Knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem v Knihovně Jabok

Eva Cerniňáková cerninakova@jabok.cz

Evergreen je knihovní software s otevřeným zdrojovým kódem zpřístupněný pod licencí GNU General Public License. Jde o moderní, robustní knihovní software koncipovaný pro konsorciální model knihoven, se širokou nabídkou služeb a funkcí. První verze Evergreenu byla vytvořena v roce 2006 v USA pro veřejné knihovny státu Georgia; impulsem k jeho vzniku byla především nespokojenost se stávající­mi knihovními softwary. V současné době je Evergreen používán cca tisícovkou veřejných i odborných či akademických knihoven v USA, Kanadě i jinde. V ČR jej používají Knihovna Jabok a knihovna Indic­ké ambasády.

Základní informace

Ačkoli systém nevylučuje využití v malých knihovnách, je určen především pro knihovny velké s mnoha pobočkami a počítá také s tvorbou konsorcií. Lze si tedy představit jeho využití v rámci jedné organizace i v konsorciu knihoven zcela nezávislých (např. regionálních nebo zaměřených na jeden vědní obor). Evergreen disponuje jak propracovaným systémem práv, která je možné přidělovat jednotlivým organizačním jednotkám, skupinám uživatelů i jednotlivcům, tak také možností nastavení výpůjčních a dalších politik pro dílčí organizační úrovně či jednotky. Počítá také s půjčováním dokumentů mezi takovými jednot­kami, umožňuje sledování transportu mezi knihovnami apod.

OPAC

OPAC je uživatelsky přívětivý, má moderní, intui­tivní rozhraní. Podporuje fasetové vyhledávání. Vyhledávací modul obsahuje prvky FRBR, disponuje funkcí „nechtěli jste hledat“ i mnohými možnostmi pokročilého vyhledávání (včetně hledání podle polí MARC21). Součástí záznamů je zobrazení obálek knih. Uživatelé ocení také propojení OPACu s Google Books. Unikátní funkcí je virtuál­ní prohlížení knihovních regálů podle signatur.

Uživatelé mohou mimo jiné vytvářet seznamy knih a sdílet je prostřednictvím webu nebo RSS. Mohou také sami editovat osobní údaje (změny poté musí potvrdit knihovník).

Katalogizace

Data jsou uložena ve formátu MARC21. Modul katalogizace nabízí standardní funkce, samozřejmostí je protokol Z39.50. Katalogizační formulář obsahuje kontextovou nápovědu pro jednotlivá pole a možnost validace autoritních záznamů nebo „mřížku“ pro pole pevné délky, která umožňuje při vyplňování automatické přenesení údajů do kódovaných polí, aniž by bylo nutné hlídat pozice kódovaných údajů. Formulář lze přepnout do režimu textové editace.

Pro exemplářové údaje je možné vytvářet neomezené množství šablon, procesy usnadní také tvorba a sdílení skupin exemplářů i záznamů s možností následných hromadných akcí.

Výpůjční modul

Výpůjční modul mimo jiné nabízí možnost tzv. nekatalogizovaných výpůjček vhodných pro sledování využití počítačů apod. Podporovány jsou rodinné (či jiné) skupiny čtenářských účtů. Pří­jemnou vlastností je kopírování vybraných údajů (např. e-mailové adresy aj.) do schránky jedním kliknutím myši.

Užitečná může být možnost evidence knih, které čtenář prohlásil za vrácené (knihy jsou nadále evidovány ve čtenářském kontě, ale nejsou započítány mezi běžné výpůjčky a systém je eviduje jako postrádané). K dispozici je také systém poznámek a upozornění, které mohou mimo jiné zablokovat čtenářské konto, zobrazit se čtenáři v OPACu apod. Systém umožňuje libovolné nastavením prahů pro povolené počty výpůjček s překročenou lhůtou, pro nezaplacené pokuty apod. Zajímavostí je možnost platit za zboží nebo služby také prací nebo v naturáliích; standardní je samozřejmě platba v hotovosti nebo kartou.

Další moduly

V současné stabilní verzi systém nabízí také velmi příjemný akviziční modul, modul pro rezervaci zdrojů (místností, vybavení) nebo rozhraní pro dávkový import a export záznamů. Nepřeberné množství kombinací vstupních údajů a parametrů umožňuje modul pro produkci zpráv a statistických výstupů, které lze vytvářet jak jednorázově, tak automaticky v pravidelných časových intervalech.

Knihovní software Evergreen v Knihovně Jabok

Knihovna Jabok je odborným pracovištěm Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teo­logické, knihovnické a informační služby zajišťuje také pro bakalářský obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě UK. V jejím fondu je cca 22 000 knihovních jednotek, na­vštěvuje ji přibližně 600 čtenářů, většinou studentů Jaboku, ETF UK nebo dalších škol. Protože jde o veřejnou knihovnu, její služby využívá také řada pracovníků v pomáhajících profesích a široká veřejnost.

O knihovním sytému Evergreen jsme se v Kni­hovně Jabok poprvé dozvěděli na konferenci IKI v lednu 2009, kdy v jednom z příspěvků zazněla informace o lokalizaci softwaru do češtiny v rámci výběrových seminářů na UISK FF UK.

Protože jsme v té době plánovali přechod na nový knihovní systém, začali jsme zvažovat také využití tohoto softwaru. Pro Evergreen hovořilo mimo jiné to, že se jedná o knihovní software s otevřeným zdrojovým kódem, u něhož lze ovlivňovat vývoj nebo ho přizpůsobit individuálním požadavkům konkrétní knihovny. Navíc otevřený software nevyžaduje náklady na pořízení a upgra­de ani na rozšíření počtu uživatelských licencí. Argumentem proti Evergreenu byla absence fir­my zajišťující podporu a skutečnost, že se jedná o software, u něhož teprve probíhá lokalizace do češtiny, nebo že v Česku s tímto softwarem nemá dosud zkušenosti žádná knihovna.

První seznámení s Evergreenem (ve verzi 1.4)  ukázalo, že se jedná o moderní software splňující potřeby a požadavky Knihovny Jabok a že případné dílčí funkce, které by knihovna v českém prostředí mohla postrádat, jsou plánovány pro další vyvíjené verze. Nejzásadnějším důvodem pro volbu Evergreenu však byl jeho OPAC, který je i bez jakýchkoli nadstavbových nástrojů uživatelsky velmi přátelský, zahrnuje fasetové vyhledávání, zobrazování obálek či propojení s Google Books a umožňuje virtuální prohlížení regálů.

Jak již bylo uvedeno, lokalizace Evergreenu probíhala mimo jiné v rámci výběrových seminářů na UISK FF UK. Na jejich vedení se podíleli Linda Jansová, Václav Jansa, Anna Stöcklová, později také Marcela Buřilová a Helena Kučerová a mno-zí další. Zástupkyně Knihovny Jabok se proto účastnila seminářů, v nichž se Evergreen testoval a překládal, a posléze byla řešena problematika mi­grace dat a zmapování knihovních procesů i mož­nosti jejich vedení a správy. Protože data v bývalém systému Knihovny Jabok byla uložena ve fomátu UNIMARC, byl výsledkem práce mimo jiné základ konverzní tabulky pro převod dat z UNIMARC do MARC21. Celou migraci dat programátorsky zaštítil Miloslav Nič, který na základě dodaných převodních tabulek a pravidel vytvořil skripty pro generování MARCXML z původních dat.

Migrace knihovních dat Knihovny Jabok do Evergreenu byla naplánována na letní prázdniny 2011. Díky tomu, že se jednalo o software s otevřeným kódem, bylo možné nainstalovat v knihov­ně plnou verzi Evergreenu již o rok dříve (ve verzi 1.6 a posléze ve vyšších verzích). Pracovnice knihovny se mohly postupně školit a seznamovat se systémem a jeho fungováním a promýšlet aplikaci knihovních procesů.

Zároveň se školením personálu probíhaly ve spolupráci s Václavem a Lindou Jansovými přípravné práce na převodu dat knihovního systému. Ty vrcholily během léta 2011, kdy proběhla nejdříve instalace softwaru ve verzi 2.0, poté zkušební migrace dat, jejich kontrola a následný definitivní přesun dat katalogu i čtenářské agendy.

Plný provoz knihovny v systému Evergreen byl zahájen 5. září 2011, tedy v den zahájení školního roku na VOŠ Jabok. Shodou okolností se zároveň jednalo i o den pátého výročí tohoto systému.

První zkušenosti

V době vzniku tohoto článku (přelom listopadu a prosince 2011) je Evergreen v Knihovně Jabok používán tři měsíce. Přestože se jedná o poměrně krátkou dobu, naše dosavadní zkušenosti jsou velmi pozitivní a ukazují, že jeho výběr byl dobrou volbou jak z hlediska stávajících potřeb, tak i možného budoucího rozvoje knihovny. Velice důležité pro migraci i současnou práci bylo a je osobní nasazení a vstřícný přístup pracovnic knihovny, a podpora naší evergreenové „minikomunity“. Bez těchto aspektů by implementace nebyla mož­ná.

Některé problémy dosud řešíme, dílčí komplikací je prozatím nedokonalý překlad do češtiny nebo absence zkušeností dalších knihoven. Tyto komplikace je však možné zároveň chápat jako výzvu. Zavádění nového softwaru s otevřeným zdrojovým kódem totiž trochu připomíná začarovaný kruh. Pokud software není dokonale lokalizován, neexistuje česká dokumentace a chybí praktické zkušenosti, pak je pravděpodobnost jeho používání velmi nízká. Platí však také, že pokud software není používán, neexistuje komunita, která by pracovala na lokalizaci a dokumentaci nebo poskytovala podporu. Doufáme proto, že využívání Evergreenu v Knihovně Jabok nebude pří­nosem jen pro naše čtenáře, ale stane se také impulsem k tomu, aby se tento začarovaný kruh po­otevřel a k Evergreenu našly cestu i další knihovny.


Diskuze ke článku "Knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem v Knihovně Jabok "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2