nabídek, od jazykových kurzů přes hudební výuku až po lekce tvůrčího psaní či různých zájmových činností.

PĚT „P“

Koncept přiznaných technologií

Podíváme-li se na knihovnu z perspektivy tzv. pěti P (autora Ladislava Kurky), které by měla každá knihovna splňovat, dá se konstatovat následující:

Přívětivá, přitažlivá a profesionální pro uživatele – přímo v prostorách půjčovny mají uživatelé možnost se osvěžit v bistru, kde je obslouží knihovníci. Se šálkem kávy nebo dalším ob­čers­t­vením mohou usednout uvnitř i vně budovy, opět zde nechybí vstup na „balkonek“ s několika stolečky. Personál byl při naší návštěvě velmi příjemný a věřím, že je tomu tak stále.

Pohodlná pro knihovníky – zaměstnanci mají v knihovně důstojné zázemí, z kanceláří se nám nabídl příjemný výhled i navštívené kuchyňky svědčily o tom, že se na pracovníky knihovny myslelo.

Příznivá pro fondy – v nových budovách již skladové prostory nebývají problematické, a nejinak je tomu v děčínské knihovně. Knihy jsou umístěny v posuvných regálech, jejich kapacita byla již zmíněna a prosklená fasáda je zde nahrazena jen několika okny, aby byly kni­hy chráněny před slunečním světlem.

Působivá zvnějšku i interiérem – tento bod je asi nejvíce subjektivní, stejně tak je tomu i v případě této knihovny. Tzv. koncept přiznaných technologií, který je zde využit, nemusí být každému příjemný. Můj osobní názor je, že jde o zvyk, ale samozřejmě se najdou jedinci, kteří v tomto řešení nenaleznou zalíbení nikdy. Na druhou stranu existují lidé, kteří se nad ním už ani nepozastavují. A působivost vnější? Opět co člověk, to názor. Jména spisovatelů na zmíněných hřbetech knih zaujmou téměř každého, pokud se někomu vzhled knihovny nelíbí, alespoň snad na první pohled pozná, o jakou kulturní instituci se jedná.

Přístupná svou polohou pro uživatele – knihovna je umístěna v centru města a s dostupností proto uživatelé nemají problém, k čemuž se přidávají i dvě následující skutečnosti.

ŠEST dní je málo

Na to, že jsou knihovny otevřeny i v sobotu, jsme si již zvykli na mnoha místech. Někde je naopak zaveden zavírací den (obvykle středa). V Děčíně již mohou čtenáři do knihovny zavítat po celý týden. K úpravám otevírací doby bude pravděpodobně ještě docházet, ale v současné době je knihovna otevřena sedm dní v týdnu, v určených hodinách, které naleznete na webových stránkách http://www.dcknihovna.cz/oteviraci-doba/.

SEDM poboček

O přístupnosti knihovny svědčí i síť poboček, z nichž se jedna vyznačuje velmi zajímavým postavením. Jedná se o Vysokoškolskou knihovnu Detašovaného pracoviště ČVUT. Knihovna ta­ké provozuje Detašované pracoviště odboru knihovních fondů a regionálních služeb ve Varnsdor­fu. Výkonu regionálních funkcí je věnována nemalá pozornost, patří k prioritám knihovny.

OSM projektů

Knihovna se dočkala nové budovy díky plánům města Děčín, podpořeným z fondů Evropské unie. Do Regionálního operačního programu – Severozápad spadá osm projektů: nová budova magistrátu – centrální archiv a správní agendy, modernizace učeben ZŠ, modernizace sportovišť základních škol, zámek Děčín jako kulturně-společenské centrum, rozšíření kapacity plaveckého areálu, revitalizace parku na Ma­riánské louce a zámeckých zahrad, integrovaný projekt na podporu cestovního ruchu a právě revitalizace objektu Atlantik na knihovnu/multimediální centrum. Ze 160 milionů korun, které výstavba knihovny stála, pocházelo 133 milionů z dotace.

DEVĚT z deseti

Většina postřehů spojených s naší návštěvou v popisované knihovně je pozitivních. Při prohlídce a z hovoru s jejím ředitelem Ladislavem Zoubkem vyplynuly samozřejmě i některé nedostatky. Patří mezi ně například nedostatečné odhlučnění učeben způsobené posuvnými stěnami, které je oddělují. Narychlo bylo též řešeno interiérové vybavení, a některé věci bylo a pravděpodobně ještě bude třeba „vychytat“ a dořešit. Nové technologie jsou také náročnější na spotřebu energií, rozšířená otevírací doba je obtížnější pro zaměstnance. Přesto si troufám tvrdit, že devět z deseti čtenářů i knihovníků zde bude spokojeno.

DESÁTÉHO září 2012

Tento den se knihovna otevřela všem zájemcům. Předcházelo samozřejmě stěhování ze staré budovy, které bylo provedeno mimo jiné velmi zajímavým a důvtipným způsobem. Spočívalo v akci založené na výzvě vypůjčení si co nejvíce knih v původní knihovně a vrácení v nové. Zapojilo se mnoho čtenářů a knihovně tak s přestěhováním opravdu pomohli. Tímto příběh děčínské knihovny rozhodně nekončí, ale pokračuje, v nových prostorách, s novými možnostmi.

Několik zajímavostí a čísel závěrem

Knihovna je postavena jako mostní stavba. Zájem o knihovnu se zvýšil po jejím otevření v září nadprůměrným způsobem, zejména v dětském oddělení. Počet návštěvníků a výpůjček vzrostl o 100 %. Knihovna provozuje mimo jiné také veřejné toalety. Všechny funkce a služby zvládá naplnit 33 zaměstnanců. Další nezbytné údaje najdete v následující tabulce.

– Oficiální název projektu: Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)

– Datum zpracování projektu: červen 2010

– Datum započetí stavby: únor 2011

– Datum dokončení stavby: červen 2012

– Hlavní cíl projektu: Revitalizací zchátralého objektu Atlantik vybudovat multi­mediální centrum, kde bude umístěna městská knihovna se vzdělávacím stře­diskem, městské (turistické) informační centrum, 2x občerstvení a veřejné WC

– Celkové náklady projektu: 160 mil. Kč

z toho z dotace: 133 mil. Kč

– Ostatní způsoby financování: Statutární město Děčín, Ústecký kraj

– Hlavní dodavatel stavby: Viamont DSP, a. s., Zempra DC, s. r. o.

– Hlavní dodavatel interiérů: Yssen, spol. s r. o. (Litvínov)

– Architektonická studie: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o. (Praha)

– Projektant: Ing. arch. T. Šantavý, Ing. arch. B. Svátková, Ing. arch. S. Hladník, Ing. T. Šedina

Plocha:

stará knihovna: 1550 m2

nová knihovna: 3578 m2
Diskuze ke článku "Deset pohledů na novou děčínskou knihovnu"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2