JAK NA TO: S knihovnickými stripy až do Austrálie

JINDŘICH JURÁŠ jindrich.juras@upol.cz

Unikátní propagační akce Knihy ve zkratce si získala přízeň čtenářů, stala se hitem na internetu a dostala Knihovnu Univerzity Palackého v Olomouci několikrát do televize a novin.

Když se v březnu 2011 Zuzana Kelnarová zúčastnila semináře Marketing a vysokoškolské knihov­ny,1 pravděpodobně si ani nedokázala představit, že by to mohl být počátek úspěšné cesty stát se knihovnickou celebritou. Přednášející Olga Bier­nátová tehdy oslovila účastníky s otázkou, jakým způsobem by propagovali vlastní knihovnu na internetovém blogu. Sešla se řada zajímavých odpovědí a myšlenek; jednou z nich byl také nápad Zuzany Kelnarové oslovit čtenáře pomocí knihovnických stripů – grafického ztvárnění literárních děl do podoby krátkého komiksu.

Nedlouho po skončení semináře se Zuzana Kelnarová se svým nápadem obrátila na autora tohoto článku a Antonína Pokorného, jakožto správce facebookových stránek Knihovny UP. Ačkoliv se nám nápad líbil, ani jeden z nás netušil, jaký potenciál se ve stripech skrývá. Přesto jsme se domluvili na jejich zveřejnění prostřednictvím Facebooku a Zuzana Kelnarová se pustila do tvorby prvních stripů.2 Je zajímavé, že jejich vymýšlení probíhalo spíše přirozenou, nenucenou cestou: „…když se nad tím snažím cíleně přemýšlet, tak nic nevymyslím, spíš když na to nemyslím, tak mi něco bleskne hlavou“,3 říká k tomu Z. Kelnarová.

První sada stripů se pod názvem Knihy ve zkratce objevila na Facebooku 15. dubna 2011 a prakticky okamžitě si získala značnou pozornost. Poměrně velké množství interakcí (palců i komentářů) – napříč fanouškovským spektrem od běžných čtenářů až po knihovníky z KISK – bylo velkým příslibem do budoucna. „Zuzko, myslím, že už teď (po hodině a půl), můžeme říct, že stripy slaví úspěch! (…) Takže se s klidným svědomím můžeš pustit do další práce a číst a číst a zkracovat a zkracovat :-). Díky moc za nový podnět!“4

G. Orwell: Farma zvířat

Protože neustálé vymýšlení nových stripů by se postupem času mohlo stát pro jednoho člověka vyčerpávajícím úkolem, v průběhu května jsem se k Zuzaně Kelnarové autorsky připojil i já; kolega Pokorný zůstal na pozici jakéhosi recenzenta a poradce. Naše stripy se pak dočkaly zveřejnění 12. května 2011 a stejně jako v prvním případě zaznamenaly velký úspěch a řadu pří­znivých reakcí ze strany fanoušků knihovny na Facebooku.

K opravdovému průlomu však došlo až na podzim 2011, kdy se stripy začaly nezadržitelně šířit internetem. Zatímco dříve pocházely ohlasy ze­jmé­na od vlastních fanoušků Knihovny UP a jejich přátel, v tomto období sdílela stripy spousta dalších stránek, zejména Knihovna UTB ve Zlíně, MK Prostějov, MK Třinec, MK Ústí nad Orlicí, Krajská knihovna Havlíčkův Brod, MK Chodov, OK Doubravka – Knihovna města Plzně, IC a UK Mendelovy univerzity v Brně, Masarykova veřej­ná knihovna Vsetín, ICM Prostějov, SKIP, PARTSIP, Nakliv, KISK, vydavatelství Mladá fronta, Želví dou­pě – knihkupectví a nekuřácká kavárna v Mělní­ku, Srandičky srandičky… Rubrika Knihy ve zkrat­ce se dostala takřka do všech koutů České republiky a po zveřejnění na stránce Milujem knihy! se stripy rozšířily také na Slovensko.5 Řečí čísel: do 26. července 2012 nasbíraly stripy celkem 2611 palců, 102 komentáře a 273 sdílení. V kontextu úspěšnosti obvyklých knihovnických příspěvků na Facebooku se jedná o mimořádné hodnoty.

Úspěch u fanoušků pochopitelně velice záhy přinesl zájem ze strany médií, který se navíc na přelomu roku 2011 a 2012 dále stupňoval. Knihy ve zkratce se tak objevily v MF Dnes,6 v Olomouckém deníku dokonce „uchvátily“ velkou část titulní strany.7 Články o stripech vyšly i v dalších tiskovinách (Žurnál+, Pačes),8 v internetovém zpravodajství (IDNES),9 třikrát pronikly na televiz­ní obrazovky (ČT2, ČT24, Minutyregionu.cz Olomouc)10 a v červnu 2012 natočil se Zuzanou Kelnarovou rozhovor Český rozhlas 1 – Radiožurnál.11

Počátkem roku 2012 se nám podařilo zrealizovat soutěž Knihy ve zkratce pro studenty. Také oni se pokoušeli o zpracování děje knih do podoby krátkého komiksu a zveřejněné výsledky se opět dočkaly zájmu fanoušků i médií.12 Konečně v červnu 2012 představila Knihovna UP anglickou verzi nejoblíbenějších stripů – tentokrát bylo cílem dostat se mimo hranice České a Slovenské republiky.13 Krátce nato sdílela stripy na svých facebookových stránkách australská University of Sydney Library a rubrika tak skutečně překročila hranice kontinentu.14

L. N. Tolstoj: Anna Karenina

Stripy se staly pro knihovnu výborným marketingovým tahem. Díky jejich sdílení ve specifickém prostředí Facebooku se nám podařilo zvýšit povědomí o knihovně v celé České republice, a jak už bylo zmíněno i za jejími hranicemi (Slovensko, Austrálie). To vše při nulových nákladech, pouze za cenu času věnovaného tvorbě jednotlivých komiksů. Vzhledem k tomu, že jsme na stripech pracovali ve svém volném čase, knihovnu tato propagace prakticky nic nestála. Nápad Zuzany Kelnarové tak znamenal jednoznačně úspěch knihovny.

Nebyla to však jen knihovna, kdo těžil z obliby stripů mezi čtenáři. O velkém množství interakcí, které stripy mezi fanoušky vyvolaly, jsem se již zmiňoval; za vůbec nejzajímavější však považuji slovní hodnocení, komentáře. Zde se objevila jak řada jednoznačně pochvalných ohlasů („Naprosto perfektní!“, „Některé jsou opravdu dokonalé“, „:-D :-D :-D“), tak také několik kritických. Kritiku bychom mohli rozdělit na dvě skupiny: názory odsuzující samotný princip zpracování literárního díla do podoby komiksu a připomínky týkající se výtvarné stránky stripů.

První skupinu můžeme charakterizovat například komentářem „Se mi to asi nemůže líbit jako zarytýmu fanouškovi :-(.15 Za daleko zajímavější považuji kritiku výtvarného pojetí („Nemá být Malý princ blonďatý?“),16 protože zde docházelo ke střetávání subjektivního pojetí ze strany auto­ra s vlastními představami čtenářů. Typickou ukázkou je výměna názorů u stripu Hamlet, kde na dotaz Anny Vrabcové „co tam dělá ta bou­chač­ka?“ reagovala Zuzana Kelnarová slovy: „to je nadsázka“ a vše doplnil komentář jiného fanouška s odkazem na podobně laděnou nadsáz­ku v písni Jiřího Suchého.17 To, co jeden fanoušek odmítl, druhý bez okolků přijal. Osobně se přitom domnívám, že v tomto ohledu nebylo vůbec důležité „na čí straně byla pravda“, přínosná byla již samotná existence diskuse. Autor zpracovává určitou knihu do podoby komiksu, zdůrazní to, co on sám považuje za charakteristické, následně strip sdílí mezi fanoušky, kteří jej zase porovnávají s tím, co sami považují za důležité. Místo zde má metafora, nadsázka, symbolické narážky, humor, zkratka… Z hlediska autora se jedná o ryze subjektivní záležitost, která je sdílena a konfrontována se stejně subjektivním viděním dalších lidí. Každého pak na příběhu zauj­me přirozeně něco jiného, jiný výrok, jiná situace. Přesně v souladu s Iserovými názory kniha zů­stává stejná, ovšem prostřednictvím čtenáře a jeho zkušenosti se jakoby přetváří.18 Výsledkem toho je situace, kdy autor spolu s fanoušky přemýšlí nad knihou, nad literaturou, nad příběhy… Můžeme zde spatřovat přínosy pro čtenářství vůbec; ať už se jedná o stripy nebo knihy, lidé debatují o příbězích a to je podle mého názoru úžas­né.

Stripy tak zcela překročily hranice marketingu knihovny a začaly si žít svým vlastním životem. V tomto jejich druhotném působení se zároveň skrývá jejich velký potenciál, který by mohl být náležitě využit na základních a středních školách, kupříkladu jako jistá forma motivace žáků k četbě.19 Ale o tom snad někdy příště.

Stripy najdete na facebookových stránkách Knihovny UP http://tinyurl.com/KUP-Stripy/.

ODKAZY:

1) GÜNTHEROVÁ, Eva. Pozvání na seminář „Marketing a vysokoškolské knihovny“ (30. 3. ve Zlíně). Inflow [online]. 2011-03-23 [cit. 2012-07-27]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/pozvani-na-seminar-marketing-vysokoskolske-knihovny-30-3-ve-zline.

2) Stripy jsou vytvářeny v programu Stripgenerator (http://stripgenerator.com/).

3) Zuzana Kelnarová ve sdělení autorovi článku ze dne 12. dubna 2011 (e-mail; nepublikováno).

4) Antonín Pokorný ve sdělení Zuzaně Kelnarové a autorovi článku ze dne 15. dubna 2011 (e-mail; nepublikováno).

5) Kromě soukromých osob stripy na Slovensku sdílely i stránky Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni a Drak sa vracia.

6) POLÁČEK, Michal. Stačí vám jen pár vteřin a přečtete si hromady knih. MF Dnes. 2012-10-22/23. Dostupné z: http://tinyurl.com/clanekmf.

7) OPLETALOVÁ, Petra. Knihy se vejdou do tří obrazů. Zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci přišli s nápadem, jak přivést lidi k literatuře. Olomoucký deník. 2012-06-15, s. 1–2. Dostupné z: https://www.facebook.com/knihovnaUP/posts/456324834395295

8) SKÁCELÍKOVÁ, Lenka. Knihy ve zkratce: Egypťan Sinuhet a Raskolnikov čekají ve frontě. Žurnál+. Magazín Univerzity Palackého v Olomouci. 2011-12-16, roč. 3, č. 2, s. 23. Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Propagace/Zurnal_Plus_6_web.pdf.

INDROVÁ, Zuzana. Autoři „Knih ve zkratce“: Komiks chceme rozšířit i za hranice. Pačes: Populárně akademický časopis editorského studia. 2012-03-12, roč. 1, č. 1, s. 5. Dostupné z: http://cis.webnode.cz/products/paces-1-2012/.

9) POLÁČEK, Michal. Knihovníci kreslí obsahy děl světové literatury. Do tří obrázků. IDNES [online]. 2011-11-11 16:02 [cit. 2012-07-31]. Dostupné z: http://olomouc.idnes.cz/knihovnici-kresli-obsahy-del-svetove-literatury-do-tri-obrazku-pwr-/olomouc-zpravy.aspx?c=A111022_1673058_olomouc-zpravy_stk.

POLÁČEK, Michal. Obrazem: Nápad z Olomouce dát obsahy knih do obrázků se šíří internetem. IDNES [online]. 2012-06-10 8:44 [cit. 2012-07-31]. Dostupné z: http://olomouc.idnes.cz/stripy-s-obsahy-knih-se-siri-internetem-fc9-/olomouc-zpravy.aspx?c=A120519_1780667_olomouc-zpravy_stk.

10) V České televizi se stripy objevily v pořadech Kultura v regionech na ČT24 (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10099403120-kultura-v-regionech/311281381931210/), Kultura.cz na ČT2 (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1183619616-kultura-cz/312295350090002/video/187133). Jedna reportáž se v listopadu 2011 objevila i v olomoucké regionální televizi – Minutyregionu.cz. (http://www.minutyregionu.cz/app/clanek/85/obsahy_knih_jako_obrazky/).

11) Český rozhlas 1 – Radiožurnál, 2012-06-14, čas 42:27 (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2655442).

12) Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci [Soutěž Knihy ve zkratce] Facebook [online]. 2012-04-19 15:58 [cit. 2012-07-31]. Dostupné z:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.413679955316310.107326.128922780458697&type=3.

13) Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci [Literature as Comics] Facebook [online]. 2012-06-20 14:54 [cit. 2012-07-31]. Dostupné z:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.458338424183796.114650.128922780458697&type=3.

14) University of Sydney Library [Need some quick] Facebook [online]. 2012-06-20 16:23 [cit. 2012-07-31]. Dostupné z: http://www.facebook.com/sydneyunilibrary/posts/396933373676611.

15) Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci [Marie Bartůšková] Facebook [online]. 2011-12-16 14:47 [cit. 2012-07-31]. Dostupné z: http://www.facebook.com//photo.php?fbid=325085907509049&set=a.209748082376166.57852. 128922780458697&type=1&comment_id=1032052&offset=0&total_comments=2.

16) Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci [Martina Cílková] Facebook [online]. 2011-11-30 12:39 [cit. 2012-07-31]. Dostupné z:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=216577418359899&set=a.209748082376166.57852.128922780458697&type=1&comment_id=1006727&offset=0&total_comments=8

17) Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci [Hamlet] Facebook [online]. 2011 [cit. 2012-07-31]. Dostupné z: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=282317708452536&set=a.209748082376166.57852.128922780458697&type=3&theater.

18) Čtenář jako výzva: výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Vyd. 1. Editor Ivana Vízdalová, Miloš Sedmidubský. Překlad Miroslav Červenka. Brno: Host, 2001, 340 s. ISBN 80-860-5592-2.

19) VERSACI, Rocco. How comic books can change the way our students see literature: One teacher´s perspective. English Journal. November 2001, roč. 91, č. 2, s. 61–67. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/822347.


Diskuze ke článku "JAK NA TO: S knihovnickými stripy až do Austrálie"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2