Z KNIHOVEN…

Ostravská knihovna na dvou kolech

PETR SCHINK

VERONIKA RYCHTOVÁ

Knihovna města Ostravy se tento rok, stejně jako v letech předcházejících, ujala s chutí a vervou přípravy akcí v rámci kampaně Evropského týdne mobility, který se konal již po jedenácté. Letošní ročník byl zaměřen na téma Pohyb správným směrem s cílem upozornit na alternativní způsoby dopravy. Kampaň konající se pod záštitou Statutárního města Ostravy přiláka­la do všech poboček zájemce převážně z řad mladších čtenářů. Nezatěžovala ovšem hlavy školáků jen suchým školením o bezpečnosti na silnici, ačkoli ani o vzdělávací akce nebyla nouze. Pracovníci knihovny připravili pro všech­ny bohatý program: kvizy, které např. otestovaly znalosti návštěvníků z dopravních předpisů, sportovní soutěže zručnosti jako jízda na kole, výlety do přírody, dále výstavy tematicky zaměřené literatury, ale také veřejná čtení či besedy se zajímavými hosty. Odměnou pro účastníky byly upomínkové předměty, které darovalo Statutární město Ostrava, které nejen zdobí, ale mohou díky reflexní úpravě i zachraňovat životy.

Některé pobočky se soustředily na obecné poučení o dopravě, jiné přidaly celou nůši informací o chování v krizových situacích, nebo se zaměřily na ekologický apel celého projektu. Velmi přínosné byly přednášky příslušníků Policie ČR, ačkoli v zábavnosti jistě nemohly konkurovat Kolečkiádě na pobočce J. Trnky ve Fifejdách. Počasí sice akci nepřálo, i tak se však děti rády zúčastnily upravené Pěškiády v prostorách knihovny. A to byla jen jedna z mnoha pestrých aktivit. Dále můžeme jmenovat orientační běh na čas spojený s plněním úkolů S mapou všichni šlapou na pobočce Výškovice, kterého se zúčastnilo přes 80 dětí. Zajímavým počinem byla i akce pobočky Opavská pro děti a jejich rodiče Na žádost svého dítěte, dnes nepojedu autem. Pobočka ve Vítkovicích se zapojila nejen kvizy a soutěžemi, ale připravila pro maminky a jejich děti tematický kufřík plný her, hraček a knížek o dopravě. V ústředí KMO u Sýkorova mostu pak mohli dospělí návštěvníci zhlédnout interaktivní výstavu Pohyb správným směrem. Dopravní prostředky vtipně naaranžované přímo mezi knihami lákaly ke svezení, i když knihovníci by ze slalomu mezi regály asi nadšení nebyli.

Čtenáři, kterým se stala drogou a váš­ní nejen kniha, ale i pohyb po dvou kolech, využili příležitosti zú­čast­nit se 22. září BIBLIOTOUR, kulturně-sportovní akce na kolech k podpoře Evropského dne bez aut ve městě Ostrava (zlatého hřebu celého Týdne mobility). Osmikilometrová trasa vhod­ná i pro méně zdatné začínala u Sýkorova mostu a pokračovala po nově otevřené cyklostezce podél Ostravice na petřkovickém náměstí, kde byl její cíl. Zájemci se nejen zapotili, ale i poučili a pobavili. Po cestě je čekaly literární přestávky z tematicky zaměřených knih s herci René Šmotkem, Josefem Kalužou a spisovatelem Milanem Šťast­ným. A kdo si toužil osvěžit zásady bezpečnosti na silnicích, dočkal se díky školení pracovníků Aktiv BESIP – pracovní skupiny odboru dopravy MMO pro bezpečnost silničního provozu.

Domníváme se, a to i díky ohlasu a hojné účasti našich návštěvníků, že letošní Týden mobility byl povedenou a poučnou akcí, a to především díky pilné práci a nadšení všech zaměstnanců knihovny i dalších zúčastněných. A pokud se alespoň několik čtenářů podařilo přesvědčit, že spojení kniha a kolo, jakkoli se může zdát nesourodé, dává smysl, může si Knihov­na města Ostravy gratulovat k úspěchu.

Foto archiv knihovny

Desáté výročí Městské knihovny Kladno

PETR KUBICA

Dne 1. prosince 2012 jsme si připomněli již 10. výročí Městské knihovny Kladno. Knihovna vznikla jako příspěvková organizace města Kladna, pod kterou byly převedeny městské po­boč­ky do té doby začleněné do Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Ústředním sídlem knihovny je budova ČVUT FBMI na Sítné. Pro veřejnost se knihovna otevřela 1. ledna 2003.

Charakterem se jedná o knihovnu klasického „regálového“ typu s univerzálním knihovním fondem. Jeho převáž­nou část (64 %) tvoří dosud dlouhodobá zápůjčka knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Knihovna měla v roce 2011 celkem 4374 registrovaných čtenářů, kteří si mohli vybírat z 133 570 knih. Knihovna pracuje s automatizovaným knihovním systémem Clavius.

Primárním posláním knihovny je půjčování knih, ale také Městská knihov­na Kladno za dobu svého působení ukázala, že má mnohem širší pole působnosti. K tomu jí slouží poměrně hustá síť poboček, které jsou rozmístěny po celém Kladně. Největší pobočkou je Ústřední půjčovna beletrie, kte­rá sídlí v přízemí kladenského zámku. Čtenáři si mohou vybírat z knih ve volném výběru, a to jak beletrii, tak populárně naučnou literaturu. Velký zájem je také o povinnou a doporučenou čet­bu pro studenty, jejichž přítomnost „zajišťují“ blízké střední školy. Kromě běžné pracovní doby je v zámku otevřeno také v sobotu.

V pořadí druhou největší pobočkou je půjčovna na sídlišti Kročehlavy. Je hojně navštěvována místními obyvateli, jak lidmi v produktivním věku, tak seniory a samozřejmě mládeží a dětmi. Ty zde najdou samostatné dětské oddělení s velkým výběrem knih i časopisů. Pro školní kolektivy ze širokého okolí se tu konají besedy na různá témata a knihovnicko-informační lekce. V Kročehlavech i v zámku je také možnost přístupu k internetu pro veřejnost.

V Rozdělově najdou místní svoji pobočku v objektu mateřské školy v Mo­skevské ulici. Čtenáři zde mají, stejně jako na ostatních pobočkách, vel­ký výběr beletrie, populárně naučných knih, pohádek pro děti i knih pro mládež. Specifikem této pobočky jsou služ­by pro Dům s pečovatelskou službou, kde knihovnice navštěvují méně pohyblivé čtenáře.

Na opačném konci Kladna ve Švermově je menší pobočka, sice s omezenou výpůjční dobou, ale s velkým zájmem čtenářů, neboť ti nemusejí vážit cestu pro knihy do centra města. Také dvě základní školy, které ve Švermově sídlí, se „postarají“ o mladé uživatele knihovny.

Dalším z významných oddělení Měst­ské knihovny Kladno je Ústřední půjčovna dětské knihy, která sídlí v budo­vě ČVUT FBMI na Sítné. Kromě vlast­ního půjčování knih pro děti a mlá­dež se zde koná velké množství tematických besed a výchovných lek­cí pro všechny kladenské základní školy. V některých dnech se zde během dopoledních hodin vystřídají dvě nebo i tři třídy. Pro soutěživé děti jsou každoročně vyhlašovány výtvarné a lite­rár­ní soutěže. Mezi nejvýznamnější akce pořádané ve spolupráci se škola­mi patří Pasování prvňáků na čtená­ře. Slavnostního vyhlašování konané­ho v červnu za přítomnosti představitelů města Kladna se účastní řada rodičů, příbuzných a známých prvňáků. Z našich prvních prvňáčků jsou dnes již šesťáci a sedmáci a stále rádi knihov­nu navštěvují. Také Noc s Andersenem je velice atraktivní a starší děti jen litují, že již odrostly věkovému limitu a nemohou se „Andersena“ zúčastňovat.

V budově „Ústředí“ na Sítné se také nachází oddělení Čítárny s počítači připojenými na internet. Internet je přístupný jak pro naše čtenáře, tak i pro širokou veřejnost. A právě pro ni se zde také konají zajímavé přednášky a besedy. Navštěvují nás například cestovatelé, kteří se rádi podělí o své zážitky z cest, dále spisovatelé nebo poradci s přednáškami o zdravém životním stylu.

Městská knihovna Kladno si za dobu svého působení již našla svoje pevné místo mezi obyvateli Kladna. Má tu nespornou výhodu, že ji mohou navštěvovat lidé všech věkových kategorií, různého vzdělání i zájmů. Do budouc­na má ještě mnoho vizí i plánů, doufejme, že se je všechny  podaří s podporou kladenské radnice splnit.

Foto archiv knihovny


Diskuze ke článku "Z KNIHOVEN…"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2